Uhkaavat lomautukset huolestuttavat

Keskuskoululla keskusteltiin viime torstaina kasvatus- ja opetushenkilöstöä uhkaavasta lomautuksesta. Koko kaupungin henkilöstöä koskevat mahdolliset lomautukset liittyvät kuntatalouden vaikeaan tilanteeseen, johon helpotusta koitetaan hakea henkilöstösäästöillä. Keskustelutilaisuuden järjesti OAJ:n paikallisyhdistys tarkoituksenaan vedota päättäjiin. Tilaisuudessa puheenvuoron saivat opettajat eri kouluasteilta, minkä jälkeen sana oli vapaa.

Uhkaavien lomautusten aiheuttama opetuksen puute huolestuttaa opettajia. 

– Opettajana iso huolenaiheeni on se, kuinka suuret aukot oppilailla ja opiskelijoilla tulee omissa ja muiden opettajien oppiaineissa tai kuinka voidaan taata turvallinen oppimisympäristö. Äitinä taas mietin, uskallammeko päästää lasta kouluun ja mitä on opetus lomautusaikana, jos opettaja ei ole paikalla, puhui lukiossa ja yläkoulussa opettajana sekä OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Heli Liuska

Lukion opettajana ja opinto-ohjaajana ja JUKO:n varapääluottamusmiehenä toimiva Vesa Pyykkö komppasi Heliä.

– Lukion osalta tilanne on se, että jos opettaja on lomautettu, niin opetusta ei tapahdu. Mitään etukäteisvalmistelua ei tehdä, opetusta ei anneta, eikä paikkailla jälkikäteen. Lomautusaika jää opettamatta. Meidän lukiossa ei ole runsas koulukohtaisten kurssien määrä, joten opetus jää antamatta pakollisilta kursseilla ja esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin syventävistä kursseista. Se, että opetusta ei järjestetä asettaa nuoret epätasa-arvoiseen asemaan verrattuna niihin, jotka saavat kaiken heille kuuluvan opetuksen.

Kaupungin toimet ilmaisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä ylittivät valtakunnallisen uutiskynnyksen vuosi sitten.

– Teolla haluttiin profiloitua lapsiperheystävällisenä asuinpaikkana. Nyt kysyisin, mihin se katosi. Lomautuksesta kärsivät eniten juuri lapset ja nuoret, Heli herätteli keskustelua.

 

Heidi Pönkkö, joka toimii JUKO:n pääluottamusmiehenä sekä erityisluokan opettajana kertoi, että opetuksesta on säästetty koulujen fuusioitumisella, mutta myös pienemmilläkin toimilla. 

– Oppikirja- ja tarviketilaukset on myös vedetty minimiin. Se sinällään vaikuttaa jo opettajan pedagogiseen vapauteen hoitaa työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhat kirjaston tilat kävivät pieneksi ensimmäisen lukukauden jälkeen. Itse muun muassa menetin luokkatilani. 

Nyt säästöjä haetaan henkilöstöleikkauksilla, kuten lomautuksilla. 

– Oppilailla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja turvalliseen koulupäivään vuoden jokaisena koulupäivänä. Tämä todetaan perusopetuslaissa sekä YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.

 

Tilaisuudessa nostettiin esiin myös kaupungin saamat koronatuet, jotka tulee kohdistaa kevään etäopetuksesta syntyneeseen oppimisvajeen paikkaamiseen. Keskustelussa pohdittiin, voidaanko tuet periä takaisin, jos kunta lomauttaa. Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen mukaan lomautukset toteutetaan esityksen mukaan aikana, jolle ei kohdistu saatua valtionavustusta.

– Näin ei myöskään takaisinperintäriskiä muodostu, Kiviniemi avaa.

Kiviniemen mukaan lomautukset on esitetty ajoitettavan siten, että ne häiritsevät koulutyötä mahdollisimman vähän.

– Koulupäiville (opettajatyöpäiville) kohdistuu esityksessä hyvin vähän lomautuksia. Lomautussuunnitelmassa opetustyöpäivät rajautuvat kahteen.

Lukijamme ovat pohtineet, onko Wilman oikea kanava OAJ:n keskustelutilaisuudesta tiedottamiseen.

– Ei toki ole. Wilma on tarkoitettu vain kodin ja koulun väliseen viestintään. Wilman käytön ohjeistuksia tarkennetaan tarvittaessa, Kiviniemi huomauttaa.

 

Muokattu 17.10. klo 19:37 – Lisätty kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen kommentit.

Muokattu 19.10. klo 8:46 – Tarkennettu, että mahdolliset lomautukset koskevat koko kaupungin henkilöstöä.

OAJ:n keskustelutilaisuus järjestettiin keskuskoululla
OAJ:n keskustelutilaisuus järjestettiin keskuskoululla