Ruotasilla toivotaan päättäjiltä aikalisää

Ruotasen koulun lakkautukseen liittyvä kuulemistilaisuus järjestettiin torstaina. Kyläläiset olivat järjestäneet paikalle kahvia ja makkaraa jo puolta tuntia ennen virallista tilaisuutta ja liikuntasali olikin ääriään myöten täynnä kun kaupungin edustajisto saapui paikalle. Kyläläiset ja koululaisten huoltajat olivat liikkeellä sankoin joukoin, tuoleja jouduttiin kantamaan lisää käytävän puolelle. Tilaisuuden ajaksi oli järjestetty MLL:n lapsiparkki, jonka väkimäärä mukaan lukien tilaisuuteen osallistui noin 150 henkilöä. Kaupungin edustajina paikalla olivat vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari, hallintojohtaja Hannu Haapala sekä kaupunginhallituksesta Hanna-Reetta Majava sekä puheenvuoroja jakanut Heikki Koski.

 

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi avasi kuulemistilaisuuden ja kertoi, että kuulemistilaisuus kuuluu järjestää ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Kiviniemi kertasi syitä, miksi Ruotasen koulua esitetään lakkautettavaksi. Syynä on Pyhäjärven kaupungin talous. Talous alkoi heiketä valtionosuusjärjestelmän vuonna 2015 tehdyn uudistuksen myötä, jolloin kaupungin kassaan alkoi kertyä vuositasolla reilut 2 miljoonaa euroa vähemmän.

– Kaupungin oma budjetti on vuositasolla 43 – 44 miljoonaa euroa, niin jos siitä otetaan yli kaksi miljoonaa euroa pois, niin se on iso lovi, Kiviniemi kertoi.

 

Kaupungissa alettiin suunnitella talouden tasapainotusohjelmaa ja otettiin kaikki hallintokunnat suurennuslasin alle säästökuurin aikaansaamiseksi, sillä tulevaisuudessa häämöttävät niin kaivostoiminnan lakkaaminen kuin maakunta- ja sotemyllerryskin.

– Jos kaupunki ei pysty tasapainottamaan merkittävästi talouttaan vuosina 2018–19, niin vuoteen 2022–23 mennessä olemme ajautuneet kriisikunnaksi emmekä enää voi itse päättää, mistä säästetään. Nyt meillä pyritään pitämään kuitenkin itse kiinni esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntatoimen tarjonnasta, Kiviniemi kertasi. Ruotasen koulun sulkeminen ensi lukuvuoden alusta säästäisi Kiviniemen mukaan kaupungin kassasta tarvittavat 200 000 euroa ja säästöt toteutuisivat täysimääräisinä seuraavana vuonna.

– Ruotasen koulun lakkauttamisessa ei siis ole kyse oppilaiden loppumisesta vaan taloussyistä. Meidän täytyy löytää asiaan itse ratkaisu tai se tehdään meidän puolesta, päätti vt. kaupunginjohtaja.

 

Seuraavaksi oli varattu noin puolitoista tuntia aikaa kyläläisten ja koululaisten huoltajien kysymyksille. Ruotasen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Risto Mäkeläinen heijasti seinälle kysymyspatteriston, mutta puheenjohtajana toiminut Koski huomautti, että tilaisuus on kuulemistilaisuus, jossa ei esitetä varsinaisia kysymyksiä, vaan kirjataan ylös kyläläisten ja huoltajien mielipiteitä, jotka jaetaan kaupunginvaltuuston jäsenille liitteeksi tulevaan kokoukseen. Kysymyksiltä ei silti voitu välttyä, vaan niitä pyydettiin kirjattavaksi pöytäkirjaan. Esimerkiksi Mäkeläinen nosti esiin kysymyksen, mihin laskelmat perustuvat. Hän tiedusteli myös, mikä taho on laatinut EVA-arvion eli vaikutusten ennakkoarvioinnin, sivistysjohtaja kertoi sen laatineensa faktojen pohjalta. Mäkeläinen kyseli myös, moniko päättäjä on käynyt tutustumassa Ruotasen kouluun sekä kyseli, miksi tekninen johtaja Sami Laukkanen ei ole tilaisuudessa läsnä, jos Ruotasen lakkauttamista perustellaan kiinteistökustannuksilla, eikä Lehtosaari osannut niistä Mäkeläisen mukaan tarpeeksi tyhjentävästi kertoa.

