Ikäystävällinen Pyhäjärvi -yleisötilaisuus valmisteilla

Toukokuun 3. päivä järjestetään kaupungintalolla yleisötilaisuus visioista tulevaisuuden ikäystävällisen Pyhäjärven suhteen.

 

Pyhäjärven kaupunki ja Pyhäjärven Sanomat järjestävät toukokuun alussa yhteistyössä yleisötilaisuuden, jossa keskustellaan erilaisista tulevaisuuden senioriasumisen muodoista Pyhäjärvellä.

Tilaisuudessa pohditaan yhdessä, millä keinoin seniorit voivat asua tulevaisuudessa turvallisesti kotonaan, ja mitä saataisiin irti erilaisista yhteisöllisen asumisen tai senioriasumisen muodoista?

Pyhäjärven kaupunki pyrkii osaltaan vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin kaavoittamalla sopivia rakennustontteja ja sen lisäksi myös asuntotoimen toimenpiteillä, tekninen johtaja Sami Laukkanen kertoo.

– Kotona asumisen ei pidäkään olla ensisijaisesti hoidon ja palveluiden saamista kotiin, vaan sen mahdollistamista, että ihmiset voivat täysipainoisesti toimia kotona ikääntyessään kuten nuorempanakin toimivat, hyvinvointi-sote-projektipäällikkö Arja Rantapelkonen siteeraa geriatri, ylilääkäri Harriet Finne-Soverin ajatuksia.

– Ensin kannattaa miettiä, miten henkilö pääsee palveluiden ääreen, ja vasta sitten, jos hän ei pääse, pohditaan sitä vaihtoehtoa, miten palvelut saadaan henkilön ääreen.

Rantapelkonen lisää, että senioreita voidaan tukea kaupungin toimesta myös laadukkaalla kulttuuri-, opetus- ja vapaa-aikatarjonnalla sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisellä ja tuottamisella.

Asuinympäristöjä ja lähipalveluita pyritään kehittämään ikäystävällisiksi ja myös kumppanuus yksityisen sektorin ja järjestöjen kanssa on tärkeää. Erityisesti vanhusneuvoston asiantuntemusta halutaan käyttää hyväksi ikääntyneiden asumiseen ja asuinympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Näistä kysymyksistä tullaan keskustelemaan avoimessa yleisötilaisuudessa eri vaihtoehtoja työpajoissa visioiden.

– Panostamalla nyt tosissaan omaehtoiseen asumiseen, kuljetusvälineisiin, tiedonsaantiin, liikkumiseen, ravitsemukseen ja hyvään sosiaaliseen elämään voidaan tehdä paljon nykyistä enemmän. Arki on arkea, ja sen toimivuus tuo yksilölle elämänlaatua ja yhteiskunnalle säästöjä, Rantapelkonen päättää. (MK)

 

Kuva:

Tekninen johtaja Sami Laukkanen ja hyvinvointi-sote-projektipäällikkö Arja Rantapelkonen kartoittavat ennen yleisötilaisuutta muun muassa senioriasumiseen sopivia rakennustontteja.

Kuvaaja: Jaana Salo