Pyhäjärven Sanomien vaaligallup: Jouni Jussinniemi

Ehdokkaan nimi: Jouni Jussinniemi
Puolue: Vasemmistoliitto
Paikkakunta: Pyhäjärvi
Ikä: 41

 

 

Jounin tukiryhmä on maksanut avoimeksi tämän artikkelin.

 

Minkä suuruisella vaalibudjetilla ja kuinka tosissasi kampanjoit?
– Vaalibudjetti on noin 40 000 euroa. Tavoitteena on kansanedustajan paikka.

Millä keinoilla Suomessa voitaisiin edistää nuorten hyvinvointia?
– Ennaltaehkäisevät toimet ja nuoria aktivoivat toimet ovat tärkeässä roolissa. Koulussa on pidettävä huolta resursseista, sillä opettajat tarvitsevat jatkossakin rinnalleen oppilas- ja opiskelijahuollon sekä yhä enemmän myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ammatti-laisia. Ennaltaehkäisyä ja tukea tuodaan sinne, missä nuoret ovat. Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan rahoitus ja resurssit on turvattava. Kouluissa tehtävän nuorisotyön resurssit tarvitsevat panostusta.

Visiosi energiakriisin ratkaisemisesta?
– Lyhyellä tähtäimellä akuutti energiakriisi vaatii valtiolta lainsäädäntöä, joka varmistaa kuluttajan kohtuuhintaisen sähkön tilanteessa, kuin tilanteessa. Asiantuntija-arvio on, että suomessa tarvitaan 22 GWh energiantuotantokapasiteetti vuoteen 2035 mennessä, eli noin kaksi kertaa enemmän, kuin mitä nyt pystytään tuottamaan. Uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuulivoima-, ja aurinkovoima, on suuri rooli tuotantokapasiteetin nostossa. Voimme tarvita myös lisää ydinvoimaa, verkon perusvoimatarpeen ja vakauden takaamiseksi, koska fossiilinen lauhdevoima poistuu ja sen myötä poistuu lauhdevoimaloiden teho, sekä inertia. Verkko tarvitsee inertiaa taajuusvakauden ylläpitämiseen. Poistuvan fossiilisen lauhdevoiman tilalle tarvitaan ydinvoimaa, joka tuottaa vastaavan inertian verkkoon, sillä pelkkä teho ei takaa verkon taajuusvakautta. Lisäksi pienydinvoiman tutkimusta-, kehitystä-, ja investointivalmiutta on kehitettävä. Pienydinvoiman mahdollistaminen tarvitsee ydinenergialain muutoksen, joka minusta pitää seuraavassa hallitusohjelmassa olla.
– Uusitutuvat energianlähteet näyttelevät suurta roolia tulevaisuudessa, mutta tuotannon vaihtelun vuoksi tarvitaan useita energian varastointimuotoja, kuten energiavarastot sekä sähkön muuttamisen vedyksi josta voidaan tehdä ammoniakkia ja synteettisiä polttoaineita. Lisäksi emme saa unohtaa biokaasua, siinä on myös suuri mahdollisuus Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuinka Suomessa voitaisiin turvata riittävä maatalouden omavaraisuus, huoltovarmuus ja ruokaturva?
– Maatalouden alkutuotannon oikeudenmukainen tulonjako on varmistettava lainsäädännöllä, sillä tuottajalle täytyy kuulua oikeudenmukainen palkka työstään. Maatalouden tukijärjestelmä on oltava ajantasainen ja muutoksiin reagoiva. EU-tason edunvalvonta on erityisen tärkeää, jotta suomalainen maatalous ei jää ”mopen osille” kun erilaisia EU-tukia jaetaan Suomeen. Valtion on huolehdittava harvaanasutun maaseudun elinvoimasta, jotta täällä on alkutuotannon tekijöitä jatkossakin. Tässä aluepoliittiset ratkaisut ovat suuressa roolissa ja olen mielelläni puolustamassa pohjoista Suomea.
Kun harvaan asutusta seudusta huolehditaan ja tulonjako on oikeudenmukainen harvaanasutulla seudulla, on täällä tuotantoa jatkossakin pitämään kotimaista ruokahuoltoa pystyssä.

