Nyt on tärkeää käydä äänestämässä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut ja kestää 18.1.2022 saakka. Varsinainen äänestyspäivä on 23.1.2022. Nyt luodaan perusta sille miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut järjestetään alueellamme.

Olen keskustan aluevaaliehdokas Haapajärveltä. Merkonomin työtä tein 15 vuotta, opiskelin sairaanhoitajaksi jota työtä tein 30 vuotta. Erikoistuin syöpäpotilaan hoitoon ja kehitin yhdessä OYS:n syöpäyksikön kanssa syöpäsairaanhoitajan vastaanoton Haapajärvelle ja opiskelin vielä työn ohessa kliiniseksi asiantuntijaksi ylemmässä ammattikorkeakoulussa. Syöpäsairaanhoitajan työtä tein vuodeosastotyön ohessa 11 vuotta ja vastaanotto laajeni tänä aikana myös Reisjärvelle. Nyt tämä vastaanotto on laajentunut myös Pyhäjärvelle. Pari vuotta olen ollut vapaalla,  mutta sairaanhoitajan keikkatyötä olen edelleen tehnyt. Olen eteenpäin katsoja ja näen että tämä uudistus on hyvä asia.

Tulevalla hyvinvointialueella tulee vahvistaa lähipalveluja ja ennaltaehkäisevää työtä sillä ne lisäävät ihmisten hyvinvointia ja vähentävät erikaissairaanhoidon kustannuksia. Selänteen alueella on hyvät peruspalvelut ja erikoissairaanhoidon palveluja joita toteutetaan myös etäpalveluina ja digitaalisina palveluina. Digitaaliset palvelut luovat turvaa esim. vanhusten kotona asumiseen. Nämä palvelut tulee säilyttää ja kehittää toimintatapoja. Palvelutarpeemme on kasvanut. Ikäihmisten määrä kasvaa. Ihmisten henkinen pahoinvointi ja varsinkin lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt ovat lisääntyneet. Huomio kohdistuu nyt ihmisten hyvinvointia tukeviin asioihin kuten miten työssä, perheissä ja omaishoitajat jaksavat, ja miten apua on saatavilla eri elämäntilanteissa. Tähän tarvitaan myös yksityisten ja järjestöjen tarjoamia palveluja. On ratkaistava miten meillä on riittävä määrä sote- ja pelastustoimen henkilöstöä.

Nyt voimme vaikuttaa siihen, että hyvinvointialueen aluevaltuustossa on tämän alueen edustajia päättämässä palveluverkosta ja rahoituksen jakaantumisesta. Siellä tulee olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaisia, sillä ammattilaisella on näkemys miten työ on paras järjestää. Yhteistyötä tarvitaan eri tahojen kanssa ja myös hyvinvointialueiden tulee tehdä yhteistyötä niin että toiselta hyvinvointialueelta voidaan ostaa palveluja jos se on esimerkiksi lähempänä. Uudistus ei ole vain pelkkiä rakenteita vaan se on palveluiden kehittämistä eli työtä, osaamista, auttamista ja huolehtimista. Henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota sillä koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö osaa tunnistaa ihmisen palveluntarpeen ja ohjaa hänet heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen oikeaan sote-palveluketjuun. Työssäni minulla on aina ollut mukana hoitotyön kehittäminen sujuvaksi jossa huomioidaan asiakas ja henkilöstö, ja sitä työtä olen valmis jatkamaan aluevaltuutettuna.

Sinikka Parttimaa,
sairaanhoitaja YAMK, aluevaaliehdokas
Haapajärven kaupunginvaltuuston- ja hallituksen jäsen,
PPKY Selänteen kuntayhtymävaltuuston- ja hallituksen jäsen,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston jäsen

 

Lue myös