Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisterikäytäntömme perustuvat Uutismedian liiton ja Medialiiton suosituksiin.

Tietosuojaseloste sisältää:

 1. Rekisterinpitäjän tiedot
 2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietoja?
 5. Mitä hyötyä tietojesi käsittelystä sinulle on?
 6. Mitä henkilötietoja rekisterimme sisältää?
 7. Mistä lähteistä saamme henkilötietoja?
 8. Mitä eri henkilöryhmiä rekisterissämme on?
 9. Mille tahoille luovutamme henkilötietoja?
 10. Siirrämmekö henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle?
 11. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
 12. Miten henkilötiedot on turvattu ja suojattu?
 13. Millaisia oikeuksia sinulla on?
 14. Miten tietosuojaseloste voi muuttua?
 15. Keneen voit olla yhteydessä tietosuoja-asioissa?

 

1. Rekisterinpitäjä

Pyhäjärven Sanomat Oy

Y-tunnus 0189169-3

Asematie 2, 86800 Pyhäsalmi

 

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Teija Pesonen
teija.pesonen@pyhajarvensanomat.fi
Asematie 2, 86800 Pyhäsalmi

 

3. Rekisterin nimi

Pyhäjärven Sanomien asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja aina vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitamiseen, lehden jakeluun ja laskutukseen, verkkopalvelun toteuttamiseen, uutiskirjeen toimittamiseen, viestintään ja markkinointiin liittyen.

Lisätietoja:

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Lehden jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet ja uutiskirjeet)
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Tilausten uudistaminen ja markkinoinnin kohdistaminen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä näihin kuuluville pienemmille ryhmille
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Verkkopalvelun toteuttaminen
 • Digitaalisten sisältöjen suosittelu aiemmin luettujen sisältöjen perusteella
 • Tiedon analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

 

5. Tietojen käsittelyn hyödyt rekisteröidylle

Henkilötietojen käsittely mahdollistaa rekisteröidylle paikallislehden palveluiden vastaanottamisen.

Lisätietoja*

Ilman rekisteröidyn tietojen käsittelyä Pyhäjärven Sanomat ei esimerkiksi pysty toimittamaan tälle tilattua paperilehteä. Tietojen käsittely on tarpeen myös Pyhäjärven Sanomien digitaalisten sisältöjen vastaanottamiseksi, sillä käyttäjät tulee tunnistaa digitilaajiksi ennen kuin tilaajien digisisällöt avautuvat.

Keräämämme tiedot auttavat yritystämme kehittämään palveluamme paremmaksi. Esimerkiksi verkkokäyttäytymisestä kerätty analytiikka auttaa meitä kehittämään sisältöjämme sekä digipalveluidemme käyttökokemusta.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja, asiakassuhdetta koskevia tietoja, rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa, verkkopalveluiden käyttötietoa sekä yhteydenpitotietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja.

Lisätietoja*

a) Yhteystiedot: asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sukupuoli, syntymävuosi, markkinointilupatiedot

b) Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, perhetilaajan perheyhteydet, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot sekä verkkopalvelun käyttäjätunnus ja (salatussa muodossa) salasana

c) Rekisteröidyn itse tuottama aineisto (esim. rekisterinpitäjän verkkopalvelun kommenteissa tai sosiaalisen median kanavassa)

d) Verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot (kellonaika, vieraillut sivut, vierailuaika, mistä verkko-osoitteesta kävijä saapuu sivustolle, reaktionappien klikkaaminen, kävijän tekemät somejaot, kävijän lähettämät juttupalautteet, kirjautuneen käyttäjän lukemat jutut) ja rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot (päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selain).

e) Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet). Asiakaspalveluun tulevat puhelut voidaan nauhoittaa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi sekä sisäistä koulutus- ja opetustarkoitusta varten. Nauhoitteita säilytetään enintään vuoden ajan.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yhteystietoja voidaan saada lisäksi markkinointikontakteja myyviltä yrityksiltä, ja verkkopalvelun käyttötietoja saadaan evästeiden avulla.

