Mustakangas hyvinvointijohtajaksi

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston keskiviikkoisessa kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion tarkistukset ja lisämääräraha, tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä kotihoidontuen kuntalisän käyttö. Lisäasiana kokouksessa käsiteltiin myös Terhi Mustakankaan valinta hyvinvointijohtajan virkaan. Kokouksen asiat nuijittiin läpi sujuvasti alle tunnissa.

 

 

Lisämäärärahoista valtuutettuja puhututti tennishallille haettu lähes 46 000 euron lisärahoitus.

– Mihinkä tämä rahoitus käytetään ja millaisia käyttökustannuksia tulee tästä tennishallista vuodessa? Paljonko oli alkuperäinen budjetti ja paljonko se on tällä hetkellä ylittynyt? Pasi Vornanen Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä kyseli.

 

Kaupungin teknisenä johtajana toimiva Sami Laukkanen vastasi kysymystulvaan aloittaen hankkeen kokonaisbudjetista.

– Rakennushankkeen kokonaisbudjetti oli 303 000 euroa. Avin osuuteen haettiin 30 prosentin tukea, joka oli reilu 90 000 ja me saimme valtion rahoituspäätöksen 85 000 euron avustuksesta.

Laukkanen kertoi, että hankkeen toteutumisvuoden tuli alun perin olla 2020. Hallin toimituksen viivästymisen vuoksi käyttöönottotarkastus saatiin kuitenkin pidettyä vasta kuluvan vuoden helmikuussa ja loppukatselmus heinäkuussa. Lisämäärähakemus jätettiin elokuussa.

– Tämän vuoden talousarvion kirjauksissa oli ohjelmien muutoksista ja inhimillisistä virheistä johtuen investointi puolen laskuja kirjattu käyttötalouteen vähän reilun 200 000 euron edestä.

Virheiden selvittelyn jälkeen marraskuun alussa otetun talousarvioinvestointien seurannan perusteella tennishallin tämän vuoden kustannukset ovat 96 709 euroa. Laukkasen mukaan hankkeelle ei ole ollut tälle vuodelle investointimäärärahavarauksia ollenkaan sen toteutusaikataulusta johtuen.

– Käytännössä kaikki tänä vuonna käytetyt eurot ovat lisämäärärahaeuroja rakennushankkeeseen ja ne on käytetty rakennushankkeen loppuun saattamiseen.

Viimeisimpiä investointeja halliin ovat olleet lattiapinnoitteet, jotka asennettiin heinäkuussa.

– Ylitys on kaiken kaikkiaan talousarvioon verrattuna noin 100 000 euroa, joka ei ole ihan pieni asia. Siihen tietenkin on teille kaikille todettava, että onhan se totta kai merkittävä epäonnistuminen tämmöisessä hankkeessa.

– Siihen en voi mitään muuta kuin pyytää teiltä anteeksi, että näin on päässyt käymään, Laukkanen pahoitteli lisäten, että tennishallin rakennushankkeessa ei käytetty ammattisuunnittelijoita.

– Ei tehty pohjatutkimuksia, geologisia tai alueellisia rakennesuunnitelmia vaan me teimme ne itse. Teimme laskelmat myöskin itse ja tässä nähdään sitten se lopputulos. Olisiko kannattanut? Noin sadan tuhannen ylitys, niin aika iso summa siitä olisi sitten maksettu niiden suunnittelijoiden taskuun. Varsin merkittävä osa.

Myös markkinaoikeuden päätös yli 20 000 euron sakkomaksuista rokotti budjettia.

– Se on sellainen asia, jota emme voineet budjetoida, jota emme osanneet odottaa ja jota meille ei oikeastaan olisi pitänyt tullakkaan.

Lisäksi koko alueen sähköliittymän kustannukset on maksettu tennishallin budjetista, koska kuluille ei ole ollut muuta kustannuspaikkaa.

– Puhutaan yli 12 000 eurosta, että kun ne vähennetään tästä epäonnistumisesta pois, niin on pikkusen siedettävämpi se summa, mutta ei se sittenkään ole ok, hän harmitteli.

Käyttökustannuksien Laukkanen totesi olevan hyvin pienet ja muodostuvan muutaman sadan euron sähkö- ja vakuutuslaskuista.

 

Tulevan vuoden tuloveroprosentiksi päätettiin 21,75%, mikä on sama kuin tänäkin vuonna. Kiinteistöveroprosentit pysyvät myöskin samana ensi vuonna: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %, muun kuin vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 1,40 %, rakentamattoman rakennuspaikan 6,00 %, yleishyödyllisen yhteisön 0,10 % ja voimalaitosten 3,10 %.

Kotihoidontuen kuntalisän maksamista päätettiin jatkaa kuten tähänkin asti, joten vuoden 2022 talousarvioon varattiin 65 000 euron määräraha. Kuntalisän suuruudeksi päätettiin 150 euroa kuukautta kohden perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Edellytykset kotihoidontuen piirissä olevien lasten kuntalisään maksamiseen ovat: lasta hoitaa vanhempi, kaikista tukeen oikeutettavista lapsista on valittu maksettavaksi kotihoidon tuki, kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta, kuntalisää ei makseta kotihoidontuen piirissä olevista lapsista samalta ajalta kuin perheelle on myönnetty vanhempainpäivärahaa ja että kuntalisää maksetaan täydeltä kuukaudelta.

Valtuustoryhmät pitivät kotihoidontuen kuntalisän maksamista hyvänä asiana ja se meni läpi yksimielisesti.

 

Lisäasiana kaupunginvaltuuston kokoukseen tuotiin hyvinvointijohtajan viran täyttäminen. Valtuusto valitsi kokouksessaan Pyhäjärven hyvinvointijohtajaksi kauppatieteen lisensiaatti Terhi Mustakankaan. Valinnan perusteena olivat soveltuva koulutus, työkokemus, haastattelussa saadut tiedot ja henkilöarvioinnin tulokset. Valinta tapahtui yksimielisesti.

– Tarkka aloituspäivämäärä on vielä sopimatta, mutta se tulee todennäköisesti olemaan vuoden lopussa, Mustakangas kommentoi.

Vielä Kalajoella kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan viransijaisena toimiva Terhi Mustakangas tullaan näkemään uutena hyvinvointijohtajana kuluvan vuoden lopussa.