Ruotasen koulu sulku-uhan alla

Pyhäjärven sivistyslautakunta päätti eilisessä kokouksessaan esittää Ruotasen koulun liittämistä Ikosen kouluun ensi lukuvuoden alusta. Päätös oli sivistysjohtaja Jukka Lehtosaaren esityksen mukainen. Jarkko Karvosen esitys Rannankylän liittämistä Ruotaseen ja Emolahden liittämistä Ikoseen ei saanut kannatusta, joten asiasta ei äänestetty ja päätös oli yksimielinen. Karvonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2016-2019, joka edellyttää säästötavoitteiden toteuttamista kaikilla toimialueilla kaupungin heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Sivistyslautakunta keskusteli helmikuussa kouluverkkoselvityksen kuudesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehtoina olivat muun muassa kaikkien alakoulujen yhdistäminen Ikoselle, kaikkien koulujen ryhmäkokojen kasvattaminen sekä erilaiset variaatiot koulujen yhdistämisistä.

 

Ruotasen koulua päätettiin esittämään suljettavaksi monista eri syistä.

– Tämä esitys täyttää ne taloudelliset kriteerit mitä vaaditaan ja tästä saadaan toimiva ratkaisu. Lautakunnan jäsenillä oli tietysti omia, erilaisia perusteitaan päätyä tähän ratkaisuun, Lehtosaari avaa.

Ruotasen sulkeminen toisi säästöä niin kiinteistökulujen kuin henkilöstömenojen supistumisenkin kautta, kun ryhmäkokoja kasvatetaan.

– Olen keskustellut Ikosen koulun rehtorin Maria-Leena Mehtälän kanssa ja olemme tulleet siihen tulokseen, että Ruotasen oppilaat sopivat Ikoselle, vaikka täyteenhän se koulu sitten tulee.

Ruotasen oppilasmäärä on ollut viime vuosina noin 60–70 oppilaassa ja myös oppilasennusteet ovat samoissa lukemissa. Kaivoksen loppuminen vuonna 2019 tuonee kuitenkin notkahduksen oppilasmääriin kaikilla kouluilla ainakin tilapäisesti.

 

Lehtosaari kuitenkin painottaa, että Pyhäjärvellä luokkien ryhmäkoot ovat olleet pieniä, keskimäärin alle 15 oppilasta, joten niitä voidaan kasvattaa. Ruotasen koulun oppilaiden siirtyminen Ikoselle kasvattaisi ryhmäkokoja 16-25 oppilaaseen.

– 0–2-luokkien ryhmäkoot tullaan pitämään aina maksimissaan 22 oppilaassa ja 3–6-luokkien ryhmäkoot maksimissaan 25 oppilaassa, joten ei näistä edelleenkään mitään massiivisia luokkia tule.

Myös pienryhmä- ja erityisoppilaille taataan jatkossakin heidän tarpeitaan vastaava opetusryhmä.

Sivistyslautakunnan päätös etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus voi tehdä tästä päätöksestä eriävän esityksen, Lehtosaari muistuttaa.

Selvää tässä vaiheessa lienee, että jotakin koulua esitetään myös kaupunginhallituksessa suljettavaksi. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan tullaan järjestämään koululaisten vanhemmille ja kyläläisille kuulemistilaisuus, jonka jälkeen asia etenee kaupunginvaltuustoon, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta asia olisi hyvä saada käsittelyyn ennen seuraavaa talousarviokokousta, Lehtosaari sanoo.

– Nämä on raskaita päätöksiä, mutta kaupungin talous on sellaisessa jamassa että näitä on pakko tehdä. Ei tällaisia asioita ole mukava esitellä ja päätös oli tuoreelle lautakunnalle kova, Lehtosaari painottaa.

– Tällä päätöksellä kuitenkin taataan jatkossakin kaikille oppilaille turvallisessa ympäristössä tasokas opetus, se ei mihinkään katoa. Tietysti mille tahansa kylälle jolta koulu suljetaan, on asialla oma imagovaikutuksensa. Toivottavasti koululle löytyy jatkokäyttöä, se olisi tärkeää kylän kannalta, Lehtosaari päättää.

Mirka Niskanen

 

Kuva:

Pyhäjärven sivistyslautakunta esittää Ruotasen koulua suljettavaksi.

Arkistokuva/ Mirka Niskanen