Tietoa Pyhäjärven Sanomista

Tietoa Pyhäjärven Sanomista

  

Ilmestymispäivät 

Tilaushinnat 

Paperilehden irtonumeroiden myyntipisteet 

Tilausehdot 

Verkkopalvelun käyttöehdot 

Tietosuojaseloste 

Mainosta Pyhäjärven Sanomissa

Ilmoitusten julkaisu 

Toiminta-ajatus 

Yritys 

 

Ilmestymispäivät 2020

Pyhajarvensanomat.fi:n uutisvirrassa julkaistaan uusia uutisia Pyhäjärveltä pitkin viikkoa. 

Pyhäjärven Sanomien paperilehti ilmestyy joka keskiviikko, lukuun ottamatta juhlapyhistä johtuvia poikkeusviikkoja.

Pyhäjärven Sanomien näköislehti on luettavissa jo keskiviikkoyönä tai viimeistään aamuun mennessä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi.

 

Tilaushinnat  vuonna 2020

Kotimaa: kestotilaus 70€
määräaikaistilaus 12 kk 76€
määräaikaistilaus 11 kk 72€
määräaikaistilaus 10 kk 69€
määräaikaistilaus 9 kk 65€
määräaikaistilaus 6 kk 45€
määräaikaistilaus 3 kk 26€
Pohjoismaat ja muu Eurooppa: vuositilaus 120€
määräaikaistilaus 6 kk 80€
Muut maat: vuositilaus  150€

Laskutus valitun pituisina jaksoina, kunnes tilaus perutaan. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %.

Tilaushinnat vuonna 2021

*päivitetään lähiaikoina*

Paperilehden irtonumeroiden myyntipisteet:

Pyhäjärven Sanomien toimistolla, Asematie 2.

K- Market Pyhäjärvi, Ollintie 9.

Pyhäsalmen Matkakahvio, Antintie 1 – 3.

S-Market Pyhäjärvi, Ollintie 12.

R-Kioski Pyhäsalmi, Ollintie 15.

 

Tilausehdot:

Pyhäjärven Sanomat Oy:n (Y-tunnus: 0189169-3) julkaisema Pyhäjärven Sanomat koostuu Pyhäjärven Sanomat-lehdestä sekä vaihtelevista liitteistä. Pyhäjärven Sanomat Oy julkaisee myös Pyhäjärven Sanomien näköislehteä sekä pyhajarvensanomat.fi -nettisivustolle tuotettuja artikkeleita ja uutisvirtaa.
 

1. Tilausmuodot (voimassa digipalvelujen käynnistyessä)

TÄYSTILAUS sisältää Pyhäjärven Sanomat -paperilehden, pyhajarvensanomat.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. 

DIGITILAUS sisältää pyhajarvensanomat.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. 

Täystilaukset ja digitilaukset voivat olla jatkuvia tai määräaikaisia. 

Jatkuva tilaus (kestotilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Jatkuva tilaus jatkuu niin kauan, kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa. Jatkuva tilaus laskutetaan aina uuden tilausjakson alussa voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Mikäli jatkuva tilaus halutaan lopettaa muulloin kuin laskutusjakson päättyessä, laskutetaan saadut lehdet määräaikaishinnaston mukaan. Jatkuviin tilauksiin liittyvissä tarjouskampanjoissa vain tilauksen ensimmäinen jakso on tarjoushintainen ja seuraavat jaksot laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan, ellei kampanjan ehdoissa toisin mainita. 

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan tilauksen alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. 

Lehtitilaus on aina talouskohtainen. 

Lahjatilauksen maksaja maksaa lehden täys- tai digitilauksen lehden saajalle. Tällöin paperilehti toimitetaan ja digilukuoikeus myönnetään vain tilauksen saajalle, eikä maksajalle. 

Suoritettuja tilausmaksuja ei palauteta toimittamatta jäävistä lehdistä muutoin kuin painavasta syystä (esim. terveydelliset syyt). 

