Kaivos saa asemakaavan

Sweco toteuttaa kaivokseen maanalaisen ja -päällisen asemakaavan, kaavoituksen tavoitteena on että kaivoksessa toteutettavat hankkeet saataisiin mahdollisimman pikaisesti liikkeelle.

 

– Maanalaiset kaavat eivät sinällään ole uusi asia, mutta tässä mittakaavassa ja erityisesti syvyys huomioiden olemme liikkeellä ensimmäisenä maailmassa, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi sanoo.

– Tilavarauksia ajatellaan poikkeuksellisesti kolmessa ulottuvuudessa, koska mukana on myös syvyys, kertoo Swecon maankäytön suunnittelun arkkitehti Iikka Ranta.

– Periaatteessa kyse on kuin minkä tahansa uuden yritysalueen kaavoituksesta, mutta kaivoksessa kulkeva yli 10 kilometriä pitkä serpentiinitie on vain pystysuunnassa ja aluevaraukset osoitetaan limittäin ja päällekkäin eri syvyystasoilla.

Sweco on toteuttanut Pyhäjärven kaupungin kanssa jo useita onnistuneita kaavoitushankkeita.

– Halusimme Swecon mukaan Callion kaavoitukseen, koska se vaatii korkealaatuista osaamista ja useiden erikoisalojen asiantuntijaselvityksiä, Kiviniemi selittää.

– Halusimme myös varmistaa, että kaavoitukseen löytyy samasta organisaatiosta riittävästi osaamista, koska työn on edistyttävä rivakasti tietyssä aikaikkunassa. Lisäksi tarvitsemme kaavojen rinnalle visuaalisia liiteaineistoja tukemaan Callion markkinointia, joten Sweco on ollut kanssamme luomassa aivan uusia käytänteitä ja standardeja.

 

Kaavoitus on nyt luonnosvaiheessa ja pyrkimyksenä on, että ehdotus esiteltäisiin syys-lokakuussa ja se olisi lainvoimainen vuoden lopussa.

Kaavoitus auttaa hahmottamaan tulevan yritysalueen erilaiset toiminnot syvyyssuunnassa useilla eri tasoilla. Lisäksi kaavan tehtävä on varmistaa turvallisuus maanalaisessa maailmassa, jossa esimerkiksi hapensaanti ja vedenpoisto ovat kiinni toimivasta tekniikasta.

– Pelastustoimia varten kaavoitus on ensisijaisen tärkeää, Ranta korostaa.

– Esimerkiksi tulipalon sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaa, jota varten tarvitaan selkeät poistumistiet ja reitit sisälle kaivokseen. Kaavan aluevarauksissa kiinnitetään huomiota myös turva-alueisiin ja -etäisyyksiin, koska maan alla vaikuttavat aivan poikkeukselliset voimat ja massat.

Kaavoituksella pyritään myös nopeuttamaan rakennusvalvonnan lupaprosesseja, jotta uudenlaisetkin uusiokäyttöhankkeet saataisiin toteutumaan jouhevasti. Se poistaa hankkeilta yhden riskitekijän, kun investointipäätökset ja toteutukset voidaan lähteä viemään heti eteenpäin, eivätkä ne jää kaavoituksesta kiinni.

– Tilavarauksia on tehty koko matkalle aina 75 metrin syvyydestä alle 1400 metriin, ja lisäksi alueet ovat sivusuunnassa jopa hehtaarin laajuisia, Kiviniemi sanoo.

Kaivos on lopettamassa toimintansa vuoden 2019 lopussa, tällä hetkellä tiloissa toteutettavia hankkeita ovat kalan- ja äyriäistenviljely sekä sirkkojen kasvatus hyönteisravinnoksi. Kaivos toimii jo myös kaivoskoneiden ja -laitteiden testausympäristönä, kasvintuotannossa on testattu kaivoksen tasaisten kasvatusolosuhteiden ja geotermisen lämmön hyödyntämistä. Myös biopolttoaineterminaalin mahdollisuuksia ollaan kartoittamassa.

 

 

Mirka Kauranen