Uutta liiketoimintaa ja innovaatioita maan alla – kansainvälinen tutkijaryhmä koolla Pyhäjärvellä

Pyhäjärvellä kokoontuu paraikaa kansainvälinen tutkijaryhmä kahdeksasta Itämeren alueen maasta. Konsortio pitää hankkeen aloituskokousta Oulussa ja Pyhäjärvellä sekä tutustuu täällä CallioLabin tiloihin.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johdolla käynnistetty Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN)-projekti eli  Itämeren alueen maanalainen innovaatioverkosto on saanut mittavan EU-rahoituksen, koko konsortiolle yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa.

BSUIN-hankkeen tavoitteena on kehittää Itämeren alueen (BSR) maanalaisissa laboratorioissa tarjottavia palveluita jotta niillä olisi valmiuksia tarjota infrastruktuuriaan liiketoiminnan kehittämiselle ja uudelle innovoinnille. Maanalaiset laboratoriot voivat tieteellisen tutkimuksen lisäksi tarjota ainutlaatuisia ympäristöjä erilaisille yrityksille, kuten kaivos- ja tunnelirakentamisen, teknologian kehittämisen, säteilysuojausjärjestelmän tai esimerkiksi geofysikaalisten-, säteilyn havaitsemis- ja muiden mittauslaitteiden testaamiseen.

Maanalaiset laboratoriot voivat olla myös tuotantoalueita, jotka ovat uusi ja kasvava ala erityisesti geotermisen energian tuotannossa tai elintarviketuotannon helpottamisessa.

–Itämeren alueen yhteisen kehittämisen tavoitteena on luoda parhaat palvelukäytännöt ja niitä tukevat määrittelyt uuden liiketoiminnan kehittymiselle ja tieteellisille löydöille maanalaisissa tiloissa, BSUIN-projektin johtaja Panu Jalas kertoo.

–Pyhäjärven kaivosympäristössäkin on valtavasti mahdollisuuksia. Määrittelyjen avulla yritykset ja muut toimijat saavat käsityksen toimintaedellytyksistä, Jalas jatkaa.

– Konsortioomme kuuluu 14 partneriorganisaatiota kahdeksasta maasta sekä 15 liitännäisjäsentä. Pidämme kolmivuotisen hankkeen aloituskokousta Oulussa ja Pyhäjärvellä. Lähes 40 projektitoimijaa on keskustellut vilkkaasti yhteisistä suunnitelmista ja niiden tarkentamisesta, projektipäällikkö Eija-Riitta Niinikoski summaa kolmepäiväistä kokoontumista.

BSUIN-yhteistyössä on mukana kuusi maanalaista laboratoriota: Pyhäjärven CallioLabin lisäksi Äspö Hard Rock –laboratorio Ruotsissa, tutkimus- ja koulutuskaivos Reiche Zeche Saksassa, CUPRUM tutkimus- ja kehittämiskeskus Puolassa sekä kaksi toimijaa Venäjältä, Khlopin instituutin maanalainen laboratorio Pietarissa ja Ruskealan marmorikaivos Karjalassa. Lisäksi mukana on muita organisaatioita Virosta, Liettuasta ja Latviasta.

– Kansainvälisen yhteistyön avulla haluamme luoda kestäviä kumppanuuksia alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Ville Isoherranen painottaa.

– Kerttu Saalasti Instituutti on vahvasti kansainvälinen tutkimusinstituutti, Isoherranen toteaa.

Pyhäsalmen kaivos on ollut merkittävä hyvinvoinnin lähde kohta kuuden vuosikymmenen ajan.

– Nyt kaivosalue on kehittymässä ainutlaatuiseksi yritysalueeksi. Pyhäjärven Callio, maanalainen menestystekijä, hyödyntää maanalaista infraa ja osaamista. Toimintakonseptiin kuuluu keskeisesti tutkimus- ja kehitystoiminta, Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo suunnitelmista.

– Näemme BSUIN-hankkeen kansainvälisen verkoston kilpailuetuna kaivosympäristön kehittämisessä. Odotamme, että pystymme sekä antamaan että ammentamaan BSUIN-verkostotyössä erittäin paljon, Kiviniemi toteaa.

Ryhmäkuva: Eija Korjonen

Kuva alla: Maanalaiset laboratoriot, jotka ovat mukana BSUIN-verkostossa.