Hyvinvointialueen tulee toimia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteet on saatettava kuntoon – hyvinvointialueen ja kuntien välinen koordinaatio on otettava heti työn alle

 

Lähisuhdeväkivalta on merkittävä ja laaja ihmisoikeusongelma Suomessa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy sekä akuuttivaiheen palveluiden tarjoaminen kuuluu kunnan tehtäviin. Väkivallan vastainen työ vaatii koordinointia, ohjausta sekä riittävät resurssit. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Kuntaliitto ovat antaneet kunnille jo vuonna 2008 valtakunnalliset suositukset lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä. Kuitenkin STM:n vuonna 2019 teettämän kuntakyselyn mukaan noin puolesta kunnista puuttui tarvittavat rakenteet lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn.

 

Hyvinvointialueen ja kuntien työntekijöillä tulee olla ammatillinen valmius puuttua lähisuhdeväkivaltaan sekä ajantasainen osaaminen sitä koskevasta lainsäädännöstä, mukaan lukien Istanbulin sopimus. Amnestyn kuntatutkimus (2017) kertoi, että naisiin kohdistuvan väkivallan erityisten riskiryhmien asema suhteessa väkivaltatyön palveluihin on heikko koko Suomessa.

 

Tulevien hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu jatkossa lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden palvelujen järjestäminen, mutta kunnilla säilyvät nk. kriisivaiheen palvelut. Väkivallan vastaiseen työhön tulee olla resursseja, ja sitä on kehitettävä suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja lain edellyttämällä tavalla. Poliittisesti ja yhteisesti sovitut rakenteet lähisuhdeväkivallan ehkäisytyölle hyödyntävät kuntien ja hyvinvointialueiden palveluissa työskenteleviä sekä järjestöjen työtä, mutta takaavat ennen kaikkea toimivat palvelupolut ja tarvittavan tuen lähisuhdeväkivaltaa kokeneille.

 

Pohjois-Pohjanmaan alueella tulee toimeenpanna STM:n ja Kuntaliiton vuonna 2008 antamat suositukset lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä ja toimeenpanoa vahvistamaan on käynnistettävä koordinaatiotyö tulevan hyvinvointialueen ja kuntien välillä.

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella voidaan toimia aktiivisesti heti alusta lähtien naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Yksi keskeisimmistä tavoista kitkeä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tehokkaasti on luoda lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma ja toimivat rakenteet. Niiden tuella palveluiden saatavuus voidaan taata järjestelmällisesti ja yhdenvertaisesti. Ohjelmaan tarvittavat resurssit tulee turvata hyvinvointialueen ja kuntien talousarvioissa.

 

Marjo Tapaninen
aluevaaliehdokas (vihr.)
puheenjohtaja
Oulun seudun Vihreät Naiset

Jenni Pitko
aluevaaliehdokas (vihr.)
kansanedustaja