Millä keinoilla sote-alan työvoimapulaa voitaisiin lähteä korjaamaan?
– Työperäisen maahanmuuton rakenteita pitää tarkastella seuraavalla hallituskaudella, sillä on todennäköistä, että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Pohjois-Pohjanmaalla on pulaa osaavasta työvoimasta, ja työperäinen hallittu maahanmuutto on yksi osa ratkaisua. Säilyttäisin edelleen tarveharkinnan, sillä ulkomaisella työvoimalla ei saa heikentää kotimaisen työvoiman asemaa. Lisäksi meillä on väestörekisterissä valtava määrä yhteiskunnasta syrjäytyneitä ihmisiä, joka on vain nimi ja numero, heitä on saatava takaisin työelämän piiriin, heitä ei saa unohtaa, sillä omista on pidettävä myös huolta ennen kuin otetaan muualta lisää väkeä.
– Esimerkiksi hoitoalan työvoimapulaa ei kuitenkaan ratkaista pelkästään ulkomaisella työvoimalla. Soten työvoimapulan ratkaisemiseksi pitää varmistaa riittävät koulutusmäärät sekä ennen kaikkea panostaa työolojen ja -ehtojen ja palkkauksen parantamiseen. Alan johtamista tulee kehittää ja vähentää ammattilaisten hallinnollista ja muuta ei-välitöntä työtä kehittämällä työnjakoa ja vahvistamalla tukipalveluiden resursseja.

Miten edistäisit pienyrittäjien sosiaaliturvaa?
– YEL-maksujen järjestelmä on oltava kohtuullinen pienille yrityksille, jossa on mahdollisuus sovittaa maksut yrityksen tilanteeseen nykyistä paremmin ja joustavammin. Yksinyrittäjien ja mikroyrityksien sosiaaliturvan kehittämisestä pitää tehdä selvitys seuraavalla hallituskaudella, esimerkiksi kuinka turvataan yksinyrittäjän tai mikroyrittäjän toimeentulo sairastumisen aikana ilman kalliita vakuutuksia. Pienyritysten yhteisöverotuksen kehittämistä progressiiviseen suuntaan pitää tutkia ja selvittää seuraavalla hallituskaudella, pienellä liikevaihdolla ja/tai tuloksella oleva pienyrityksen veroaste voisi olla kevyempi ja suurilla yrityksillä hieman isompi.

Kokemus: Montako vuotta olet ollut mukana politiikassa? Kerro tärkeimmät luottamustehtäväsi.
– AY-politiikassa jo 2000 luvun puolivälistä lähtien, puoluepolitiikassa 2016 vuodesta lähtien. Tärkeimmät luottamustehtävät Vasemmistoliiton Varapuheenjohtajuus, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton valtuuston varapuheenjohtajuus, Pohteen hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtajuus.

Motivaatio: Miksi lähdit ehdokkaaksi?
– Sydämen palo yhteisien asioiden ajamiseen on valtava, koen voivani vaikuttaa asioihin ja vain tekemällä asiat muuttuvat. Edellisellä kerralla sain 1143 ääntä ja sen jälkeen on tullut isoja tehtäviä lisää, joiden myötä motivaatio ja nälkä saavuttaa kansanedustajan paikka on kova. Pyhäjärvi, Oulun eteläinen ja koko vaalipiiri tarvitsee vahvaa energiapolitiikan, teollisuuden elinkeinopolitiikan, työlainsäädännön, laadukkaan koulutuksen ja maaseudun alkutuotannon oikeudenmukaisen tulonjaon asioita ajavaa edunvalvojaa, joka varmistaa leivän, lämmön ja lähimmäisenrakkauden toteutumisen.

Vahvuudet: Mitkä olisivat vahvuuksiasi kansanedustajan työssä?
– Työlainsäädännön tuntemus, työmarkkinajärjestelmän ja työehtosopimusjärjestelmän tuntemus. Energia- ja teollisuuspolitiikan tuntemus. Neuvottelukyky ja -kestävyys, sekä ratkaisuhakuisuus. Valtavat verkostot useilla eri vaikuttamisen tasoilla.

Kuinka edistäisit kansanedustajana Pyhäjärven ja Oulun Eteläisen alueen asioita?
– Oulun eteläinen ja koko vaalipiiri tarvitsee vahvan energiapolitiikan, teollisuuden elinkeinopolitiikan, työlainsäädännön, laadukkaan koulutuksen ja maaseudun alkutuotannon oikeudenmukaisen tulonjaon asioita ajavaa edunvalvojaa, joka varmistaa leivän, lämmön ja lähimmäisenrakkauden toteutumisen. Lisäksi edustajan on oltava perillä mitä EU:ssa tapahtuu ja vaikutettava siihen, että sieltä saadaan rahaa kanavoitua alueemme hankkeisiin.

Minkä yhteiskunnallisen epäkohdan korjaamiseen tarttuisit ensimmäisenä?
– Energian ja sähkön hinnoittelujärjestelmä, jotta kuluttajat eivät toista kertaa joudu vastaavaan kurimukseen, kuin mitä nyt on ollut. Lisäksi sähköenergian tuotannon nostamisen asiat olisivat ensimmäisiä ja kärkiasioita politiikanteossani.

Lue myös