Pyhäjärven Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

2. Tilausten alkamisaika

Tilaus alkaa asiakkaan valitsemana päivänä huomioiden seuraavat määräajat.
Paperilehti: Tilauksen tulee olla perillä asiakaspalvelussa kolme arkipäivää ennen lehden ilmestymistä klo 10.00.
Digitaaliset sisällöt: Tilaus voi alkaa tilaamispäivänä, mikäli tilaus tehdään itsepalvelussa osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Itsepalvelussa tilauksen tehnyt saa rekisteröitymisessä tarvittavat tunnukset heti sähköpostiinsa. Asiakaspalveluun tulevat tilaukset käsitellään jokaisena arkipäivänä ja tilaukset astuvat voimaan saapumisjärjestyksessä. Rekisteröitymiseen tarvittavat tunnukset toimitetaan sähköpostilla, kun tilaus on käsitelty. 

3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Pyhäjärven Sanomien täystilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty määräaikainen digitilaus maksetaan verkkopankkien kautta. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. 

Pyhäjärven Sanomien tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Pyhäjärven Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. 

Viivästyneestä maksusta Pyhäjärven Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Pyhäjärven Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin. 

Katsomme tilaajan suorittamat vähäiset liikamaksut etumaksuksi seuraavaa tilausjaksoa varten, ellei tilaaja ole lehteen yhteydessä liikamaksun peruuttamiseksi. 

4. Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Pyhäjärven Sanomien paperilehden tilauksen jakelun tai muuttaa tilauksen toimitusosoitetta ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun tai tehdä ilmoituksen itsepalveluna netissä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Muutokset astuvat voimaan kohdan 2. mukaisesti. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 7 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään Pyhäjärven Sanomien tilaajalle tilausaikana siten, että kuluva tilausjakso siirtyy eteenpäin hyvitetyn ajan verran. Pyhäjärven Sanomien digitilausta ei voi keskeyttää tilapäisesti. 

5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Lehden hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Kustantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja tilausehtojen muutoksiin tarvittaessa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. 

6. Vastuu Pyhäjärven Sanomien toimittamisesta ja paperilehden painojäljestä

Pyhäjärven Sanomat jaetaan lehden varhaisjakelualueella tilaajalle ilmestymispäivän aamuna Jakeluseppien varhaisjakeluaikataulun ja lähilevikkialueella ilmestymispäivän aikana Postin jakelutavan mukaisesti. Muille alueille lehti toimitetaan kuljetusten mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Muualla Suomessa lehti jaetaan pääasiassa ilmestymistä seuraavina 1–2 arkipäivänä. 

Säätila tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun. Jakajalla tulee olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimet sekä osoitenumerot on merkittävä selkeästi. 

Mikäli lehti tai lehden liite jää Pyhäjärven Sanomista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä asiakaspalveluun. 

Pyhäjärven Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden tai liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti.

Pyhäjärven Sanomat ei ole velvollinen palauttamaan tilausmaksua tai lähettämään korvaavia lehtiä, mikäli tilaaja ei ole ilmoittanut itse uutta osoitettaan suoraan Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun.

Toissijaisesti Pyhäjärven Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Pyhäjärven Sanomat ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure –varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja force majeure –esteen takia toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä. Pyhäjärven Sanomissa voi satunnaisesti esiintyä poikkeamia painojäljessä. Pyhäjärven Sanomat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista. 

Pyhäjärven Sanomien verkkopalvelun osalta sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja. 

7. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä. Pyhäjärven Sanomat voi erittäin painavista syistä palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Pyhäjärven Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson. 

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin. 

8. Etämyynti

Tilaajalla on Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. 

9. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaajan tulee olla yhteydessä viivytyksettä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun. 

10. Tietosuoja

Pyhäjärven Sanomat käsittelee tilaajiensa henkilötietoja tietosuojaselosteensa sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

11. Muut ehdot

Digitaalisen lukuoikeuden sisältäviin tilauksiin sovelletaan Pyhäjärven Sanomien verkkopalvelun käyttöehtoja. 

