Oulun eteläinen alue tarvitsee omat edunvalvojansa uuteen maakuntaan

Nyt ovat käynnissä äärimmäisen tärkeät vaalit – aluevaalit, joissa valitaan päättäjät päättämään asioista, jotka koskevat meitä ihan jokaista. Jos jossain vaaleissa kannattaa äänestää niin näissä vaaleissa. Miten haluat järjestää terveys-, sosiaaliala- ja pelastustoimen palvelut tulevaisuudessa?  Näissä vaaleissa päätettään monista eri palvelusektoreista kuten, ikääntyneiden palvelut, kuinka järjestämme mielenterveys-, vammaisten-, päihde -, lasten -, nuorten – tai perheiden palvelut.

Jotta alueemme kuntalaiset voivat saada laadukkaita hyvinvointipalveluita muodostettavalla alueella, on panostettava henkilökuntaan ja sen jaksamiseen. Tosi asia on vain se, että jos henkilökunta ei jaksa ja sen hyvinvointiin ei panosteta, meillä ei ole kohta käsiparia tekemään terveys, sosiaali- tai pelastusalan töitä. vaalien alla tämä tahtoo muistua aina mieleen. Varmasti palkkaharmonisointi tulee tilannetta osittain korjaamaan hyvinvointialueella, mutta johtamiseen ja johtamisen tukemiseen tarvitaan myös resursseja.

Oulun eteläisen alueen ihmisille on tärkeää, että palvelut eivät karkaa liian kauas alueeltamme. Tarvitsemme edelleen lääkäripalveluita alueellamme. Vaikka digitaalisuutta tulee hyödyntää, ihan kaikkea ei voi kuitenkaan digitalisoinnilla korvata- edelleen kasvokkain tapahtuva näkeminen on tarpeellista asiakastyössä- etenkin ikäihmisten kohdalla.

En itse hyväksy Oulun ja muun maakunnan vastakkainasettelua, mutta tosiasia on, että meidän on saatava täältä edustajia ajamaan tämän alueen näkökulmia, jotka me alueen ehdokkaat vain parhaiten tunnemme. Tämä on syy miksi asetuin ehdokkaaksi aluevaaleihin. Olen valmis tuomaan vankan kokemuksen ja verkostot alueen hyödyksi. Kokemusta minulla on niin kunnallisesta (kaupunginhallituksen pj), maakunnallisesta (maakuntahallituksen jäsen), valtakunnallisesta (puoluevaltuuston jäsen) kuin kansainvälisestä (Itämerikomissoin pj) päätöksenteoksesta. Nyt olen valmis käyttämään sitä alueemme hyväksi. Pääasia on, että ihmiset äänestävät. Jokaiselle löytyy varmaan hyvä ehdokas.

Jari Nahkanen
aluevaaliehdokas
SDP