Kun hätä on suurin, avun on oltava lähellä

Pelastustoimen tilastojen mukaan pelastuslaitokset hoitavat vuosittain yli 100 000 tehtävää, joista tulipaloja on noin 12 500 ja liikennetehtäviä yli 17 000. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimialueella tehtäviä on noin 3000 kpl ja Oulu-Koillismaan toimialueella liki 5000 tehtävää.

Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset hoitavat vuosittain myös noin 70 000 ensihoidon tehtävää, joista korkean riskin tehtäviä on noin kolmannes.

Tulipalot, erilaiset onnettomuudet ja avuntarve ovat arkipäivää ja meistä jokainen voi joutua tarvitsemaan apua, milloin tahansa. Silloin on tärkeää, että apu on oikea-aikaista. Sote-uudistuksessa pelastustoimi ei saa jäädä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen varjoon. Pelastustoimen toimintaedellytykset on turvattava riittävällä resursoinnilla.

Pidän tärkeänä nykyisen paloasemaverkoston ylläpitämistä. Paloasemilla tulee olla riittävä määrä pelastusalan ammattilaisia valmiina auttamaan tarpeen mukaan. Vakinaisen henkilöstön tukena sopimuspalokuntatoiminnan toimintaedellytykset täytyy turvata. Paloasemilla tulee olla myös riittävästi kalustoa erilaisiin pelastustehtäviin alueen riskit huomioon ottaen.

Pelastustoimi tarvitsee asiantuntevia ja turvallisuusalan kokemusta omaavia henkilöitä aluevaltuustoon ja pelastuslautakuntaan päättämään pelastustoimen toimintaedellytyksistä. Kun siniset ja punaiset valot vilkkuvat, tiedämme avun olevan tulossa. Toivottavasti apua on jatkossakin saatavissa riittävän läheltä.

 

Antero Aulakoski
Ylikomisario
Aluevaaliehdokas, Keskusta

Lue myös