Haluan turvata, avuntarvitsijalle ensihoidon ja pelastuslaitoksen avun kohtuullisessa ajassa

Uuteen hyvinvointialueeseemme kuuluu myös pelastustoimi. Sen uudistamisella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää. Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueelle. Se on oma erillinen ja asemaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon rinnasteinen toimiala.

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu ja sen rahoitus tulee jatkossa valtion budjetista. Valtioneuvosto asettaa hyvinvointialueiden pelastustoimelle tavoitteet ja sisäministeriö ohjaa sitä. Aluehallintovirastot valvovat sen palvelutasoa, jonka tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia.

Pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Pohjois-Pohjanmaalla tämä tarkoittaa Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten yhdistämistä ja laitosten toimintojen yhtenäistämistä.

Yleisesti puhutaan sote-uudistuksesta, vaikka uudistus koskee myös pelastustointa. Tosiasiallisesti kyseessä on hyvinvointialueuudistus. Pidän tärkeänä, että pelastustoimi on mukana valmistelussa tasavertaisena sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja sille turvataan tasavertainen ja itsenäinen asema soten rinnalla. Pohjois-Pohjanmaalla tälle onkin yksimielinen hyväksyntä. Valmisteluun täytyy osallistaa laajasti kummankin pelastuslaitoksen henkilöstöä ­­– niin päätoimista, kuin sopimushenkilöstöä.

Hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen kuuluu myös pelastustoimen palvelutasopäätös. Alue-valtuuston on palvelutasosta päättäessään arvioitava merkittäviä kansallisia ja alueellisia riskejä. Tämän pohjalta määritellään toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Tuon päätöksentekoon alueellista näkemystä esimerkiksi teollisuuden, liikenteen, asumisen, yritystoiminnan ja isojen maatilojen osalta.

Tavoitteenani on, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen aloittaessa alueen asukkaat ja muut tahot saavat palvelut vähintään yhtä laadukkaina ammattitaitoisesti tuotettuna kuten tähänkin asti. Hädän hetkellä apua täytyy saada lähimmältä paloasemalta.

Liisa Lumijärvi, Raahe
Aluevaaliehdokas
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Lue myös