Nimityksiä Suomenselän Osuuspankissa 1.1.2018 alkaen

Pankinjohtajiksi on nimitetty seuraavat henkilöt:

Iiris Puro, liiketoimintavastuualueena koko pankin myynnin ja sen johtamisen kehittäminen henkilöasiakkaiden rahoituksessa ja varallisuuden hoidossa sekä vakuutusmyynnissä ja digitalisaatiossa.

Päivi Ruotoistenmäki, pankin tulevaisuuden suunnittelu yhdessä muun johdon kanssa. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat pankin hallinto- ja lakiasiat, henkilöstöasiat sekä vastuu toimitila- ja sijoituskiinteistöistä. Päivi Ruotoistenmäki on myös nimetty toimitusjohtajan sijaiseksi.

Kari Savela, on lähiesimies yritysasiakasrahoituksessa toimiville asiakkuusjohtajille, -päälliköille ja yritysasiantuntijoille. Lisäksi yritysasiakkaiden ml. maa- ja metsätalouden rahoituksen, varallisuudenhoidon  ja päivittäisasioinnin tuloksen varmistaminen ja osaamisen ylläpitäminen.

Pankinjohtajat Puro, Ruotoistenmäki ja Savela muodostavat pankin johtoryhmän yhdessä toimitusjohtaja Timo Suhosen kanssa.

Luottojohtajaksi on nimetty Anna-Leena Sihvonen. Anna-Leena Sihvosen tehtäviin kuuluvat vastuurajaesitykset, luottopäätökset ja toimiminen esittelijänä rahoitusjohdossa. Hän vastaa myös yritysrahoitusta tekevien toimihenkilöiden kouluttamisesta.

Myyntipäälliköksi on nimitetty Miia Kalliokoski. Hänen vastuualueena on varallisuudenhoito ja hän toimii lähiesimiehenä sijoituspalveluita tarjoaville toimihenkilöille.