Hallitus esittää valtuustolle eroa Selänteestä

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 21. elokuuta käsittelemään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen järjestämisvastuun takaisinottamista.

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle eroamista Peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä vuoden 2019 alusta alkaen. Valtuustolle esitetään neuvottelujen käynnistämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden, ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden sekä tukipalveluyksikkö Selman järjestämien palveluiden tulevasta järjestämisestä sekä PPKY Selänteen, että muiden tahojen kanssa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että se antaa kaupunginhallituksen asettamalle taloustoimikunnalle tehtäväksi laatia valtuustolle 23.10.2017 mennessä esityksen niistä palvelukokonaisuuksista, joiden sisältämien palveluiden järjestämisestä Pyhäjärven kaupunki neuvottelee ensi vaiheessa PPKY Selänteen kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun viivästyminen on asettanut Pyhäjärven kaupungin taloudellisesti hankalaan tilanteeseen. Selänteen kustannusten kasvu ehtii ajaa kaupungin taloudellisesti hyvin ahtaalle, ennen järjestämisvastuun siirtymistä maakunnalle. Uudistuksen lykkääntyminen on kuitenkin tarjoamassa mahdollisuuden järjestämisvastuun siirtoon pois Selänteeltä, koska velvoite kuntien väliselle yhteistoiminnalle päättyy vuoden 2018 lopussa.

– Tällä kokonaisesityksellä on laaja merkitys Pyhäjärven kaupungin kannalta, koska puhutaan noin 60 prosentin kustannusosuudesta käyttötalouden osalta. Tavoittelemme kustannusten kasvun oikaisemista ja paikallisen hyvinvointityön parempaa kehittämismahdollisuutta. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisessa on varmistettava, että paikallinen palvelutaso on riittävä, vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo.

Päätöksenteon tueksi on laadittu EVA-ennakkovaikutusten arviointi Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Ennakkoarvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selventää valmistelu- ja päätöksentekotilannetta. EVA-raportissa on arvioitu järjestämisvastuun takaisinottamisen vaikutuksia kuntalaisiin, ympäristöön, organisaation ja henkilöstöön sekä talouteen.

– Jokaisessa kategoriassa tuli selviä myönteisiä vaikutuksia. Hyvin mitätön määrä vaikutuksista puoltaisi nykyisellä tavalla kuntayhtymän toimesta tuotettuja palveluja, Kiviniemi kertoo.

Arviointi on tehty ottaen huomioon kaksi skenaariota eli sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2020 alussa tai sen lykkääntyminen edelleen.

– Mikä on arvioitavissa positiiviseksi uudistuksen toteutuessa vuoden 2020 alussa, vain korostuu, jos uudistus lykkääntyy edelleen, Kiviniemi sanoo.

Raportissa todetaan muun muassa, että järjestämisvastuun takaisinottaminen ei tuo muutoksia peruspalveluihin, mutta voi muuttaa palvelurakennetta uusien toimijoiden mukaantulon kautta. Pyhäjärven kaupungin kannalta oleellista on palvelutason riittävyys palvelutarpeiden näkökulmasta, sekä paikallinen palvelutuotanto työllisyys- ja yritysvaikutusten näkökulmasta.

– Nyt on tarjolla mahdollisuus neuvotella Pyhäjärven kaupungin osalta paras ratkaisu. Valtuusto käsittelee asiaa ensi maanantaina. Katsotaan löytyykö yhteinen tahtotila. Jos asia etenee, neuvotteluprosessi käynnistyy välittömästi, Kiviniemi kertoo.

 

Jaana Salo

 

Kuva:

Kaupungin tulevaisuusstrategian tavoitteena on itsenäisenä ja elinvoimaisena kaupunkina säilyminen. PPKY Selänteen tuottamat palvelut muodostavat 60 prosenttia kaupungin budjetista, joten talouden tasapainottamisen onnistuminen riippuu paljolti sosiaali- ja terveyspalveluista.