Ruotasen lakkautus nurin valtuustossa

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston käsittelyssä oli tänään kouluverkkoselvitys, jossa esityksenä oli Ruotasen koulun lakkauttaminen seuraavan lukuvuoden alusta. Vasemmistoliiton Teija Mykkänen käytti ensimmäisen puheenvuoron ja jätti vasemmistoliiton esityksen, että kouluverkkoasiasta päätettäisiin vuoden kuluttua, syksyllä 2018. Siihen mennessä tehtäisiin laajemmat kuntoarviot kaikista kouluista, väestönmuutoksista jne. Mahdollinen kouluverkon supistaminen tulisi ajankohtaiseksi vasta syksyllä 2019.

Raija Leppäharju kannatti puheenvuorossaan niin ikään huolellista valmistelua, tilanteen kokonaisvaltaista tarkastelua muutenkin kuin vain talouden näkökulmasta. Leppäharju esitti, että yhtään koulua ei suljeta ennen kuin kattava selvitys on tehty. Leppäharju kannatti Mykkäsen esitystä vuoden jatkoajasta.

Aila Kauranen esitti Keskustan ryhmän ponnen asiaan. Ponnessa halutaan tuoda esille, että mikäli päädytään kouluverkon supistamiseen, tulee luoda työryhmä, joka lähtisi valmistelemaan ns. Pyhäjärvi-mallia. Oppilaita ei vain siirrettäisi lakkautettavasta koulusta eri kouluun, vaan koko opetustoimea tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena ja siirtymäprosessi tehtäisiin luovasti ammattilaisten kanssa yhteistyössä, erilaisten oppilaiden tarpeet huomioiden.

Mirja-Liisa Hynninen muistutti puheenvuorossaan, että vaikka nyt tehtävä päätös on vaikea, se on looginen seuraus aiemmin tehtävistä päätöksistä, joissa moni valtuutettu on ollut itsekin mukana. Hän kannatti Keskustan pontta, jossa Hynnisen mielestä sivistys ei ole kiinni vain seinistä. Hynninen pyysi myös teknistä johtajaa Sami Laukkasta kertomaan koulujen kuntoasioista, jotka ovat olleet kuntalaisten huulilla. Laukkanen sanoi, että virallisia rakenteisiin käyviä kuntotarkastuksia, joissa otetaan näytteitä ja puretaan rakenteita, ei ole kouluihin tehty. Selvityksissä on paneuduttu lähinnä koulujen teknisiin ominaisuuksiin ja sähkö- ja LVI-tekniikkaan vuonna 2016 tehdyissä kuntokartoituksissa, joissa tehtiin havaintoja yhtiön koulukiinteistöjen kymmenen vuoden korjaussuunnitelmia varten. Kaikilla kouluilla on esiintynyt sisäilmaoireilua, mutta ne ovat olleet yksittäistapauksia, joita on kuitenkin tutkittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulut ovat pääsääntöisesti iäkkäitä ja palvelleet tähän saakka käyttötarkoituksessaan hyvin.

Asko Kauranen pyysi Keskustan ryhmätaukoa.

Jorma Leskinen halusi puheenvuorossaan nähdä teknisen puolen kuntokartoitukset ja kyseli, onko tehty lapsivaikutusarviota. Hän ihmetteli Keskustan pontta, eikö näitä asioita olisi pitänyt suunnitella aiemmin.

Juha Liuska kannatti Mykkäsen esitystä ja parhaiden vaihtoehtojen etsimistä ajan kanssa.

Niin ikään Martti Savolainen oli Mykkäsen esityksen kannalla ja ihmetteli myös Keskustan pontta. Savolaisenkin mielestä kokonaistilannetta pitää arvioida ja ottaa vuosi lisäaikaa. Hän painotti, että käydään koulut läpi, jotta niiden kunnoista saadaan parempi selvyys.

Mirja Hynninen esitti kysymyksiä sivistysjohtajalle. Lehtosaaren mukaan Ruotasen oppilaat sopisivat Ikoselle, koulu tosin tulisi täyteen. Keskustan ponsi vastaa hänen mielestään tarpeeseen vaikutusarvioista lasten osalta, eli prosessia tullaan viemään eteenpäin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Myös Kiviniemi sanoi että varsinaista erillistä dokumenttia lapsivaikutuksista ei ole tehty, vaan niitä on pohdittu muiden vaikutusten ohella EVA-arviossa. Hän vastasi myös Hynnisen kysymykseen, mitä päätöksen lykkääminen vuodella tarkoittaisi: nyt vuoden 2019 talousarvio on muutaman kymmenen tuhatta euroa alijäämäinen, jos yhtään koulua ei suljeta, luku olisi noin puoli miljoonaa alijäämäinen. Yksi toimenpide, kuten koulun lakkautus, eli taloutta pelasta, mutta se on yksi osa vuositasolla taloudessa.

Tyyne Tuikka kyseli tekniseltä johtajalta purkukustannuksia. Sami Laukkanen vastasi, että toteutuneissa kiinteistöjen purkutoimenpiteissä kustannukset ovat vaihdelleet noin vajaasta 50 eurosta neliöltä noin 70 euroon neliö, joten sen perusteella voisi haarukoida noin tuhannen neliön koulukiinteistöjen purkukustannuksia. Laukkanen muistutti, että purkaminen tulee toki kyseeseen vasta siinä vaiheessa, jos kiinteistölle ei muuta käyttöä tai ostajaa löydy.

Aila Kauranen tarkensi, että Keskustan ponsi haluttiin tehdä vaikeaa päätöstä lievittämään, mutta päätös pitää kuitenkin tehdä.

Koska oli esitetty kaupunginhallituksen esityksen lisäksi siitä poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Asetettiin vastakkain kaupunginhallituksen esitys ja Teija Mykkäsen esitys, jossa kouluverkkoasiaan otetaan vuoden lisäaika ja hankitaan tarkemmat selvitykset koulujen kunnoista ja vaikutuksista.  Kaupunginhallituksen esityksen kannalla oli 12 valtuutettua ja Mykkäsen esityksen kannalla 15 valtuutettua. Mykkäsen esitys voitti. Äänestyksessä voittaneen Mykkäsen esityksen kannalla olivat varavaltuutettu Aimo Karvonen, Kjell Kurtén, Harri Lehto, Raija Leppäharju, Jorma Leskinen, Juha Liuska, Markku Liuska, Hanna-Reetta Majava, Teija Mykkänen, Juhani Pyhtilä, Martti Savolainen, Jussi Tikanmäki, varavaltuutettu Reijo Pennanen, Tyyne Tuikka ja Satu Väisänen. Kaupunginhallituksen esityksen kannalla olivat Eeva Aulakoski, Pauli Aukusti Haapanen, Mirja-Liisa Hynninen, Ilpo Karvonen, Aila Kauranen, Asko Kauranen, Greta Kauranen, Heikki Koski, Markku Kärkkäinen, Eeva-Riitta Pappila, Mauri Parttimaa ja Jukka Tikanmäki.

 

Mirka Kauranen