Köpsinrinne myydään Attendolle

Pyhäjärven kaupunki valmistelee kauppaa Köpsinrinteen kiinteistön ja toimintojen siirtämisestä Attendo Oy:n hallintaan. Kauppa etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn torstaina.

 

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo, että Pyhäjärven kaupunki myy Köpsinrinteen kiinteistön ja noin 1,85 hehtaarin määräalan Attendo Oy:lle 2.350.000 euron kauppahintaan.

Kiinteistön omistus ja henkilöstö siirtyvät uudelle toimijalle kesällä 2018. Työntekijät tulevat siirtymään ns. vanhoina työntekijöinä ja kaikille riittää töitä jatkossakin.

Pyhäjärven kaupunki kuuluu vielä kesällä 2018 peruspalvelukuntayhtymä Selänteeseen, mutta henkilöstön siirrosta on keskusteltu yhteistyössä Selänteen kanssa yhteisymmärryksessä. Myös kiinteistössä toimiville kaupungin työntekijöille on löytymässä töitä jatkossakin, sillä sama työvoiman tarve jatkuu edelleen.

 

Osapuolten tavoitteena on, että Attendo rakennuttaa Pyhäjärvelle Köpsinrinteen korvaavan nykyaikaisen 75-paikkaisen palveluyksikön kesään 2019 mennessä, jota varten Attendo ostaa tontin uudelle palveluyksikölle.

Rakennuksessa tullaan tarjoamaan tehostettua palveluasumista, vuorohoitoa ja senioriasumista. Kokoluokaltaan se vastaa Köpsinrinnettä, jossa on tällä hetkellä 59 tehostetun palveluasumisen ja 12 vuorohoidon paikkaa.

Liikesalaisuuteen vedoten vt. kaupunginjohtaja Kiviniemi ei vielä tässä vaiheessa halua paljastaa, mihin uusi palveluyksikkö rakennetaan.

– Sijainniltaan se pyritään saamaan entistä lähemmäksi keskustan palveluita, hän vihjaa.

 

Kiviniemi uskoo, että uuden rakennuksen rakennuttaminen sitouttaa toimijaa paikkakunnalle. Uuden palveluyksilön valmistuttua Köpsinrinteen rakennukseen etsitään kahden vuoden ajan uutta sote-alan palveluliiketoimintaa.

– Sinne haetaan erikoisosaamista vaativaa palveluliiketoimintaa, johon voisi olla kysyntää kauempaakin. Tavoitteena on synnyttää uusi palvelukokonaisuus ja täydentää nykyisiä palveluita, Kiviniemi pohtii.

Toiveissa on saada Köpsinrinteelle jatkossa sote-alan toimintaa sellaisin palveluin joita ei lähialueella ole tarjolla. Mikäli toimijaa ei löydy, on kaupungilla optio kiinteistön takaisinostoon nimelliseen hintaan.

 

Kiinteistökauppa liittyy kokonaisuuteen, jolla Pyhäjärven kaupunki hakee kiinteistöriskin purkua. Köpsinrinteen palvelukeskus on otettu käyttöön vuonna 1993. Siitä on laadittu ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta elokuussa 2016 kuntoarvioraportti, jonka arvion mukaan palvelukeskuksen rakennuskannan korjausinvestoinnit ovat vuosina 2018–2025 yhteensä noin 500.000 euroa.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa Pyhäjärven kaupungin sote-käytössä olevat toimitilat tullaan vuokraamaan maakunnalle kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen vuokra-aikaa on mahdollista jatkaa yhdellä vuodella. Myös vuokra- tai muuhun käyttöoikeuteen perustuvat toimitilat sekä muut maakunnan vastuulle siirtyvät sopimukset siirtyvät maakunnan käyttöön.

Siirtymäkauden jälkeenkin kaupungilla on mahdollisuus vuokrata tiloja edelleen maakunnalle tai muille tahoille, jolloin kuntalain mukaan kaupunki toimii silloin kilpailutilanteessa markkinoilla ja sen tulisi yhtiöittää toimintansa.

 

Kaupunki on päättänyt myydä Köpsinrinteen riskienhallinnan näkökulmasta, sillä lähivuosina kiinteistöön olisi odotettavissa paitsi puolen miljoonan euron korjausinvestointeja, myös mahdollisia remontointivaateita vuokralaisen näkökulmasta.

– Nykyiset standardit tilojen ja turvallisuusvaatimusten suhteen eivät tule varmasti tulevaisuudessakaan höllenemään, päinvastoin, arvioi Kiviniemi.

Kiinteistökaupalla pyritään turvaamaan paikallinen palvelutuotanto ja työvoimavaikutukset pitkällä aikavälillä sekä saamaan myös uusia työvoimavaikutuksia Köpsinrinteen uusiokäytön kautta.

Uusi rakennettava palveluyksikkö on paikkakunnan merkittävin rakennusprojekti lähivuosina heti uuden sairaalan jälkeen ja tuo töitä alihankkijoille.

 

Tehostetussa palveluasumisessa ja palveluasumisessa laajennetaan palveluseteliperusteista tuotantoa, joka on entistä kustannustehokkaampaa.

– Paikkakunnalla on jo nyt yksityistä sote-alan toimintaa, mutta jatkossa markkinaehtoinen palvelutuotanto kasvaa ja kaupungin on mahdollista saada sote-kustannuksiin merkittävää säästöä, vt. kaupunginjohtaja uskoo.

Kustannusten hahmottaminen tulee Kiviniemen mukaan helpommaksi, kun ne muodostuvat suoraan palvelusetelien hinnan kautta. Varovainen arvio Köpsinrinteen osalta on, että kun sen toiminta on siirtynyt uudelle toimijalle, on säästö vuonna 2019, ensimmäisenä täytenä toimintavuonna, muutamia satojatuhansia euroja.

Asiakasmaksuihin kauppa ei vaikuta eikä heidän käyttövaroihinsa tule negatiivisia muutoksia.

Osapuolet allekirjoittavat lopullisen kauppakirjan, kun esisopimukseen kirjatut edellytykset lopullisen kiinteistökaupan tekemiselle täyttyvät.

 

Mirka Kauranen

 

Kuva: Köpsinrinteen palvelukeskuksen toiminnot ja kiinteistö myydään Attendo Oy:lle.