Ppky Selänteessä yt-neuvottelut meneillään – irtisanomisia ei luvassa

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikanmäki kertoo, että yt-neuvotteluissa ei irtisanota henkilöstöä, vaan säästötarve saadaan täyttymään eläköitymisten kautta. Osa henkilöstöstä voi vaihtaa työtehtäviä, sillä kotihoidon ja kotisairaalan toiminnoissa tarvitaan lisätyövoimaa, sillä niihin panostetaan jatkossa enemmän.

Ppky Selänteen yhteistoimintaneuvottelut ovat paraikaa käynnissä ja päättyvät 19. lokakuuta.
– Ppky Selänteessä vähennyksen tarve on 24 työntekijää, mutta ketään ei tulla irtisanomaan. Vähennykset saadaan toteutumaan eläköitymisten kautta ja henkilöstön uudelleenjärjestelyillä, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikanmäki sanoo.
Ikäihmisten hoidon painopistealueen muuttuessa, varahenkilöstöön lisätään kymmenen lähihoitajaa. Kotihoitoon ja kotisairaalatoimintaan lisätään neljä sairaanhoitajaa ja kuusi lähihoitajaa.
– Säästöä tulee sitä kautta, että varahenkilöstöön siirryttäessä sijaisia ei tarvita. Koska Ppky Selänteessä tehdään rakenteellisia muutoksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, yhteistoimintaneuvottelut joudutaan kuitenkin käymään läpi. Kyseessä ovat siis aidot neuvottelut, joissa yksityiskohtia suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa, Tikanmäki sanoo.

Yt-neuvotteluiden taustalla on Selännekuntien heikko taloudellinen tilanne. Konsulttiyhtiö Perlacon–FCG teki esityksen Ppky Selänteen uudeksi palvelurakenteeksi.
Esityksen mukaan tulevina muutoksina akuuttivuodeosastotoiminta keskitettäisiin Pyhäjärvelle, arviointiyksikkö Reisjärvelle ja lääkäripäivystys, hammashuolto ja välinehuolto Haapajärvelle.
Muutosesitystä ja yt-neuvotteluiden aloittamista käsiteltiin Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksessa 26.8. Pyhäjärvi, Reisjärvi ja Kärsämäki kannattivat esitystä, Haapajärvi oli sitä vastaan. Tikanmäen mukaan haapajärviset olisivat halunneet keskittää kaikki kyseiset toiminnot Haapajärvelle. Viime viikolla esimerkiksi Keskipohjanmaa-lehdessä uutisoitiinkin, että haapajärviset eivät sulata akuuttivuodeosastosta luopumista vaan harkitsevat siirtymistä Ppky Kallioon.
– Se on kuitenkin tosiasia, että juustohöylällä ei saada enää riittäviä säästöjä aikaan, Tikanmäki toteaa.
Kuntatalous on heikoissa kantimissa kaikissa kunnissa, Pyhäjärvellä on enää ainoana näistä kunnista tase plussan puolella. Kunnista Haapajärvi on taloudellisesti vaikeimmassa tilanteessa ja sille säästökuuri olisi tärkein. Haapajärviset eivät kuitenkaan ole olleet säästötalkoisiin halukkaita. Säästötoimenpiteet ovat olleet Ppky Selänteen sisäisinä esityksinä tapetilla aiemminkin, viimeksi viime syksynä. Silloinkin Haapajärvi vastusti esitystä.

– Konsulttiesityksen taustalla on se, että sote-palvelut saataisiin turvattua tällä alueella myös sote-uudistusten jälkeen. Jos ei tehdä itse mitään, sote-uudistuksen tullessa muut kyllä sanovat miten asiat pitää jatkossa hoitaa, Tikanmäki arvioi.
Pontimena muutoksille on se, että riittävillä säästötoimenpiteillä alueen kunnat säilyttävät itsemääräämisoikeutensa, mutta jos ne ajautuvat kriisikunniksi, niillä ei ole enää sananvaltaa palveluidensa järjestämiseen. Mikäli ennen sote-uudistusta sosiaali- ja terveystoimessa saadaan säästöjä, niiden suuruudesta riippuen kasvavat valtionosuudet pysyvästi. Nyt kyseessä olevassa rakenneuudistuksessa Pyhäjärven valtionosuudet kasvaisivat useilla sadoilla tuhansilla euroilla.
Rakenneuudistuksessa Ppky Selänteen säästöesitys on 1,8 miljoonaa euroa, josta Pyhäjärven säästötavoite on 650 000 euroa. Koko Pyhäjärven kaupungin säästötavoite on 1,2 miljoonaa euroa, joten mitä enemmän Ppky Selänteestä saadaan nipistettyä kustannuksia pois, sitä vähemmän kuntasektorille jää säästettävää.

