Maan alle VR-laseilla

Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäytön mahdollisuuksia kartoittava CALLIO on listannut liiketoimintakonseptiinsa monenlaisia hankkeita aina datakeskuksesta sirkkojen kasvattamiseen. Konseptikokonaisuuteen kuuluu myös Risto Mäkeläisen johtama CALLIO Underground Rescue -hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa ympärivuotista palvelu- ja testaustoimintaa henkilö- ja työturvallisuusalalle maan alla.

  Tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti sekä kansainvälisestikin merkittävä koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö sekä konkreettinen uusi työturvallisuuden johtamismalli, projektipäällikkö Mäkeläinen kiteyttää.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Hankkeen tehtävänä on rakentaa kaivoksen 400 metrin syvyydessä sijaitsevalle tasolle koulutuskeskus, jossa voidaan harjoitella maan alla toimimista.

– +400-taso on kaivoksen entinen päätaso, jossa aktiivinen toiminta loppui Uusi kaivos -projektin myötä 2000-luvun alussa. Tasolta löytyvät valmiina huoltopaikat, toimisto-, ruokailu- ja varastotiloja louhittuna. Tämän lisäksi on erilaisia kuiluja, periä ja tunneleita ja mitä monimuotoisempia paikkoja eri toimintoihin, testaukseen, tuotekehitykseen, harjoitteluun sekä koulutukseen.

Tasolle saadaan rakennettua erilliset tulo- ja poistoilman reitit. Alue tulee olemaan niin sanotusti erillinen muusta maanalaisesta toiminnasta, jolla taataan se, että siellä voidaan jatkossa harjoitella tutkimustoimintaa sekä maanalaisia palo- ja pelastustoimia turvallisesti.

– Kun tulin kaivokselle töihin 90-luvun lopulla, ensimmäisiä tehtäviäni oli laittaa +400-tason poistopuhaltimet pois käytöstä. Nyt olen tämän projektin kautta rakentamassa tilalle uudet puhaltimet – 20 vuotta myöhemmin, Mäkeläinen hymyilee.

+400-tasoa pääsee tutkailemaan muuallakin kuin maan alla. Tasosta luodaan tarkka 3D-mallinnus.

– Taso on jo laserkeilattu eli data alueesta on jo kerätty. Mallinnettu alue on noin 400 kertaa 400 metriä. Mallintamisesta on vastannut Ylivieskan Centria-ammattikorkeakoulu.

Eikä tässä vielä kaikki. Malli siirretään virtuaalitodellisuuteen, jossa työturvallisuusperehdytys tapahtuu.

– Tämä mullistaa maanalaisen turvallisuuden koulutuksen. Aikaisemmin perehdyttäminen on tapahtunut kalvosulkeisilla. VR-lasien avulla pystymme havainnollistamaan, miltä maan alla oikeasti näyttää ja lasien käyttäjä pääsee itse liikkumaan maailmassa tutkaillen ympäristöään.

Virtuaalitodellisuuteen luodaan myös erilaisia skenaarioita, rasteja, joista koulutettavan tulee selvitä.

– Pystymme vaikuttamaan, minkälaisia skenaarioita koulutettava saa eteensä. Audiovisuaalisten efektien avulla voimme luoda maailmaan vaikka tulipalon. Koulutettava reagoi tilanteeseen parhaaksi katsomallaan tavalla, jonka jälkeen hän saa tiedon pelimoottorilta, kuinka tilanne olisi suoritettu oikeaoppisesti, Mäkeläinen avaa.

– Muistijälki on paljon vahvempi, kun tilanne ikään kuin eletään. Tämä on mahtava keino oppia uusia asioita. Virtuaalimaailmakoulutus sopii niin uusille kuin vanhoillekin työntekijöille. Kokeneet maanalaisen työn työntekijät saattavat jossakin määrin olla turtuneita olosuhteisiin, jolloin he eivät näe potentiaalisia riskejä. ”Ei täällä ikinä mitään käy” -asenne on hyvin tyypillistä. Pitää muistaa, että sattuvathan liikenneonnettomuudetkin yleensä tutuimmilla teillä. Virtuaalimaailman kautta konkarien silmille heitetään mahdolliset vaaratilanteet.

Mallinnettuihin maanalaisiin tiloihin on sijoitettu Point of Interest -pisteitä eli kohteita, jotka ovat koulutuksen kannalta tärkeimpiä. Eri koulutusaiheille on omat pisteet. Omat pisteensä ovat saaneet esimerkiksi ajoneuvo-onnettomuus ja suojatilassa toimiminen.

VR-lasien käyttö tulee tapahtumaan Voltin alakerran Showroom-tiloissa. Showroom on rakennettu yhteistyössä Callio Edible Insects from Mine -hankkeen kanssa.

Lue koko juttu paperilehdestä tai lehtiluukku.fi palvelun kautta.

Teksti ja kuva: Joonas Kärkkäinen