 

– Asiassa on menty väärässä järjestyksessä, kuulemistilaisuus on tässä vaiheessa enää turha, se olisi pitänyt tehdä aiemmin, kritisoi valtuutettu Martti Savolainen.

– Ruotasen koulun sulkeminen tässä vaiheessa on karhunpalvelus Ruotasen kylälle, mitä ei tässä vaiheessa pitäisi tehdä.

Savolainen toivoi asiassa otettavaksi aikalisää ja odottaa ensin kaivoksen tilanteen selkiytymistä.

– Päätökset pitäisi tehdä realistisesti eikä poliittisin perustein lasten kustannuksella, lisäsi valtuutettu Jorma Leskinen. Hän lisäsi, että koulu on kylän keskipiste ja sen tyhjetessä myös Ruotasen talot tyhjenevät asukkaista. Myös Leskinen toivoi päätöksenteon lykkäämistä  ja asioiden selvittämistä rauhassa.

(Juttu jatkuu kuvan alla)

Valtuutettuja oli paikalla yleisön joukossa. Valtuutettu ja kyläläinen Jorma Leskinen toivoi lakkautuspäätöksen lykkäämistä ja asioiden valmistelua rauhassa.

 

 

– Arvoisat tulevat haapajärviset! Aloitti puheenvuoronsa Rainer Kyyrönen ja kehotti sivistyslautakuntaa ottamaan selvää, mihin sen rahat hupenevat. Hänen mielestään esimerkiksi kirjaston ja kansalaisopiston myötä rahoja hupenee Haapajärven puolelle hukkaan.

 

Ruotasen koulun oppilaan huoltaja Eela Palo kyseli, ollaanko Ikosen koululle tekemässä mahdollisesti keittiöremonttia, sillä nykyisellä keittiöllä ei pystytä palvelemaan lisääntyvää ruokailijamäärää, esimerkiksi tiskikoneet ja ruoan lämpimänä pitävät tasot eivät riitä. Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari vastasi, että se on eräs haaste, joka eteen tulee. Palo myös kyseli, olisiko säästöjä voitu saada aikaan miljoonan maksaneesta Keskuskoulun piharemontista?

 

Huoltaja Jari Inkeroinen purki huolensa siitä, miten tarkkaa asioita on mietitty etukäteen, kun esimerkiksi EVA-arviot on tehty virkamiestyönä. Hän oli samaa mieltä kuin Savolainen, että asia on päätetty väärässä järjestyksessä: päätös on tehty ensin ja sitten mietitään, miten se toteutetaan.

– Ei tässä ole mietitty, jos säästetään 200 tuhatta euroa ja sitten tarvitseekin ostaa vaikka niitä uusia keittiökalusteita ja kuluja tuleekin miljoona. Ensin lopetetaan koulu ja sitten mietitään, mitä tapahtuu, Inkeroinen sanoi.

– Haluan kirjattavaksi, että haluaisin pyytää valtuutettuja vakavasti harkitsemaan lisäajan ottamista, jotta keretään valmistella päätös kunnolla.

 

Kyläläinen Markku Lehtimäki kävi säästölaskelmia ja päätöksiä läpi tiheällä kammalla useassa puheenvuorossaan. Aiemmissa laskelmissa oli tehty virheitä, mutta Lehtosaari huomautti, että nyt kun lukemat on korjattu, kustannussäästöt ovat päinvastoin entistä suuremmat. Lehtimäki luki myös kouluverkkosuunnitelmaa käsitelleitä päätöksiä ja oli sitä mieltä, että jos päätöksiä aiotaan tehdä, niitä pitäisi suunnitella paremmin, eikä tehdä ensin päätöstä ja suunnitella vasta sitten, ettei eteen tule yllätyksiä, kuten esimerkiksi keittiön tilojen riittämättömyys.

