Aaltokosken avoin kirje pyhäjärvisille ja Pyhäjärven päättäjille: Kehitys vai kuihtuminen!

Lyhentämätön versio. 

 

Elämme nyt outoa korona-aikaa, se vaikuttaa meihin kaikkiin hyvin monella eri tavalla.

Pyhäjärvi on toistaiseksi vapaa vyöhyke koronasta, mutta sen vaikutukset silti näkyvät kuntatalouden lisäksi yritysten ja yhteisöjen taseissa sekä kaupunkilaisten henkisessä ilmapiirissä. Valoa on tulossa, kunhan koronarokotukset alkavat vuoden alussa.

Valtio elvyttää, samoin monet kunnat ja kaupungit. Pyhäjärven kaupungilla elvyttämisen mahdollisuudet ovat pienet, suuri huoli on peruspalvelujen turvaamisessa.

Samojen haasteiden edessä ovat kaikki Pyhäjärvellä toimivat tahot.

Päättäjät Valtuustossa ovat entistä vaikeamman paikan edessä, mistä leikataan, mikä toiminta ajetaan alas, mikä kannattaisi säilyttää, jotta elämä ei muuttuisi ankeammaksi ja toivo katoasi.

Näiden samojen haasteiden edessä on myös Pyhäsalmen Tanssi ry.

Täydenkuun Tanssit -festivaalin taiteellisena johtajana kannan samaa vastuuta ja huolta päättäjien kanssa. Kannan huolta Pyhäjärven tulevaisuudesta, kannan vastuuta festivaalin tulevaisuudesta. Miten pystymme yhdessä kehittämään Pyhäjärveä ja eri tapahtumia kilpailukykyisemmiksi isojen rakenteellisten muutosten jyllätessä. Miten festivaali palvelisi entistä paremmin Pyhäjärven kaupunkia sekä sen asukkaita ja yrityksiä. Mitä lisäarvoa Täydenkuun Tanssit voisivat tuoda kaupungille?

 

Festivaalin toimintasuunnitelmaan on kirjattu tapahtuman kehittäminen ympärivuotiseksi sekä yhteistyön ja toiminnan laajentaminen naapurikuntiin. Erityisesti haluamme yhteistyön tiivistyvän paikallisten yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Kansainvälistymisen kehittäminen on nyt koronan vuoksi siirretty odottamaan koronarokotetta.

Festivaali täyttää ensi vuonna 30 vuotta, se on kunnioitettava vuosimäärä Pyhäjärven kokoiselle kaupungille. Festivaalin järjestäjinä vastuumme velvoittaa, järjestämme juhlavuoden festivaalin vallitsevien olosuhteiden puitteissa.

Festivaalia ei suunnitella ja toteuteta kädestä suuhun periaatteella, aivan kuten ei muutakaan ammattimaisesti hoidettua toimialaa. Toimintaa suunnitellaan aina useiksi vuosiksi eteenpäin. Pyhäsalmen Tanssi ry ja festivaali ovat tehneet toimintasuunnitelman ja strategian viidelle vuodelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi festivaalille 20 000€ koronatukea tapahtuman peruuntumisesta aiheutuneisiin menetyksiin. Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) korotti festivaalin avustusta tälle vuodelle 30 000€, se on nyt 112 000€. Festivaali saa Valtiolta toiseksi suurinta tanssifestivaaleille osoitettua tukea. Ministeriö ja TAIKE tunnistavat festivaalin tärkeyden ja merkityksen valtakunnallisesti ja alueellisesti.

 

Pyhäjärvellä täytyy nyt vakavasti pohtia mitkä ovat festivaalin hyödyt paikkakunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille, naapurikuntien kanssa suunniteltua yhteistyötä unohtamatta.

Vastikkeetonta rahaa ei ole olemassa, ei myöskään OKM:n ja TAIKE:n myöntämät tuet. He edellyttävät paikallista- ja alueellista tukea tapahtumalle.

Olemme anoneet tuleville vuosille TAIKE:lta sekä eri säätiöiltä avustuksia yhteensä 257 000€, edellyttäen että kaupunki rahoittaa toimintaa 36 900€ kuten aiempinakin vuosina.

