Nyt on hoitajien markkinat

Kaupungin, työnantajien ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n yhteistyönä tuodaan lähihoitajakoulutus Pyhäjärvelle helpottamaan hoitajapulaa. Molemmat koulutuksesta järjestetyt infotilaisuudet ovat houkutelleet paikalle mukavasti väkeä ja hakemuksiakin on sisässä jo suunnilleen 25 kappaletta. 

Pyhäjärven terveyskeskuksen neuvotteluhuone täyttyi lähihoitajakoulutuksesta kiinnostuneista viime torstain infotilaisuudessa. Pyhäjärvellä käynnistyy maaliskuussa 2020 lähihoitajakoulutus, jonka osaamisalana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala. 

– Koulutuksen hankkiminen paikkakunnalle on lähtenyt työvoiman tarpeesta. Kahden vuoden sisällä yksityisellä sektorilla on jäämässä noin 20 henkilöä eläkkeelle. Sitten ovat vielä nämä julkiset yksiköt, vuorohoito ja kotihoito, työllisyyskoordinaattori Ritva Rönkkö perusteli.

– Mukava että saadaan paikkakunnalle koulutusta. Hoitajista on pulaa. Ihana nähdä, että kiinnostusta on. Otamme kotihoitoon innolla opiskelijoita vastaan, kotihoidon oppilasvastaava Satu Kivelä Ppky Selänteeltä kiitteli.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden mukaan tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Pyhäjärvellä järjestettävän osaamisalan koulutus tuottaa valmiudet toimia etenkin kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä ja ikääntyvien osallisuutta edistävästi.

– Monenlaiset ihmiset sopivat tähän työhön. Nykyisin vaihdetaan paljon alaa. Lähihoitajaksi on tultu opiskelemaan jopa metallialalta tai insinöörin tehtävistä, koska on aidosti koettu, että halutaan tehdä töitä ihmisten kanssa, opettajana ja työelämäkoordinaattorina JEDU:lla toimiva Liisa Ylikorpi kertoi.

– Hoitotyössä ei yksikään päivä ole samanlainen, eikä hoitaja ole koskaan valmis. Työ opettaa koko aika uutta, jos on omaa mielenkiintoa sekä halua sisäistää asioita ja oppia uutta. Toteuttakaa jo harjoitteluissa itseänne. Te annatte silloin itsestänne ja osaamisestanne, sen ei tarvitse olla suurta, Kivelä rohkaisi. 

– Yksinäisyys on ikäihmisillä usein isoin ongelma. Kun hoitaja antaa pienen hetken, se on hänelle se iso hetki. Lähihoitaja auttaa, avustaa, on läsnä, tukee ja ohjaa. Hän on kaikkein lähimpänä potilasta, Ylikorpi kuvaili.

Lähihoitajan palkkaus perustuu joko kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) tai yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen (SOSTES). Tilastokeskuksen mukaan lähihoitajan peruspalkka oli viime vuonna keskimäärin 2 137 euroa. Etenkin vanhustenhoitoon erikoistuvien lähihoitajien on tällä hetkellä helppo saada töitä.

– Nyt on hoitajien markkinat. Töitä on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lähihoitajan työ on kuitenkin raskasta ja vaativaa vuorotyötä. Oli arki tai pyhä, niin tätä työtä tehdään. Halu auttaa toisia on avainsana ikäihmisten parissa. Se auttaa jaksamaan, kun on oma halu tehdä tätä työtä, ja se on lähellä sydäntä, Kivelä kertoi kokemustensa pohjalta.

Haku on auki 9. tammikuuta asti. Valintakoehaastattelu järjestetään Pyhäjärvellä tammi-helmikuussa. 

– Nyt on jo 25 hakemusta sisässä. Kannattaa hakea mukaan. Ryhmän kokoa ei ole vielä määritelty. Harjoittelupaikkoja löytyy varmasti kaikille. Jos joku tarvitsee hakemisessa apua, olen luvannut auttaa vaikka jokaista, Ritva Rönkkö vakuutti. 

– Näitä opintoja voi myös rahoittaa monilla erilaisilla tavoilla, kuten aikuiskoulutustuella, opiskelemalla työttömyysetuudella, jos opiskelu parantaa työmarkkina-asemaa tai tavallisella opintotuella. Kannattaa selvittää muut vaihtoehdotkin kuin tavallinen opintotuki, koska opintojen tukeminen on muuttunut lainapainotteiseksi ja opintotuki on nykyisin hyvin pieni, hän jatkoi ja lupasi opastaa tarvittaessa myös opintojen rahoituksen suunnittelussa.

Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan nykyisin hänen tarpeitaan vastaava koulutuspolku. Opintojen henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen.

– Ajoittain henkilökohtaista suunnitelmaa myös päivitetään, jos on vaikka työssä opittu asioita, joiden osaamista voidaan tunnustaa. Tavoitteena on, että kaikki valmistuvat maaliskuussa 2022. Osa voi valmistua aiemminkin, Ylikorpi arvioi.

Lähiopetusta on 1–3 päivää viikossa, joten ohessa pystyy tekemään töitä osa-aikaisesti. Heinäkuussa ei ole opintoja, joten silloin voi tehdä muuta työtä. Työssäoppimisjaksojen aikana muun työn tekeminen ei ole oikein mahdollista. 

– Osa työelämässä tapahtuvasta koulutuksesta voi olla palkallista, jolloin laaditaan oppisopimus. Työssäoppimista on monimuoto-opinnoissa enemmän kuin päiväopiskelussa. Pidän hyvänä sitä, että tässä opiskelumuodossa saa olla paljon työelämässä, Ylikorpi kuvaili. 

– Harjoittelut ovat etuoikeus päästä näkemään laajaa hoitotyön kenttää. Kannattaa tutustua alaan mahdollisimman monipuolisesti harjoittelujen aikana. Kokeilkaa erilaisia paikkoja, Kivelä opasti.

– Lähihoitajan opinnot aukaisevat uusia ovia. Kun perustutkinto on alla, voi lähteä vaikka ammattikorkeakouluun lukemaan sairaanhoitajaksi, Ppky Selänteen kotihoidonohjaaja Henna Kauranen vinkkasi.

Jaana Salo