Verkkopalvelun käyttöehdot 

Lehden verkkopalvelu toimii internetissä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Pyhäjärven Sanomat Oy:n (Y-tunnus: 0189169-3) verkkopalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja. 

Verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki verkkopalvelun oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat lehdellä. Lehti pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin mainita. 

Sisällön tai osan sisällöstä julkistaminen levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty ilman lehden etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

Palvelun käyttöehdot ja vastuut

  1. Perusteet. Pyhajarvensanomat.fi on Pyhäjärven Sanomat Oy:n tuottama ja julkaisema palvelu (jäljempänä Palvelu). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Pyhäjärven Sanomat Oy:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) välillä. Pyhäjärven Sanomat toimittaa Palvelun sitoumuksetta. Pyhäjärven Sanomilla on oikeus muuttaa, lisätä ja poistaa osio Palvelusta tai lopettaa Palvelu osittain tai kokonaan. Palvelussa käytetään evästeitä. Palvelun ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida taata. Pyhä-järven Sanomilla tai sen lisenssinhaltijoilla ei ole missään olosuhteissa vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

2. Oikeudet. Lehden verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki Palvelun oikeudet kuuluvat Pyhäjärven Sanomille. Asiakkaan toimittaman materiaalin kaikki tekijänoikeudet ja lähioikeudet, edelleen luovutusoikeus ja muunteluoikeus mukaan lukien, siirtyvät aineiston toimittamisen myötä Pyhäjärven Sanomille. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. 

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelun teksti-, kuva- ja videosisältöä ja sisällön osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa sisällön osasta muutama kappale omaan käyttöön, yksityiseen tutkimustoimintaan, opiskeluun tai harrastustoimintaan, jolla ei ole kaupallisia tavoitteita. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen, mikäli kysymys ei ole yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvästä toiminnasta tai kaupallisista tavoitteista. 

Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataville on kielletty ilman Pyhäjärven Sanomien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan varastointiin, julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen tai esittämiseen tai näyttämiseen julkisesti. Tämä kielto koskee niin vastikkeellista kuin vastikkeetonta luovutusta. Asiakas on korvausvelvollinen Pyhäjärven Sanomille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan. 

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Pyhäjärven Sanomille käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset@pyhajarvensanomat.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Pyhäjärven Sanomille käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Pyhäjärven Sanomat on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta Asiakkaalle. Pyhäjärven Sanomilla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Pyhäjärven Sanomien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

  

  1. Vastuut Palvelun sisällöistä

Pyhäjärven Sanomien tuottama sisältö
Pyhäjärven Sanomat vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä sekä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Pyhäjärven Sanomat ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Pyhäjärven Sanomat ei vastaa asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin. 

Asiakkaan Palveluun toimittama sisältö
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista. 

Asiakas vastaa myös siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Pyhäjärven Sanomille, Pyhäjärven Sanomien sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Pyhäjärven Sanomille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. 

Jos asiakas toimittaa Palveluun teksti, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä aineistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kirjoittanut ja/tai kuvannut materiaalin tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, tai että materiaalin kirjoittanut ja/tai kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa niin, että luovutus sisältää myös muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden, ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. 

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa ja/tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Pyhäjärven Sanomat voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja/tai muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee tiedusteltaessa pystyä esittämään kyseessä olevat suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. 

Pyhäjärven Sanomilla on oikeus oman harkintansa mukaan olla julkaisematta asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali. 

Palvelussa on keskustelupalsta, johon asiakkaat voivat osallistua lähettämällä palstalle viestejä. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Pyhäjärven Sanomien mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Asiakas on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. 

Asiakas myöntää Pyhäjärven Sanomille kaikki oikeudet muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle. 

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita Pyhäjärven Sanomat ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Pyhäjärven Sanomilla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön. 

  

  1. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta tai sovellusta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Käyttääkseen maksullisia palveluita, asiakkaalla tulee olla voimassa oleva käyttäjätunnus ja siihen liittyvä digitilaus. 

