Suurin huoli henkilöstöstä – valtuusto päätti yksimielisesti erota ppky Selänteestä

 

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tehdä eroilmoituksen peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle vuoden 2019 alusta. Samalla valtuusto päätti kaupungin aloittavan neuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä tukipalveluyksikkö Selman järjestämien palveluiden tulevasta järjestämisestä niin ppky Selänteen kuin muidenkin tahojen kanssa.

Valtuustossa käydyssä keskustelussa nousi esiin harmi siitä, ettei ppky Selänteessä ole kyetty laatimaan paikkansa pitäviä talousarvioita, eikä toisaalta niiden ylityksistä ole saatu seikkaperäistä tietoa. Erityisesti raskaat sote-kulut rasittavat kaupungin kassaa, eikä asiaan näyttänyt olevan tulossa kohennusta nykyisin konstein.

Moni valtuutettu käytti puheenvuoron, jossa tuotiin esille erityisesti huoli Selänteen palveluksessa olevista hoitoalan työntekijöistä ja toivottiin heitä pidettävän asiassa ajan tasalla. Vasemmiston Jouni Jussinniemi ja demarien Mirja Hynninen halusivat vielä painottaa puheenvuoroissaan, ettei ero Selänteestä saa tarkoittaa suoraa hyppyä pörssiyhtiön syliin, vaan muutkin vaihtoehdot on punnittava. Tulevassa tuotantomallissa on muistettava pitää huoli niin henkilöstöstä kuin riittävistä palveluistakin. Erityisesti Hynninen kertoi olevansa henkilökohtaisesti pettynyt siihen, että yhteistyö Selänteessä ei toiminut.

– Olisi helppoa pistää pää pensaaseen, mutta ei tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä päätös ja lähteä neuvottelemaan asiasta.

Mirka Niskanen