– Joka koulusta pitäisi selvittää, onko niissä hometta. Jos Ruotanen lakkautetaan ja puretaan, ja jostakin muusta koulusta löydetään hometta niin mitäs sitten tehdään?

Lehtimäki kyseli myös, onko kaupungin aikomuksena tehdä hometutkimuksia Ruotaselle tai onko muilla kouluilla tehty homeremontteja viimeisen vuoden aikana, Lehtosaari vastasi kieltävästi. Lehtimäki tiedusteli myös, onko jollakin koululla ollut home-epäilyjä, Lehtosaari vastasi, että joka koululla joku oireilee, mutta näyttöä homeesta ei ole missään koulussa.

 

Myös valtuutettu Juha Liuskan mielestä päätös oli tehty väärässä järjestyksessä ja toivoi ettei päätöksestä tule poliittista. Hän toivoi otettavaksi huomioon pienryhmäopetusta tarvitsevat lapset ja muistutti että koulu on koko kylän henki.

 

Huoltaja Merja Nousiainen pyysi myös selvittämään kaikkien koulujen hometilanteen ja asettamaan kaikki koulut samalle viivalle päätöksenteossa. Hän kyseenalaisti myös erityislasten tarpeiden toteutumisen isommassa koulussa. Hän kertoi keskustelleensa koulun lakkauttamisesta erään valtuutetun kanssa, joka oli nähnyt Rannankylän koulun ’idyllisenä kyläkouluna’, joka kiinnostaisi kaivoksen hankkeiden perässä alueelle muuttavia. Nousiaista mietityttivät myös koulukuljetukset, millainen päivän pituus esimerkiksi iltapäivätoiminnassa oleville lapsille tulee?

(Juttu jatkuu kuvan alla)

 

Huoltaja Merja Nousiainen (vas.) pyysi asettamaan kaikki koulut samalle viivalle ja selvittämään ensin kaikkien koulujen hometilanteen.

 

 

Huoltaja Sanna Kaikkonen ilmaisi huolensa lasten puolesta, jos jo pieni koululainen sanoo ettei halua mennä enää kouluun jos oma koulu loppuu. Hän pyysi miettimään, mitä tällainen päätös aiheuttaa lapsille?

 

Valtuutettu Tyyne Tuikka arvioi puheenvuorossaan, että 200 000 tuhannen euron säästöt ovat kaupungin kassassa kuin neula heinäsuovassa, eikä niiden vuoksi tarvitsisi kouluja lopettaa.

 

Kyläläinen Raili Kumpumäki kummasteli yleisesti ottaen sitä tuhlausta, miksi terve rakennus hylätään ja lapset kuljetetaan muualle kouluun.

 

Ruotaslainen Marja Paavola kyseenalaisti kaupungin säästökuurin nimenomaan Ruotasen kustannuksella.

– Ei me ole oltu niitä rahoja tuhlaamassa, ei se ole Ruotasen syy jos kaupungin talous on kuralla. Eikö olisi voitu vaikka nostaa veroprosenttia niin olisi jokainen osallistunut näihin samoihin talkoisiin. Tämä on epäluottamuslause opettajia ja työntekijöitä kohtaan, kun asiasta ei ole keskusteltu ennakkoon heidän kanssaan.

 

Huoltaja Janne Kumpulainen kritisoi, että asiaa on lähdetty viemään heti alkuvaiheessa väärässä järjestyksessä ja toivoi ettei tällaisen päätöksen jälkeen tule jostakin eteen homepommia, varsinkaan Ikosella. Hän toivoi, ettei päätöksenteossa sorruttaisi kyläpolitikointiin ja kyseli, eikö järkevämpää olisi jos Emolahti täyttäisi Ikosen ja rannankyläläiset kulkisivat Ruotaselle. Kumpulainen myös kyseenalaisti kuulemistilaisuuden merkityksen tässä vaiheessa.

– Tämähän on kuin esitettäisiin saattohoitopotilasta uudelleenkoulutukseen.