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Pyhäjärven Sanomat tai sen lisenssinhaltijat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). 

  

  1. Käyttökatkot, käyttöehtojen muutokset ja muut ehdot
    Palvelussa saattaa ilmetä käyttökatkoja huollosta, liiasta kuormituksesta tai muusta syystä johtuen. Pyhäjärven Sanomat pyrkii informoimaan tulevista käyttökatkoksista. Pyhäjärven Sanomilla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä. Pyhäjärven Sanomat ei myöskään korvaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, vahinkoa tai kustannuksia. 

Pyhäjärven Sanomilla on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan seitsemän päivää ennen niiden voimaan astumista palvelun verkkosivuilla. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan niiden voimaantulohetkenä. 

Ylivoimainen este – force majeure – vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita aina siihen asti, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset voidaan palauttaa. 

Pyhäjärven Sanomilla on oikeus siirtää Palveluun liittyvät henkilörekisterit, Palvelu ja sen ylläpito Pyhäjärven Sanomiin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle. 

Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan. 

  

  1. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaajan tulee olla viivytyksettä yhteydessä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun. 

 

Tietosuojaseloste 

Tutustu selosteeseen tietosuojasivullamme osoitteessa pyhajarvensanomat.fi/tietosuoja. 

 

Mainosta Pyhäjärven Sanomissa 

(Lue lisää digi- ja printtimainonnasta Mainostajasivuillamme. )

  Aineistoaikataulu printtilehteen:

Perjantaina klo 13.00 mennessä.

Ilmoitushinnat printtilehdessä:

Paikka

Etusivu
Te, ts ja tj
Kuolinilmoitukset
Osoiteilmoitukset
Perheilmoitukset (50pmm)

veroton

1,15 €
0,96 €
0,90 €
0,44 €
20,16€ / kpl

al-verollinen

1,43 €
1,19 €
1,12 €
0,55 €
25,00 € / kpl

Alennukset:

Paljousalennukset kuukaudessa

100,00 – 149,00 € –  5%
150,00 – 299,00 €  – 10%
300,00 –  -17,5%

Vaihtoilmoitusalennus – 15%
Mainostoimistoalennus – 17,5%

Ilmoitusten varaaminen ja peruuttaminen

Ilmoituspaikkavaraukset on sovittava ennakkoon.
Ilmoitusten peruuttaminen on tehtävä lehden ilmestymisviikon maanantaihin klo 12.00 mennessä

Reklamaatiot ja vastuu virheistä

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 8 vuorokauden kuluessa ilmestymispäivästä.
Lehden suurin vastuu virheistä on ilmoituksen hinta.

Ilmoitusten julkaisemisessa noudatetaan voimassa olevia Sanomalehtien Liiton ilmoitusten julkaisusääntöjä. Lehti ei vastaa ilmoitusten poisjäännin aiheuttamasta vahingosta. Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista sen valmistusarvo. Lehti ei vastaa virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä, kieli- tai käännösvirheestä ilmoitustekstiä käännettäessä.

Välitämme ilmoituksia kaikkiin muihin lehtiin niiden omilla ilmoitushinnoilla.

Ilmoitusten julkaisu 

Ilmoitusten julkaisuun sovelletaan kulloinkin voimassa olevia mediamyynnin ehtoja.
 

Ilmoittaja on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai lehdelle. 

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen korjaamiseen tai poistamiseen. Välillisiä tai välittömiä vahinkoja ei korvata. Rahallisia korvauksia tai lehti-ilmoituksia ei myönnetä verkossa olleen mahdollisen virheen tai puutteen vuoksi. 

 

Tekniset tiedot

Sivun leveys: 280 mm
Sivun korkeus: 400 mm
Palstaluku: 6
Palstan korkeus: 360 mm

Palstan leveydet:
1 palsta 39 mm
2 palstaa 83 mm
3 palstaa 126 mm

4 palstaa 169 mm
5 palstaa 212 mm
6 palstaa 256 mm

Painomenetelmä: Offsetrotaatio
Sivunvalmistus: Pyhäjärven Sanomat
Aineistovaatimukset: PDF, Illustrator, InDesign, Photoshop
Sähköposti: ilmoitukset@pyhajarvensanomat.fi
Sähköpostilla jätetyistä ilmoituksista täytyy tehdä ilmoitusvaraus puhelimitse.