Pyhäjärvelle rakennettu uusi ja moderni sairaalarakennus antaa hyvät edellytykset palveluiden pitämiseksi paikkakunnalla. Haapajärven terveyskeskuksessa kärsitään sisäilmaongelmista, joten palveluiden toiminnan aloittaminen siellä vaatii vielä uudisrakentamista.
Sote-uudistusta odotellessa kunnat eivät saa aloittaa yli 5 miljoonan euron rakennusprojekteja, joten päätökset Haapajärvelle siirtyvien toimintojen osalta ovat vielä suuntaa-antavia. Perlacon-FCG:n esityksen lähtökohta on, ettei alueelle rakenneta mitään uudisrakennuksia. Myös Reisjärven hammashuollon tiloissa kärsitään sisäilmaongelmista, mutta sinne tehdyt uudisrakennussuunnitelmat ovat osoittautuneet liian kalliiksi joten niiden hankinta on keskeytetty. Reisjärvellä odotellaankin jo kiivaasti hammashuoltopalveluiden saamista sinne muutosesityksen mukaisen hammashuollon liikkuvan yksikön myötä.
Perlacon-FCG:n esityksen mukaan hammashuolto keskitettäisiin Haapajärvelle, mutta alueen lapsia ja vanhuksia kulkisi palvelemassa yhdestä kahteen liikkuvaa hammashuollon yksikköä, jossa esimerkiksi koululaisten hammastarkastukset hoidettaisiin.

Pyhäjärvelle keskitetyn akuuttivuodeosaston myötä sinne sijoittuisi 1,8 lääkärin vakanssia, jonka lisäksi täällä toimisivat edelleen kiireettömät lääkäripalvelut.Tikanmäki näkee, ettei tilanne toisi suurtakaan muutosta nykyisiin lääkäripalveluihin, vaan että Pyhäjärvellä pääsisi lääkärin pakeille pikaisestikin.
Varsinaisten päivystyslääkärien, joka on nykyisin erikoisala, saaminen alueelle on ollut vaikeaa ja palvelut ovat toimineet lähinnä ostopalveluina, mutta Tikanmäki uskoo, että akuuttivuodeosaston toiminta Pyhäjärvellä parantaisi lääkärien saatavuutta. Myös eri alojen erikoislääkärien vastaanottoja täällä voitaisiin lisätä, koska hyvät tilat ovat jo olemassa.
– Se on tosiasia, että kaikkea ei voida saada, vaan kaikki joutuvat jostakin tinkimään. Kyse on siitä, halutaanko asioista tinkiä vai antaa tulevaisuudessa päätösvalta asioista muille. Näillä ratkaisuilla palvelut pystytään kuitenkin turvaamaan alueella.

Tehostetussa palveluasumisessa on viime vuosina siirrytty ostopalveluihin, eli ostettu hoivapalvelut esimerkiksi Attendolta, Esperiltä ja Karpalokodilta. Rakennemuutosesityksessä ollaan lisäämässä tehostetun palveluasumisen paikkoja merkittävästi.
Pitkällä aikajänteellä tavoitteena on tosin siirtää painopistettä enemmän kotihoitoon ja kotisairaalatoimintaan, joihin lisätään työvoimaa jo tässä muutosesityksessä. Kotisairaalatoiminnan myötä potilas saisi esimerkiksi suonensisäiset antibiootit kotona eikä niiden takia tarvitsisi lähteä sairaalaan.
Röntgenpalvelut ja Ppky Selänteen lääkevarasto olisivat Pyhäjärvellä jatkossakin. Ongelmallisimmalle tällä hetkellä vaikuttavat laboratorion analysointipalvelut, sillä niiden ostaminen NordLabilta ostopalveluna on kallista, mutta toimeen ei ole saatu palkattua laboratoriohoitajaakaan. Kuntoutuspalveluihin ei ole muutoksia tulossa, ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan koko kuntayhtymän alueella.
– Tänä vuonna ei vielä asia mikään muutu, ja ennen päätöksiä käydään asioista kansalaiskeskustelua esimerkiksi erityisryhmien kuten vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa, Tikanmäki puntaroi.
Ppky Selänteen yt-neuvottelut päättyvät 19.10. Selänteen hallitus kokoontuu 22. lokakuuta tekemään esitykset yhtymävaltuustolle, joka tekee asiassa päätökset marraskuussa.

 

Kuva: Ppky Selänteen hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikanmäki näkee säästökuurin tärkeänä jotta palvelut säilyvät alueella jatkossakin.