Lasten vanhemmatkin tarvitsevat rajoitusta älypuhelimen käyttöön

Lasten ja nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt ovat viime aikoina – ja erityisesti viime päivinä – puhuttaneet julkisuudessa. TV-haastatteluissa lapsipsykologian asiantuntijat eivät ole osanneet nimetä yksittäistä syytä lasten ja nuorten henkiselle pahoinvoinnille. Yhtenä mahdollisena syynä he arvelevat olevan lasten ylenmääräisen älypuhelimen käytön, mihin toivovat vanhempien ajoissa puuttuvan.

Haastatellut asiantuntijat eivät kuitenkaan ole maininneet maailmalla muodostunutta technoferenceksi nimettyä käsitettä, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa älypuhelinta tai tablettia käyttävä henkilö ei kuule mitä hänen lapsensa tai keskustelukumppaninsa häneltä kysyy.

Technoference-ilmiöllä uskotaan olevan vaikutus lapsen ja vanhemman suhteeseen. Lapsen vanhemman huomion toistuvasti kiinnittyessä älypuhelimeen jää lapsi ilman huomiota eikä saa vastausta kysymyksiinsä, mikä on haitallista lapsen tunne-elämän kehitykselle.

Myös – ja jopa erityisesti – vauvaikäiselle vanhemman häiriötön kontakti on tärkeää, sillä tiedetään, että kolme ensimmäistä vuotta ovat tärkeimmät lapsen psyko-sosiaaliselle kehitykselle, jota perushoivan lisäksi edistää puhe- ja katsekontakti lapseen.

Kaiken kaikkiaan ei siis riitä, että lapsi ohjataan älypuhelimen turvalliseen käyttöön; on tärkeää, että vanhemmat kontrolloivat myös omaa älylaitteiden käyttöään niin, ettei se liikaa vie heidän huomiotaan lapsen huomioimisen kustannuksella.

Antti Tapaninaho

 

Artikkelikuva: Unsplash

Lue myös