Kouluverkon muutoksesta keskusteltiin eilen

Eilen tiistai-iltana Keskuskoululla pidettiin Pyhäjärven kaupunginhallituksen järjestämä kuulemistilaisuus, jossa keskusteltiin ajoittain kiivaasti mahdollisesti tulevasta kouluverkon muutoksesta.

 

Esillä oleva kouluverkon muutos tarkoittaisi Emolahden, Rannankylän sekä Ruotasen koulujen lakkauttamista. Lakkautettujen koulujen 0–4 -luokkien oppilaat siirrettäisiin Ikosen kouluun, johon jäisivät edellä mainitut luokka-asteet. Pyhäjärven kaikki 5–6 -luokat muodostettaisiin tässä tapauksessa Keskuskoululla sijaitsevan kirjaston tiloihin, kirjaston muuttaessa väliaikaisesti ammattikoululle, ennen uuden kulttuuritalon valmistumista.

 

Ehdotusta käsitellään kaupunginvaltuustossa 15. lokakuuta.

Keskustelutilaisuuden aluksi vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari ja tekninen johtaja Sami Laukkanen avasivat ehdotusta.

Vt. kaupunginjohtaja Kiviniemi käsitteli asiaa lähtökohtaisesti talouden näkökulmasta, muistuttaen säästöjen tärkeydestä, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon.

 

Sivistysjohtaja Lehtosaari puhui konkreettisista muutoksista, jotka kouluverkon muutos tuo esimerkiksi luokkien ryhmäkokoihin ja koulukyytitarpeeseen. Hän muistutti, ettei Ikosen koulun oppilas määrä tulisi kasvamaan kuin 35:llä nykyisestä. Lisäksi opetusryhmien määrä tippuisi näin ollen viidellä, joka toisi kaupungille säästöjä 250 000 euroa vuodessa.

 

Myöskään koulukyytiä tarvitsevien oppilaiden määrä ei nousisi kuin 35 oppilaalla, koska lakkautettavien koulujen oppilaista suurin osa on jo koulukyytien piirissä.

Tekninen johtaja Laukkanen esitteli kirjaston tiloihin kaavailtua remonttia, jossa tila muutetaan kuudeksi eri luokkahuoneeksi. Lisäksi Keskuskoulun rakennusosa 3:a tullaan myös peruskorjaamaan kirjastoremontin yhteydessä. Yhteenlasketut kulut tulevat olemaan 1 227 000 euroa. Remontti olisi tarkoitus toteuttaa tammi-heinäkuussa 2019, jotta koulun tilat ovat käytössä lukuvuoden 2019–2020 alkaessa.

Vaihtoehtoisesti Emolahden, Rannankylän ja Ruotasen koulujen korjauskulut olisivat yhteensä 1 537 600 euroa.

 

Noin 100 hengen yleisö, joka koostui muun muassa asianosaisista oppilaiden vanhemmista, kyläläisistä ja kaupunginvaltuutetuista, pääsi puheenvuorojen jälkeen esittämään kysymyksiä aiheeseen liittyen johtajakolmikolta ja sivistyslautakunnan puheenjohtajalta Ilpo Karvoselta.

 

Kysymyksissä esille nousivat erityisesti kulttuuritalon liittäminen kouluverkon muutokseen; tarkoittaako uudistuksen läpimeneminen myös kulttuuritalon rakentamisen hyväksymistä. Lisäksi useissa yleisön puheenvuoroissa kritisoitiin kulttuuritalon kustannusarvion puuttumista.

 

Loppupuolella keskustelutilaisuutta puheeksi nousi myös ehdotus, jota kysyjän mukaan ei missään vaiheessa otettu vakavasti harkintaan. Esityksen mukaan Rannankylän koulu yhdistettäisiin Ruotasen kouluun ja Emolahden koulu Ikosen kouluun. Kaupunginjohtaja vastasi uteluun, ettei kyliä haluta laittaa vastakkain, lopettamalla koulua toisesta.

 

Keskustelua nostatti myös ajatus, kuinka kylille käy, kun koulu lakkautetaan – katoavatko kyliltä harrastusmahdollisuudet.

 

Ossi Savolainen