Myös oppilailla on avaimia kiusaamisen ehkäisyyn

Kiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa kodissa pitää puhua kiusaamisesta, vaikkei se juuri nyt koskettaisikaan omaa perhettä. Kouluissa jokaisen aikuisen tehtävä on vakuuttaa, että kiusaaminen ei ole koskaan ok, että meidän koulussamme ei ketään kiusata vaan päinvastoin: jokainen otetaan mukaan juuri sellaisena kuin hän on.

Oppilaiden tulee tietää, että kiusaamisella on seurauksia, ja että kouluissa on toimivat kiusaamisen vastaiset toimintamallit, joita noudatetaan. Myös päättäjien on rohjettava tehdä päätöksiä, joissa lapsen oikeudet laitetaan etusijalle. Aikuisten lisäksi oppilaiden rooli kiusaamisen vastaisen ilmapiirin rakentamisessa on merkittävä. Vertaisten sanalla ja esimerkillä on valtaisa merkitys, ja oppilaiden on itse luotava omaan yhteisöön vahva kiusaamisen vastainen normi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoiminta on esimerkki siitä, kuinka oppilaita voidaan osallistaa kiusaamisen vastaiseen työhön. Ohjelman vaikuttavuus lisääntyisi merkittävästi, jos tukioppilastoiminta löytyisi myös paikallisesta opetussuunnitelmasta. Toiminta on vakiintunut ja yli 80% suomalaisista kouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoiminnassa oppilaat ryhmäyttävät oppilaita, tutustuttavat toisiinsa, järjestävät välituntitoimintaa, erilaisia oppitunteja, tempauksia ja tapahtumia ja ottavat kaikki koulun oppilaat mukaan toimintaan. Tukioppilaat vahvistavat kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. He toimivat myös koulussa silminä, jotka voivat havaita sellaistakin kiusaamista, joka jää aikuisilta huomaamatta.

Haastamme jokaisen päättäjän, kodin, koulun, lapset ja nuoret mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Opetussuunnitelmassa ja kouluissa tulee nähdä lasten ja nuorten sosiaaliset taidot ja niiden vahvistaminen tärkeänä. Kouluarjessa aikaa ja resursseja tulee riittää myös ryhmäyttämiselle, kaveritaitojen harjoittamiselle ja yhteisöllisyydelle. Vain yhdessä tehden koulusta tulee parempi paikka, jossa ketään ei kiusata ja kukaan eiä yksin.

Paula Aalto, kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Jenni Kallio, kouluyhteistyön ja tukioppilastoiminnan koordinaattori, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri

 

 

 

Artikkelikuva: Unsplash. 

Lue myös