Kylähistoriaa talteen

Lohvanperän ja Liittoperän kylähistoria on alkanut kiinnostamaan kyläläisiä kovasti. Jokilatvan opiston kanssa yhteistyössä kyläläiset ovat alkaneet keräämään muistitietoa talteen. Piiriä ohjaa Laimi Shemeikka, joka on ollut mukana kyläkirjaprojekteissa. Historiapiirissä Lohvan kylätalolla opiskelee tiedonkeruuta 14 Lohvanperän ja Liittoperän asukasta tai entistä asukasta. Tavoitteena on toimittaa historiapiirin keräämästä aineistosta kyläkirja. Kokonaisaikataulu historiikkikirjalla on noin 2–3 vuotta.

Piiriläiset ovat haastatelleet joitakin vanhoja kyläläisiä ja tiedonkeruu jatkuu. Seuraavana vuorossa on talokohtainen tiedonkeruu. Piiriläiset jakavat kyselylomakkeita alueen talojen postilaatikoihin. Niihin toivotaan talonväen vastaavan mahdollisimman tarkasti. Jos kyselyyn vastaaminen on vaikeaa, siihen on saatavissa apua historiapiiriläisiltä. Aikaa talokohtaiseen kyselyyn vastaamiseen on vuodenvaihteeseen. Toivomme, että kirjan suunnittelu kannustaisi kyläläisiä muistelemaan kylän vaiheita ja kirjaamaan muisteloita ylös. Oman tilan historiaa voi kartoittaa perheen ja suvun kanssa yhdessä. Perimätedon tallentaminen on arvokas asia niin kaikille kuntalaisille, kyläläisille kuin myös oman suvun väelle. Se, mikä muistetaan hyvin vielä nyt, voi vaipua pian unholaan ilman tallentamista.

Valokuvat, kartat, pohjapiirrokset ja jo kirjoitetut tarinat kyläläisistä ja kylän taloista ovat myös arvokasta materiaalia tulevaan historiikkin.Valokuvat savotoilta, heinäpelloilta, navetoista, kodin askareista ja kylän yhteisistä tapahtumista ovat ihanteellista aineistoa kirjan sisällöksi. Historiikkikirjaan etsitään elämää ja toimintaa sisältäviä kuvia vuosien varrelta.

Vähäpätöisellekin tuntuvat asiat kannattaa kirjata ylös. Niillä voi olla merkitystä aineistoa kootessa ja kokonaiskuvaa luotaessa. Jokainen puuttuva pala on arvokas.  Myöhemmin historiapiiriläiset syventyvät tutkimaan kylien yhteisiä asioita tarkemmin, kuten koulua, kauppoja, yhdistyksiä, harrastuksia jne. Historiapiiriläisiin kannattaa itse olla aktiivisesti yhteydessä.

– Kyllä meidän kylämme ovat tallentamisen arvoisia! toteavat historiapiiriläiset kuin yhdestä suusta. 

 

Janne Kumpulainen