Kumpulainen kannusti kuljettamaan muiden kylien koululaisia Ruotaselle, jossa on tilaa ja luokkakokojen kasvu säilyisi maltillisena. Ruotasen oppilaista noin puolet asuu kävelymatkan päässä koulusta, joten koulukustannuksia ei tule ja pienryhmät ovat koululla valmiina.

 

Kyläläinen Eero Humaloja kertoi valinneensa aikanaan asuinpaikakseen Ruotasen, jossa oli koulu ja sen ympärillä harrastusmahdollisuudet lapsille. Hän pelkäsi, että jos koulu häviää, myös lapsiperheet häviävät alueelta ja eläkeläiset jäävät keskenään.

 

– Joka koululla on osaava henkilökunta, aikuisten kannattaa muistaa, miten asioista lapsille puhuu, ettei heille synny tilanteesta pelkoja, vaan turvallinen ilmapiiri säilyisi. Välttämättä liian pienetkään opetusryhmät eivät ole hyvä asia, Ruotasella aikanaan asunut kuraattori, valtuutettu Aila Kauranen muistutti vanhempia.

(Juttu jatkuu kuvan alla)

Kaupungin puolelta kuulemistilaisuudessa olivat läsnä puheenvuoroja jakanut Heikki Koski (vasemmalla), hallintojohtaja Hannu Haapala (Kiviniemen takana), vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari sekä kaupunginhallituksen jäsen Hanna-Reetta Majava.

 

 

Kyläläinen Ritva Ryymin-Niskanen tiedusteli, onko vastaavia kuulemistilaisuuksia järjestetty Rannankylällä ja Emolahdessa, johon sivistysjohtaja vastasi ettei ole, sillä tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään aina ennen lopullista päätöstä. Eli jos valtuusto päättääkin esittää jotakin muuta koulua lakkautettavaksi, hallintolain mukaan täytyy kuulemistilaisuus järjestää siellä uudestaan.

 

– Ovatko päättäjät käyneet tutustumassa kaikkiin kouluihin ennen päätöksentekoa? kysyi huoltaja Heli Tikka, muutama paikalla ollut valtuutettu nosti kätensä ylös.

 

Huoltaja Tanja Rajaniemi puolusti Ruotasen koulun asemaa myös siinä mielessä, että Ruotasella ikäluokat ovat omissa luokissaan eivätkä yhdysluokkaopetuksessa.

 

– Yksi asia mikä tänne ei tule, on Laguna, mutta muuta ei tiedetä. Jos kaivokselle tulee toimintaa jatkossakin, niin siellä työskentelevien lapsetkin tarvitsevat koulua. Kyllä asia olisi voitu hoitaa veronkorotuksella, kyllä minäkin eläkeläisenä voisin sen 25 senttiä enemmän maksaa, mietti kyläläinen Martti Pappila.

 

Kyläläinen, valtuutettu Jouni Jussinniemi kertoi, että jonkun koulun liikuntasalissa on aistittu pistävää hajua ja siellä olisi teetetty kesällä VOC-mittaukset. Hän esitti, että toisin kuin on kerrottu, jollakin koululla olisi tehty asian tiimoilta tutkimuksia ja toimenpiteitä tänä vuonna, ja luovutti kyseisen dokumentin sivistysjohtajalle.

– Asian käsittelyä pitää lykätä. Papereissa on erilaisia laskelmia, sellaiset luvut pitäisi esittää, että kaikille voidaan sanoa että asia on käsitelty parhailla mahdollisilla luvuilla, ettei kenellekään jää asiasta epäselvää.

 

Kumpulaiselta pyydettiin lopuksi vielä jotakin keventävää vitsiä.

– Kyllä nyt on vitsit vähissä, hän totesi.

 

Kyläläisten ja huoltajien kuulemistilaisuudessa esitetyt mielipiteet koostetaan liitteeksi, joka jaetaan asiaa käsittelevän kaupunginvaltuuston jäsenille. Kaupunginvaltuusto käsittelee Ruotasen koulun lakkauttamista kokouksessaan 27.11.2017.

 

Mirka Kauranen