Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistyksen kannanotto

Pyhäjärven hyvinvointisuunnitelma sisältää ikäihmisen palvelujen päämäärän ja tavoitteen ”Voin hyvin ja olen tyytyväinen elämään. Minulla on hyvä arki ja mielekäs elämä”. Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys syyskokouksessaan edellyttää, että Pyhäjärvellä toteutuvat hyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Sen toteuttamiseksi tarvitaan jatkuvaa palvelujen kehittämistä. Vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön omia mahdollisuuksia vaikuttaa kunnassa päätösten valmisteluun, jotka vaikuttavat heidän elinoloihinsa ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys on valmis tulemaan mukaan kehittämistyöskentelyyn, sillä jäsenistössämme on vankkaa ammatillista osaamista ja asiakkaiden tarpeiden tuntemusta.

Kokous myöskin edellyttää, että järjestämisvastuussa oleva taho varmistaa huolellisesti, että palveluntuottajalla on tarpeeksi asiantuntevaa ja ammattitaitoista henkilöstöä, jotka tuottavat ikääntyneiden tehostettua palveluasumista tavalla, joka edistää arvokkaan sekä kunnioittavan vanhuuden toteutumista. Iäkkään henkilön palvelujen tarve selvitetään viipymättä, jos kunta on saanut ikääntyneestä henkilöstä huoli-ilmoituksen. Iäkkäiden pariskuntien on saatava asua yhdessä elämänsä loppuun saakka, mikäli he itse sitä haluavat.

Kotona asumista tukevien palvelujen tulee edistää turvallista asumista omassa kodissa. Kotona asumisen edellytyksenä on tarvittavat ja riittävät apuvälineet sekä turvalaitteet. Samoin kotipalvelun ympärivuorokautiset käynnit, tarvittaessa kaksi hoitajaa kerrallaan ja heillä riittävästi aikaa. Huolehditaan myöskin, että kotona asumisen arjen selviytymistä tukevat palvelut, kuten ateria- ja siivouspalvelut ovat saatavissa.

 

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry

 

Lue myös