Rinnevaara-käräjillä vaaditaan sakkorangaistusta

Pyhäjärven kaupunginjohtajana toimineen Tita Rinnevaaran irtisanomismenettelyn käsittely alkoi valmisteluistunnolla Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa tänään maanantaina.

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto vaatii sakkorangaistusta Pyhäjärven kaupungin entisille jäsenille virka-aseman väärinkäyttämisestä tai toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Vastaajina ovat Pyhäjärven kaupunginhallituksessa jäseninä olleet Katja Erkkilä, Marita Kärkkäinen-Rytkönen, Jorma Leskinen, Paavo Leskinen, Taimi Piippo, Jukka Tikanmäki, Kauko Tikkanen sekä tuolloinen vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen.

Syytteen mukaan vastaajat ovat aiheuttaakseen Tita Rinnevaaralle haittaa tai vahinkoa, rikkoneet virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun, jättäneet toimimatta tasapuolisesti ja jättäneet edistämättä kunnan ja sen asukkaiden menettelyllään.

Vastaajat ovat syyttäjän mukaan menettelyllään aiheuttaneet sekä Rinnevaaralle että Pyhäjärven kaupungille merkittävää taloudellista vahinkoa, mistä on osoituksena Rinnevaaralle maksettavaksi sovitun rahallisen korvauksen maksaminen. Taloudellisen vahingon lisäksi Rinnevaaralle on teoista aiheutunut huomattavaa henkistä painolastia.

Jutun pääkäsittely on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa 13.– 15.3.2018. (MN)