Ikääntyville hoitoa ja turvaa

Koti on yleensä ihmiselle se paras paikka. Vanhukset asuvatkin kotona entistä pidempään. Se täytyy mahdollistaa kotiin tuotavilla palveluilla. Päivällä tarvitaan riittävästi kotihoidon palvelua ja yö täytyy pystyä viettämään myös turvallisesti.

Jos vanhuksen edellytykset asua kotona palvelujenkaan turvin loppuvat, kodista voi tulla tällöin vankila. Koti ei olekaan silloin paras paikka asua. Silloin täytyy tarjolla olla mielekästä palveluasumista. Kotona asumisen ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen väliin tulee kehittää nykyistä enemmän välimuotoista, kevyemmin tuettua asumista.

Ihmiselämän loppuvaiheeseen sijoittuva saattohoito pitää myös olla hyvin järjestettyä, jossa potilas saa tarvitseman avun ja omaiset voivat olla läsnä.

Kaikessa tässä keskiössä ovat hyvinvoivat hoitajat. Työhyvinvointi on tässä merkittävässä osassa. Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta. Lääkäreiden, hoitajien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus paranee, kun pystytään tekemään tiimityötä, kun tarjoutuu nykyistä enemmän etenemis- ja koulutusmahdollisuuksia ja kun jokainen pääsee kehittämään omaa työarkeaan. Johtamisessa huomio täytyy kiinnittää myös lähiesimiestyöhön. Hyvinvointialueella tehdään myös palkkojen harmonisointi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että monen palkat paranevat.

 

Liisa Lumijärvi, Raahe
Aluevaaliehdokas
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja