Sotevaaleissa on kyse oikeudesta terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen

Hyvinvointialuevaalit 2022 eli vaalit sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta ovat tulossa.

Pohjois-pohjanmaan Vasemmisto asetti allekirjoittaneen ehdolle Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialuevaaleihin.

Hyvinvointialue vaaleissa on kyse kaikkien Suomessa asuvien tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja terveydestä.

Tammikuun sote- eli aluevaaleissa valitsemme ensimmäistä kertaa päättäjät Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueelle. He tulevat vastaamaan alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta lähtien, kun soteuudistus astuu voimaan.

Sotevaaleissa on kyse jokaisen oikeudesta terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen. Vaaleissa on kyse myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten lasten, nuorten, työttömien, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sekä ikäihmisten, ihmisoikeuksista ja siitä, miten ratkaisemme sote-alan työvoimapulan. Lisäksi vaaleissa on kyse pelastustoimen palvelutasosta ja nopeasta saatavuudesta hätätilanteessa.

Vasemmistoliiton tavoite on yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikille Suomessa asuville ja kaikkialla Suomessa. Haluamme kaventaa väestöryhmien hyvinvointieroja ja purkaa koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan. Vaadimme, että lähipalvelut turvataan uudistuksessa.

Me kaikki olemme riippuvaisia niistä sadoista tuhansista ammattilaisista, jotka työskentelevät päivittäin terveytemme ja hyvinvointimme eteen. Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula vaikuttaa kuitenkin jo ihmisten saamaan hoitoon ja palveluihin. Ratkaisuja on etsittävä oikealla henkilöstömitoituksella, palkkoja nostamalla, työoloja ja -ehtoja sekä johtamista parantamalla sekä antamalla työntekijöille mahdollisuus kehittää omaa työtään.

Tulevissa sotevaaleissa päätetään, miten ja kenen ehdoilla palvelut rakennetaan ja minkälaisin ehdoin työtä tehdään. Me haluamme, että jokainen voi varallisuuteen katsomatta olla terve ja voida hyvin. Haluamme, että jokaisella työntekijällä on hyvät ja reilut työolot ja että heidän palkkansa riittää elämiseen.

 

Jouni Jussinniemi  
Vasemmistoliitto r.p. 3 Varapuheenjohtaja  
Hyvinvointialuevaaliehdokas 

Lue myös