Kysely arjesta pyhäkkäille

“Millaista ihmisen arki ja elämä on? Pyhäjärvinen, kerro siitä meille!  Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään?” – Näin haastavat kyselyä toteuttavat Pyhäjärven kaupunki ja sote-uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla edistävä POPsote-hanke.

– Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia eli hyvää arkea ja elämää. Työn tueksi tarvitsemme tietoa siitä, millaiseksi asukkaat oman arkensa ja elämänsä kokevat ja kaipaavatko he muutosta voidakseen hyvin. Toukokuun aikana keräämme tätä arvokasta kokemustietoa 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa ensimmäistä kertaa samalla kyselyllä. Pyhäjärvi on mukana tiedonkeruussa, tiedotteessa todetaan.

Kyselyssä kysytään muun muassa vastaajan kokemusta oman arjen ja elämän osa-alueista kuten ihmissuhteista, turvallisuuden tunteesta ja mielen hyvinvoinnista. Lisäksi kyselyssä pyydetään arviota arjesta ja elämästä kokonaisuutena ja siitä, kaipaako vastaaja muutosta. Muutosta kaipaavalta kysytään, mihin hän eniten toivoo muutosta ja mitä hän itse ja muut voisivat tehdä muutoksen toteutumiseksi.

Kysely on tarkoitettu kaikille ikäryhmille peruskoulun 7. luokasta alkaen. Tuloksia hyödynnetään muun muassa asukkaille tarkoitettujen palvelujen, avun ja tuen kehittämisessä.

Pyhäjärviset voivat vastata kyselyyn internetissä:

suomen kielellä: https://link.webropol.com/s/arkeni2021

englannin ja ruotsinkielellä: https://link.webropol.com/s/mylife-mittliv

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella, joita löytyy Yläympyrän tuvalta.

Kyselyyn voi vastata viimeistään pe 28.5.2021. Tiedotteessa huomautetaan, että kun myöhemmin tuloksista raportoidaan, tullaan varmistamaan, ettei vastaajan henkilöllisyys paljastu eikä häntä voida vastausten perusteella tunnistaa.

Järjestöille ja yhdistyksille on oma Meidän arkemme ja elämämme -kysely, jossa järjestöjen työntekijät ja/tai luottamushenkilöt yhdessä vastaavat järjestön tai yhdistyksen kohderyhmän elämään ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

Yhdistys voi tarvittaessa vastata kyselyyn useamman kerran eri kohderyhmien ja/tai toimintakuntien näkökulmasta.

Järjestöjen ja yhdistysten kysely löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/arkemme2021

Kyselyt toteutetaan samanaikaisesti (10. – 28.5.2021) yhteensä 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Tuloksia hyödynnetään sekä kunnissa että maakunnallisesti.

Lue myös