Hoitoon pääsyä on parannettava 

Kun hoitoon pääsee nopeasti, ongelmat eivät pitkity ja monimutkaistu. Tämä on inhimillisesti tärkeää, mutta myös taloudellisesti järkevää, sillä oikea-aikainen hoito vähentää esimerkiksi erityissairaanhoidon tarvetta. Nopean hoitoon pääsyn varmistamisessa riittää kehitettävää myös Pohjois-Pohjanmaalla. Nopean hoitoon pääsyn varmistaminen kaikkialla Suomessa on yksi SDP:n keskeisimpiä tavoitteita. Meillä pohjoisessa on otettava huomioon myös pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen olosuhteet.
Hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi hyvä keino on hoitotakuu, joka kattaa sekä kiireettömän perusterveydenhuollon että mielenterveyspalvelut. Marinin hallituksen tavoitteena on seitsemän päivän hoitotakuu, jonka on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023. Sen ohella hallitus on tehnyt paljon töitä hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Jo nyt noin 65 prosentissa Suomen kunnista kiireettömään hoitoon pääsee viikossa. Ministeri Krista Kiurun johdolla käynnissä ollut Tulevaisuuden sote -hanke on tarjonnut resursseja ja tukea alueille hoitoon pääsyn parantamiseksi entisestään ja palveluiden laadun kehittämiseksi.
Päätimme myöntää yli 150 miljoonaa euroa hyvinvointialueille Sosiaali- ja terveysministeriön täydentävän valtionavustushaun kautta. Voimme olla tyytyväisiä täällä pohjoisessa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on noin 11 miljoonan euron valtionavun myötä yksi suurimmista hyötyjästä koko maassa. Näitä varoja on käytettävä viisaasti parantamaan hoitoon pääsyä alueellamme.
Pelkkä nopea hoitoon pääsy ei kuitenkaan riitä, vaan työtä riittää jatkossakin. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa meillä on maailman parhaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Lähtökohtana on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikki ihmisen tarvitsema palvelu ja ohjaus löytyvät yhdestä paikasta. Apua kaipaavan ei tarvitse juosta luukulta toiselle, vaan yksi yhteydenotto riittää. Yhteistyötä tekevät eri alojen ammattilaiset pitävät huolen hoidosta. Tulevaisuuden sote -hankkeissa on jo nyt saatu aikaan useita merkittäviä parannuksia, mutta työ jatkuu.
Meidän on panostettava palveluiden kehittämiseen tulevilla hyvinvointialueilla. Nopean hoitoon pääsyn ja laadukkaiden palveluiden lisäksi on tärkeää varmistaa, että palveluiden henkilöstö voi hyvin ja jaksaa työssään, sillä toimivat palvelut eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.
Kyse on arvovalinnasta, sillä hyvinvointi on arvokkainta, mitä meillä on.

 

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri,
aluevaaliehdokas, sd.
Oulu

Lue myös