Lisätietoja*

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta, rekisteröityy lehden digikäyttäjäksi tai kun hän ostaa mainontaa. Asiakassuhde syntyy myös silloin, kun henkilö antaa muussa yhteydessä yhteystietonsa rekisterinpitäjälle (esim. markkinointikampanja tai kilpailuvastaus).

Yhteystietoja saadaan myös markkinointiosoitteita ja -puhelinnumeroita myyviltä yrityksiltä (esim. Posti Group Oyj ja Fonecta Oy), samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä sekä kaupparekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneilta.

Verkkokäyttäytymistietoja kerätään evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Kirjautuneiden verkkopalvelun käyttäjien kohdalla tallennamme luettujen juttujen historian osaksi käyttäjän profiilia.

 

8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyt kuuluvat seuraaviin ryhmiin: lehden tilaajat, mainostajat, entiset tilaajat, potentiaaliset tilaajat, potentiaaliset mainostajat, verkkopalveluiden rekisteröityneet ilmaiskäyttäjät, uutiskirjeen tilaajat sekä kaikki verkkopalveluiden käyttäjät.

Lisätietoja*

a) Tilaajat ovat henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on voimassa oleva lehden tilaus (täystilaus / paperitilaus / digitilaus). Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

b) Mainostajat ovat henkilöitä tai yrityksen / muun yhteisön edustajia, jotka ovat mainostaneet Pyhäjärven Sanomien eri kanavissa (paperilehti, digimainonta). Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

c) Entiset tilaajat ovat henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat tilanneet lehteä aiemmin mutta joiden tilaus ei enää ole voimassa. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot ja yhteystiedot. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

d) Potentiaaliset tilaajat ovat lehdestä kiinnostuneita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa lehteen luovuttamalla lehdelle tietojaan esimerkiksi näytteen tilaamisen, markkinointikampanjan tai arvonnan yhteydessä. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot ja yhteystiedot. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

e) Potentiaaliset mainostajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voisivat rekisterinpitäjän arvion mukaan olla kiinnostuneita lehdessä mainostamisesta. Rekisterissä on tällaisten yritysten ja yhteisöjen edustajien yhteystietoja. Edustaja valitaan yhteyshenkilöksi ammattinimikkeensä perusteella. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu yritystä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa.

f) Verkkopalveluihin rekisteröityneet käyttäjät ovat henkilöitä, jotka ovat luoneet itselleen maksuttomat digitunnukset lehden digipalveluihin. He voivat olla tilaajia tai ei-tilaajia. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot, kirjautuneena käyttäjänä luettujen juttujen historia ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

g) Uutiskirjeen tilaajat ovat antaneet tietonsa uutiskirjeen tilaajarekisteriin omatoimisesti ja voivat perua tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Uutiskirjeen tilaajien tietoja käytetään vain Pyhäjärven Sanomien uutiskirjeen jakeluun.

h) Verkkopalveluiden kaikki käyttäjät ovat henkilöitä, jotka käyttävät lehden digipalveluita joko anonyymeinä tai tunnistettuina (sisään kirjautuneina) käyttäjinä. Käsiteltävät tiedot: nettisivujen analytiikkadata. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu verkkopalvelun kehittämisessä analytiikan pohjalta. Lue lisää Google Analyticsin tietosuojasta Googlen verkkosivuilta sekä React & Sharen tietosuojasta R&S:n verkkosivuilta.

 

9. Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan lehden palvelujen toteuttamiseen, esimerkiksi paperilehden toimittamiseen, digipalvelujen tarjoamiseen tai tuotteidemme markkinoimiseen.

Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Pyhäjärven Sanomien ohjeistuksen mukaisesti sekä tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

Lisätietoja*

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, jos käyttäjältä on siihen suostumus tai yrityksellämme on muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa markkinointikumppaneillemme tietoja mainontamme kohdentamiseksi ja sen tehon mittaamiseksi.
 • Voimme luovuttaa käyttäjien henkilötietoja viranomaisille laillisin perustein.
 • Voimme luovuttaa laskuja perintätoimistoille saatavien perimiseksi.
 • Jos järjestelemme liiketoimintaamme esimerkiksi myyden tai ostaen, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille kaupan yhteydessä.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn kannalta tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, Salesforce, Meta sekä MailChimp (jäämässä pois käytöstä), joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kaikki neljä yritystä ovat Privacy Shield -sertifioituja.

 

11. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme Medialiiton toimialasuositusta, jonka mukaan henkilötietoja säilytetään 48 kuukautta edellisestä asioinnista yrityksen kanssa.

Lisätietoja*

Medialiiton suosituksen mukaisesti asiakkuus päättyy viimeistään 48 kuukauden kuluttua siitä, kun a) asiakkaan tilauksen voimassaolo päättyy b) asiakas on tehnyt viimeisimmän oston yrityksen verkkokaupasta c) asiakas on viimeisimmän kerran asioinut asiakastilillään tai d) asiakas on maksanut avoimet laskunsa.

Asiakkaalla on usein perusteltu odotus tulla huomioiduksi asiakkaana viimeisimmän ostonsa tai tilauksensa jälkeenkin. Yhteydenottojen kohdentaminen asiakkaille tekee markkinointiviestinnästä relevanttia ja tehokasta, mikä on sekä asiakkaan että yrityksen etu.

Asiakkuuden päättyessä henkilötietojen käsittely asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun perusteella päättyy.

Siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään kuitenkin joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

 

12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

Lisätietoja*

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Sitoudumme tarjoamaan rekisteröidyille tietosuojalainsäädännön edellyttämät oikeudet.

Lisätietoja*

Oikeus läpinäkyvään informoitiin
Sinulla on oikeus saada läpinäkyvää ja yksityiskohtaista tietoa rekisterin tarkoituksesta ja käytöstä.

Oikeus tietoturvaan
Sinulla on oikeus luottaa henkilötietojesi tietoturvalliseen käsittelyyn. Sinulla on myös oikeus saada ilmoitus mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta.

Oikeus evästeiden estämiseen ja tyhjentämiseen
Sinulla on oikeus estää lehden verkkopalveluiden evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia. Verkkopalveluissamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, joten evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelun toiminnallisuuksiin. Sinulla on oikeus tyhjentää evästeet, mikä ei lopeta tiedon keräämistä vaan tyhjentää aikaisemmin verkkokäyttäytymisestäsi kerätyt tiedot.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada Pyhäjärven Sanomilta jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Pyhäjärven Sanomilla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi myös ilman erityistä perustetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain itse meille toimittamiasi tietoja.

Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa aiempi suostumuksesi silloin, kun suostumus on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet lähtökohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Jos olet sitä mieltä, ettemme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi).

Rekisteröidyn tulee toimittaa näihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt omakätisesti allekirjoitettuina Pyhäjärven Sanomille. Allekirjoitettu pyyntö tulee toimittaa Pyhäjärven Sanomille henkilökohtaisesti vierailemalla, sillä tunnistamme henkilön pyynnön yhteydessä henkilöllisyystodistuksen avulla. Pyyntö voi olla vapaamuotoinen tai voit pyytää sitä varten lomakkeen lehden konttorilta.

 

14. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

 

15. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Tietosuoja-asiat: henkilötietojen tarkistaminen, oikaiseminen, poisto ym. rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät, yksittäisiä tapauksia koskevat pyynnöt sekä tietosuoja-asiat yleisesti
teija.pesonen@pyhajarvensanomat.fi
Asematie 2, 86800 Pyhäsalmi

p. 040 772 0234

Tietosuojaseloste on päivitetty 15.03.2023.

Palaa tästä takaisin ylös