Maksuliikenne

Suomenselän Osuuspankki FI28 5375 0320 0330 42
Säästöpankki Optia FI62 4600 1820 0028 42

Maksuehdot

14 pv netto. Yliaikakorko 10 %

Tilaushinnat vuonna 2020

Kotimaa 70 € vuosi/kestotilaus
12 kk 76 €
Pohjoismaat 120 € /vuosi (6 kk 80€)
Muut maat 150 € /vuosi

Painopaikka

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj/Botnia-Print Kokkola

 

Toiminta-ajatus

Pyhäjärven Sanomat Oy on sitoutumaton, poliittisesti riippumaton ja vastuullinen paikallislehti.

Emme kuulu mihinkään konserniin, vaan olemme yksityisten osakkeenomistajien omistama pyhäjärvinen yritys.

Toimintamme keskiössä on puolueeton ja sitoutumaton, laadukas journalismi.

Keskitymme uutisoimaan nimenomaan paikallisia lukijoita kiinnostavista isoista ja pienistä asioista.

Olemme toimineet jo vuodesta 1955 alkaen lukijoidemme asialla.

Käyttämästämme Vastuullista journalismia-merkistä tunnistat, että Pyhäjärven Sanomat on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita.

Vastuullisena mediana pyrimme aina tarkistamaan saamamme tiedot mahdollisimman hyvin.

Mikäli teemme virheitä, pyrimme korjaamaan ne asianmukaisesti. Jos emme näin tee, kuka tahansa voi tehdä kantelun Julkisen sanan neuvostoon.

Kuulumme Sanomalehtien Liittoon, jonka jäsenlehdet ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita ja Julkisen sanan neuvoston periaatteita.

Journalistin ohjeiden mukaisesti me Pyhäjärven Sanomissa olemme vastuussa ennen kaikkea lukijoillemme. Heillä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa ja erityisesti omalla paikkakunnalla tapahtuu.

Teemme lehden sisältöä koskevat ratkaisut journalistisin perustein, emmekä luovuta tätä päätösvaltaa missään olosuhteissa toimituksen ulkopuolelle.

Laadukkaana uutismediana emme julkaise tai välitä valeuutisia, vaan velvollisuutemme on pyrkiä tiedonvälityksessämme totuudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen.

Kantelu Julkisen sanan neuvostoon

Pyrimme korjaamaan mahdollisesti tekemämme virheet viipymättä. Mikäli olemme mielestäsi rikkoneet jossakin jutussamme hyvää journalistista toimintatapaa, voit tehdä kantelun Julkisen sanan neuvostoon oheisesta linkistä:

http://www.jsn.fi/kantelulomake/

 

Yritys:

Pyhäjärven Sanomat Oy (Y-tunnus 0189169-3)

Perustamisvuosi: 1955

Osoite: Asematie 2, 86800 Pyhäsalmi

Toimiston aukioloaika: ma – pe klo 9.00 – 13.00

Puh. 040 772 0231 (asiakaspalvelu ja ilmoitukset)
Verkkosivut: pyhajarvensanomat.fi

Sähköposti, toimitus: toimitus@pyhajarvensanomat.fi
Sähköposti, asiakaspalvelu ja ilmoitukset: ilmoitukset@pyhajarvensanomat.fi
Toimittajien sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@pyhajarvensanomat.fi

Toimitusjohtaja: Teija Pesonen

Päätoimittaja: Mirka Kauranen

Asiakaspalvelu ja ilmoitukset: Minna Montonen

Laskutus: Teija Pesonen

Ilmestymispaikkakunta: Pyhäjärvi

Ilmestysmispäivä: Keskiviikko