Mistä hyvinvointialueen vaaleissa on kyse?

Hyvinvointialueiden muodostaminen on suurin kuntauudistus, joka Suomen historiassa on tehty. Hallinnollisesti Pohjois-Pohjanmaalle muodostuu uusi vaaleilla valittava valtuusto. Tämän toimielimen tehtävänä on päättää, miten sosiaali-ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut järjestetään.

Uusi hyvinvointialueen valtuusto aloittaa työnsä maalistuun 2022 alussa. Valtuustoon valitaan yhteensä 79 valtuuttettua, jotka päättävät, miten sosiaali-ja terveystoimen palvelut järjestetään vuoden 2023 alusta lähtien. Peruspalvelu kuntayhtymä lopettaa toimintansa vuoden 2023 alusta lukien.

Erityisen tärkeää on, että ihmiset Pyhäjärveltä kävisivät äänestämässä. Äänestysaktiivisuudesta riippuu, millä äänimäärällä on mahdollista päästä valtuustoon. Voidaan varmasti sanoa, että tuhat ääntä riittää valtuustopaikkaan. Sen vuoksi on tärkeää keskittää äänet, jotta Pyhäjärveltä saadaan valtuustoon jäsen.

Tällä hetkellä tehdään valmistelevia suunnitelmia siitä, kuinka palvelut tullaan järjestelemään. Valmistelussa on lakisääteinen viranhaltijoista koostuva valmisteleva toimielin, jonka kausi päättyy 28. helmikuuta 2022. Valmistelevan toimielimen työtä ohjaa 11-jäseninen poliittinen ohjausryhmä, jonka jäsenenä olen.

Tähän mennessä on linjattu hallinnon järjestäminen. Tällä hetkellä suunnitellaan palvelujen järjestämistä. Lopulliset päätökset tekee 23. tammikuuta vaaleissa valittava valtuusto.

Jukka Tikanmäki
hyvinvointialuevaaliehdokas
keskusta

Lue myös