Koulujen syyslukukausi alkoi

Pyhäjärven peruskoulun ja lukion oppilaat aloittivat eilen tiistaina syyslukukauden. Perusopetuksessa opiskelee 547 koululaista ja lukiossa 63 opiskelijaa.

 

Perusopetuksessa aloittaa syyslukukaudella 547 oppilasta, joista yläkoulussa 168 oppilasta.  Esikoululaisia on 46 oppilasta ja alakoululaisia on 333.

Fyysisesti Ikosen koululla on 269 oppilasta sisältäen esikoululaiset ja alakoulun 1.– 4.-luokat.

– Oppilasmäärässä ei ole muutosta viime lukuvuoteen nähden. Viime lukuvuoteen verrattuna poismuuttaneita oppilaita oli nyt vähemmän kuin tänne tulleita uusia oppilaita, mikä on hyvä asia, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari kertoo.

Tulevina vuosina oppilasmäärät lähtevät ennusteen mukaan laskuun siten, että vuonna 2024 täällä olisi  noin 40 peruskoululaista vähemmän kuin tällä hetkellä. Yläkoulun osalta oppilasmäärän väheneminen ei tuossa ajassa näy.

Yksi perusopetuksen pienryhmä opiskelee väliaikaisesti Anu Mustaparralta vuokratuissa tiloissa Vanhalla Pyhäjärventiellä.

– Syynä tähän on Keskuskoulun ns. matematiikan siiven peruskorjaus, joka vie käytöstä pois useita luokkatiloja todennäköisesti kevätlukukauden puolelle asti, Lehtosaari sanoo.

Muita lisätiloja ei ole käytössä, mutta peruskorjauksesta johtuen poikkeusjärjestelyjä Keskuskoululla joudutaan tekemään koulun sisällä.

– Tiedossa ei ole muuta akuuttia korjaustarvetta tuon jo alkaneen Keskuskoulun yhden siiven lisäksi. Keskuskoulun matematiikan siiven sisäilman puhtaudesta oli tullut huomioita, mutta peruskorjauksen yhteydessä ne on tarkoitus hoitaa, Lehtosaari valottaa.

Pyhäjärven lukiossa aloittaa syyslukukaudella kaikkiaan 63 opiskelijaa.

E-sport tulee harrasteakatemian ohjelmaan mukaan uusina harrastekursseina. Muut harrasteakatemian tarjoamat kurssit ovat jääkiekko, pesäpallo, tanssi ja bänditoiminta.

 

Lukuvuosi aloitetaan koronan varjossa

 

Lähiopetukseen paluu ei tarkoita paluuta entisiin normaalioloihin, vaan kouluissa joudutaan opiskelemaan koronan ehdoilla.

Sairaana ei tai oireisena ei saa mennä kouluun, ja jos oppilas sairastuu koulussa, hän odottaa huoltajaansa eri tilassa hänestä etäällä olevan aikuisen kanssa, Ikosen koulusta ohjeistetaan. Mikäli oppilaan perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, hänen lääkärinsä arvioi lapsen osallistumisen lähiopetukseen.

– Suoraa kosketusta toisten kanssa pyritään välttämään ja opetusryhmät pyritään pitämään erillään, Ikosen koulun rehtori Maria-Leena Mehtälä kertoo.

Oppilailla on käytössään omat välineet, eikä niitä saa lainailla toisille. Tabletit ja tietokoneet pyyhitään käyttäjien jäljiltä. Luokissa pulpetit järjestetään mahdollisimman väljästi pulpettiryhmien sijaan ja ruokailuun mennään porrastetusti niin että osa oppilaista syö luokissa ja osa salissa.

Ruokailussa vaihdetaan ottimia usein ja kevään tapaan ovenkahvojen ja hanojen siivousta on lisätty tavanomaisesta määrästä.

Käsidesejä on lisätty koulujen käytäville ja luokilla on käytössään nimetyt vessat.

– Kotiin lähdetään käsipesun kautta väljästi autoille. Myös linja-autoissa on käsidesit ja toiveena on, että sisarukset istuvat vierekkäin, Mehtälä sanoo.

Pyhäjärven lukio aloittaa lukuvuoden normaalisti lähiopetuksena, mutta koronatilannetta seurataan aktiivisesti.

Myös lukion oppilaita ohjeistetaan istumaan luokissa mahdollisimman väljästi ja hygieniaohjeistus kerrataan koulun alkaessa. Sairaana ei kouluun saa mennä ja yhteistilaisuuksia vältetään ylioppilasjuhlia lukuun ottamatta.

Lukiolaisten ruokailu on porrastettu niin, että eri kouluasteet syövät eri aikaan.

– Laitteiden osalta lukiolaisilla on kullakin oma kannettava, joten välineitä ei  ole samalla tavalla yhteiskäytössä kuin perusopetuksessa, lukion rehtori Tuija Vanha-aho sanoo.

– Etäopetukseen voidaan joutua, mikäli lukiolla tai Salmen koululla ilmenee tartuntoja, tällä hetkellä tartunnoista alueella ei ole tietoa. Seuraamme tarkkaan kaupungilta ja Selänteeltä tulevia ohjeita, mutta tässä vaiheessa opiskelemaan voi siis tulla turvallisin mielin, hän sanoo.

Keväältä siirtyneet ylioppilasjuhlat pidetään lauantaina 29.8.2020 Keskuskoululla kello 11 alkaen.

– Lakitamme kevään ylioppilaat, todistuksethan he saivat jo pienimuotoisesti juhlien  keväällä. Lukiolaisilla on tuolloin koulupäivä, joten yleisönä juhlassa ovat ylioppilaiden läheisten lisäksi lukion opiskelijat sekä päätoimiset opettajat. Riemuylioppilaita  kutsutaan juhlaan, mutta tässä vaiheessa on arvoitus, moniko heistä rohkenee tulla mukaan, Vanha-aho pohtii.

 

Kuva:

Matematiikan siiven peruskorjaus vie luokkatiloja Keskuskoululta ja yksi pienryhmä aloittaakin syyslukukauden Vanhalla Pyhäjärventiellä Anun Hius & Hoidon tiloissa.