Tilaushinnat ja -ehdot

 

Tilaushinnat  vuonna 2024

TÄYSTILAUS (paperi+digi):

Kotimaa:
Kestotilaus 12 kk 83 €
Määräaikainen 12 kk  90 €
Määräaikainen 6 kk  54 €

Pohjoismaat ja muu Eurooppa:
12 kk 250 €

Muut maat: 
12 kk 350 €

 

DIGITILAUS:

12kk 59,90 €
6kk 39,90 €
3kk 19,90 €
1kk 7,90 €
1 pv 3,90 €

 

Laskutus valitun pituisina jaksoina, kunnes tilaus perutaan. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %.

Paperilehden irtonumeroiden myyntipisteet:

Pyhäjärven Sanomien toimistolla, Asematie 2.

K- Market Pyhäjärvi, Ollintie 9.

S-Market Pyhäjärvi, Ollintie 12.

Tilausehdot:

Pyhäjärven Sanomat Oy:n (Y-tunnus: 0189169-3) julkaisema Pyhäjärven Sanomat koostuu Pyhäjärven Sanomat-lehdestä sekä vaihtelevista liitteistä. Pyhäjärven Sanomat Oy julkaisee myös Pyhäjärven Sanomien näköislehteä sekä pyhajarvensanomat.fi -nettisivustolle tuotettuja artikkeleita ja uutisvirtaa.
 

1. Tilausmuodot (voimassa digipalvelujen käynnistyessä)

TÄYSTILAUS sisältää Pyhäjärven Sanomat -paperilehden, pyhajarvensanomat.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. 

DIGITILAUS sisältää pyhajarvensanomat.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. 

Täystilaukset ja digitilaukset voivat olla jatkuvia tai määräaikaisia. 

Jatkuva tilaus (kestotilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Jatkuva tilaus jatkuu niin kauan, kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa. Jatkuva tilaus laskutetaan aina uuden tilausjakson alussa voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Mikäli jatkuva tilaus halutaan lopettaa muulloin kuin laskutusjakson päättyessä, laskutetaan saadut lehdet määräaikaishinnaston mukaan. Jatkuviin tilauksiin liittyvissä tarjouskampanjoissa vain tilauksen ensimmäinen jakso on tarjoushintainen ja seuraavat jaksot laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan, ellei kampanjan ehdoissa toisin mainita. 

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan tilauksen alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. 

Lehtitilaus on aina talouskohtainen. 

Lahjatilauksen maksaja maksaa lehden täys- tai digitilauksen lehden saajalle. Tällöin paperilehti toimitetaan ja digilukuoikeus myönnetään vain tilauksen saajalle, eikä maksajalle. 

Suoritettuja tilausmaksuja ei palauteta toimittamatta jäävistä lehdistä muutoin kuin painavasta syystä (esim. terveydelliset syyt). 

Pyhäjärven Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

2. Tilausten alkamisaika

Tilaus alkaa asiakkaan valitsemana päivänä huomioiden seuraavat määräajat.
Paperilehti: Tilauksen tulee olla perillä asiakaspalvelussa kolme arkipäivää ennen lehden ilmestymistä klo 10.00.
Digitaaliset sisällöt: Tilaus voi alkaa tilaamispäivänä, mikäli tilaus tehdään itsepalvelussa osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Itsepalvelussa tilauksen tehnyt saa rekisteröitymisessä tarvittavat tunnukset heti sähköpostiinsa. Asiakaspalveluun tulevat tilaukset käsitellään jokaisena arkipäivänä ja tilaukset astuvat voimaan saapumisjärjestyksessä. Rekisteröitymiseen tarvittavat tunnukset toimitetaan sähköpostilla, kun tilaus on käsitelty. 

3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Pyhäjärven Sanomien täystilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty määräaikainen digitilaus maksetaan verkkopankkien kautta. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. 

Pyhäjärven Sanomien tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Pyhäjärven Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. 

Viivästyneestä maksusta Pyhäjärven Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Pyhäjärven Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin. 

Katsomme tilaajan suorittamat vähäiset liikamaksut etumaksuksi seuraavaa tilausjaksoa varten, ellei tilaaja ole lehteen yhteydessä liikamaksun peruuttamiseksi. 

4. Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Pyhäjärven Sanomien paperilehden tilauksen jakelun tai muuttaa tilauksen toimitusosoitetta ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun tai tehdä ilmoituksen itsepalveluna netissä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Muutokset astuvat voimaan kohdan 2. mukaisesti. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 7 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään Pyhäjärven Sanomien tilaajalle tilausaikana siten, että kuluva tilausjakso siirtyy eteenpäin hyvitetyn ajan verran. Pyhäjärven Sanomien digitilausta ei voi keskeyttää tilapäisesti. 

5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Lehden hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Kustantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja tilausehtojen muutoksiin tarvittaessa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. 

6. Vastuu Pyhäjärven Sanomien toimittamisesta ja paperilehden painojäljestä

Pyhäjärven Sanomat jaetaan lehden varhaisjakelualueella tilaajalle ilmestymispäivän aamuna Jakeluseppien varhaisjakeluaikataulun ja lähilevikkialueella ilmestymispäivän aikana Postin jakelutavan mukaisesti. Muille alueille lehti toimitetaan kuljetusten mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Muualla Suomessa lehti jaetaan pääasiassa ilmestymistä seuraavina 1–2 arkipäivänä. 

Säätila tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun. Jakajalla tulee olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimet sekä osoitenumerot on merkittävä selkeästi. 

Mikäli lehti tai lehden liite jää Pyhäjärven Sanomista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä asiakaspalveluun. 

Pyhäjärven Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden tai liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti.

Pyhäjärven Sanomat ei ole velvollinen palauttamaan tilausmaksua tai lähettämään korvaavia lehtiä, mikäli tilaaja ei ole ilmoittanut itse uutta osoitettaan suoraan Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun.

Toissijaisesti Pyhäjärven Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Pyhäjärven Sanomat ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure –varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja force majeure –esteen takia toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä. Pyhäjärven Sanomissa voi satunnaisesti esiintyä poikkeamia painojäljessä. Pyhäjärven Sanomat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista. 

Pyhäjärven Sanomien verkkopalvelun osalta sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja. 

7. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä. Pyhäjärven Sanomat voi erittäin painavista syistä palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Pyhäjärven Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson. 

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin. 

 

8. Etämyynti

Täystilauksen tilaajalla on Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa eikä peruutuksesta aiheudu tilaajalle kustannuksia. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Maksunpalautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle. 

Digitilauksen tilaajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä.

9. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaajan tulee olla yhteydessä viivytyksettä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun. 

10. Tietosuoja

Pyhäjärven Sanomat käsittelee tilaajiensa henkilötietoja tietosuojaselosteensa sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

11. Muut ehdot

Digitaalisen lukuoikeuden sisältäviin tilauksiin sovelletaan Pyhäjärven Sanomien verkkopalvelun käyttöehtoja.