 

Yhteys elinkeinoelämään

Festivaali on ollut aloitteellinen maaseutumatkailun kehittämiseksi. Se hyödyttäisi palvelualojen yrittäjiä. Julkisen tuen ohella tähän pitäisi kaikkien osapuolien sijoittaa kunnianhimoista työtä ja resursseja. Riskien hallinta pitää ymmärtää, mutta yritystoiminnassa, kuten taiteessakin, riskejä pitää joskus ottaa mikäli haluaa kehittyä ja vastata ajan tuomiin haasteisiin.

Festivaalilla ymmärretään haasteet matkailualan kiristyvässä kilpailussa. Miten houkutella matkailijoita Pyhäjärvelle? Festivaalin monipuolisen ja laadukkaan ohjelman lisäksi avainasemassa ovat luonnollisesti paikalliset matkailu- ja palvelualojen yrittäjät.

Täydenkuun Tanssit on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävin tapahtuma, jonka ansiosta Pyhäjärven kaupunki tänä päivänä tiedetään ulkomaita myöden. Pyhäjärvi on saanut kokoonsa nähden ylivoimaisesti eniten myönteistä mediahuomiota kotimaisissa ja kansainvälisissä medioissa, verrattuna isompiin kaupunkeihin. Positiivista huomiota ei ole Pyhäjärvellä laajemmin tiedostettu, joten tätä kilpailuvalttia ei myöskään ole osattu hyödyntää markkinoinnissa.

 

Olen seurannut Täydenkuun Tansseja läheltä sen perustamisesta asti. Nyt olen kolmatta kertaa taiteellisen johtajan vastuullisessa tehtävässä palvelemassa Pyhäjärveä ja festivaalia. Ymmärrykseni on vuosien varrella kasvanut, erityisesti siitä, mitä on tehdä korkeatasoista taidefestivaalia pienelle paikkakunnalle, jossa omaa ammattimaista taidetarjontaa on todella vähän, ja jossa suurin osa asukkaista ei osallistu tapahtumaan.

Tämä sama kuvio toteutuu myös useissa isommissakin kaupungeissa, paljon suuremmassa mittakaavassa mitä Pyhäjärvellä. Esimerkiksi Helsingissä suurin osa asukkaista ei käytä Oopperan, Juhlaviikkojen tai flow-festivaalin tarjontaa. Tästäkin huolimatta kaupunki näkee tärkeäksi tukea kyseisiä toimintoja kymmenillä miljoonilla euroilla. Helsinki pyrkii tukemaan erityisesti myös sellaisia kulttuurialan toimijoita, jotka se näkee hyödyttävän elinkeinoelämää. Tapahtumat tuovat uusia ideoita kaupungin kehittämiseen, sekä muuta erimuotoista ja uutta toimeliaisuutta. Kaupunki saa satsauksensa takaisin sekä suoraan että välillisesti verotuloina.

Täydenkuun Tanssien organisaatiossa tiedetään keistä festivaalin yleisö on vuosien varrella koostunut. Pääsyliput maksavasta yleisöstä – parhainakin vuosina – enintään puolet osallistujista on ollut paikallisia. Viime vuosina yleisömäärät ovat olleet laskusuunnassa, erityisesti paikallisten osalta. Tämä samansuuntainen kehitys on näkynyt myös paikallisten palvelujen käytössä. Moni palvelualan yritys on joutunut lopettamaan toimintansa. Miten onnistuisimme kääntämään tämän kehityssuunnan?

Teen festivaalin taiteellisen johtajan työtä ajatellen syntymäkuntaani Pyhäjärveä. Toivottavasti me tässä alati muuttuvassa maailmassa arvostaisimme enemmän paikallisuutta ja yhdessä tekemistä. Toivottavasti emme nyt tänä haastavana aikana tapa jotain arvokasta, jota ei voi myöhemmin saada takaisin. Toivottavasti jaksamme ja uskallamme kaikesta huolimatta katsoa maailmaa mahdollisuuksien paikkana avoimin mielin ja etsiä yhdessä uusia kestäviä ratkaisuja.

 

Alpo Aaltokoski

Taiteellinen johtaja

Täydenkuun Tanssit

 

Kuva: Täydenkuun Tanssien taiteellinen johtaja Alpo Aaltokoski lähetti avoimen kirjeen pyhäjärvisille ja Pyhäjärven kaupungin päättäjille. Arkistokuvassa Aaltokoski (etualalla) Elokuun iltamissa Marjoniemessä elokuussa. Kuva: Mirka Kauranen