Alijäämä kasvaa

Kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessa vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä oli yli kolme miljoonaa.

– Edellisten vuosien tapaan talousarvio oli yhä merkittävästi alijäämäinen ja lisätalousarviossa sosiaali- ja terveysmenoihin Ppky Selänteelle jouduttiin myöntämään lisämäärärahana 1 280 900 euroa. Muutettu talousarvio oli alijäämäinen -3 828 410 euroa. Loppuvuonna tehdyt korjausliikkeet ja tasapainotusohjelman toimenpiteiden onnistuminen paransivat tulosta, joten alijäämäksi muodostui 3 230 720 euroa, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoi tilinpäätöksen saatesanoissaan.

Kaupungin taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä on kutistunut noin 700 000 euroon. Kaupungin lainakanta kasvoi vuoden aikana noin neljällä miljoonalla, yhteensä 29,1 miljoonaan euroon. Lainaa oli vuoden lopussa noin 5700 euroa asukasta kohden. Omavaraisuusaste oli viime vuonna 45,1 prosenttia, mikä on reilusti alle tavoitetason.

Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen kaivostoiminnan päättyminen vaikuttaa merkittävästi kaupungin verotuloihin. Kaupunki on varautunut rakennemuutokseen talouden tasapainottamisohjelman laadinnan kautta ja panostamalla elinvoiman kehittämiseen.

Syksyllä 2019 laitettiin täytäntöön tasapainottamisohjelman mukainen kouluverkkouudistus, jossa siirryttiin yhden alakoulun malliin. Vuonna 2019 ei valmisteltu tasapainottamisohjelmaa kaupungin toiminnalle. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelu keskittyi Selännepalvelujen tasapainottamiseen. Veroprosenttikorotuksista päätettiin vuodelle 2020.

Konsernin vuosikate oli vain noin 550 000 euroa plussalla, kun se esimerkiksi vuonna 2018 oli 1,2 miljoonaa ylijäämäinen. Konsernin puolella tappiota aiheutti muun muassa Peura Talot Oy:n hakeutuminen konkurssiin, joka näkyy sekä Pyhäjärven Kehitys Oy:n että Kiinteistö Oy Rillankiven tilinpäätöksessä.

– Tilintarkastajan suosituksesta saatavat Peura Talot Oy:ltä alaskirjattiin varmuuden vuoksi, vaikka konkurssimenettely on edelleen kesken. Jotain voi vielä tulla konkurssipesältä, mutta se on sitten kaikki kotiinpäin. Peura Talojen tilanne on peruja ajalta, jolloin en vielä ollut Pyhäjärven Kehitys Oy:ssä. Vuonna 2012 on lähdetty osakkaaksi yhtiöön ja annettu pääomalainaa. Peura Talot siirtyi Kiinteistö Oy Rillankiven vuokralaiseksi vuoden 2017 lopussa, joten heilläkin on yhtiöltä vuokrasaatavia, Pyhäjärven Kehiytys Oy:n toimitusjohtaja Risto Alaheikka kertoo.

Pyhäjärven Kehitys Oy:n tilikauden tappio oli vuonna 2019 -377 361 ja Kiintekistö Oy Rillankiven -389 388 euroa. Kiinteistö Oy Rillankiven tulosta heikensi myös Mäntypolku 6:sta purettavien talojen tasearvon alaskirjaaminen. Kiinteistö Oy Rillankiven vuosikate nousi kuitenkin 52 806 euroa plussan puolelle.

Jaana Salo