Yritysideakilpailu keräsi mukavan potin

Heinäkuun lopussa päättyneeseen Pyhäjärven kaupungin Yritysideakilpailuun saatiin kaikkiaan 84 yksittäistä ideaa, kaksi tuplavastausta samoilta henkilöiltä poistettiin.

Suurin osa vastaajista keskittyi vastauksessaan pohtimaan yhden idean jatkojalostusta, muutama oli lähettänyt useampiakin ideoita.

– Vastauksissa oli vähän samoja ideoita ja samoja toimialoja, ne hajaantuivat mukavasti eri aloille, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi myhäilee tyytyväisenä. Kiviniemi on tyytyväinen myös vastaajien ikähaarukkaan. Alle 25-vuotiaat lähettivät yhdeksän vastausta, 25 – 45-vuotiaat 39 vastausta, 46 – 65-vuotiaat 21 vastausta ja yli 65-vuotiaat 17 vastausta.

– Vastaajista kaksi kolmasosaa oli työikäisiä, mikä on mielestäni hyvä asia. Halusimme että juuri työikäiset vastaisivat aktiivisesti. Sen myötä ideoilla on suuri potentiaali, niitä on ehkä pohdittu omasta ammatista käsin ja vastaajat pystyvät jatkamaan itse jatkokehittelyn parissa.

Kaupunginjohtajan mukaan kilpailuun lähetettiin vastauksia perinteisesti paperilla, mutta kyseisiä vastauksia ei oteta mukaan kilpailuun. Yritysideakilpailu järjestettiin tietoisesti netissä ja ratkaisu osoittautui Kiviniemen mukaan toimivaksi.

– Halusimme haastaa vastaajia miettimään ideoitaan useiden eri kysymysten kautta, ja niistä ilmeni miten paljon vastaajat ovat ideoitaan pohtineet ja kehitelleet. Paperivastauksissa heiteltiin vain eri toimialoja, mutta ne eivät ole liikeideoita. Nettivastauksissa ideoita joutui miettimään syvällisemmin.

Osa vastaajista jätti ideansa anonyyminä. Mikäli anonyymin vastaajan idea voittaa ideakilpailun, palkinto tullaan lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen.

 – Anonyymit vastaajat eivät ole halunneet tulla yhdistetyksi ideaansa, vaan auttaa, Kiviniemi pohtii.

Vastauksista 45 ideaa tuli Pyhäjärveltä ja loput muilta paikkakunnilta.

– Kilpailu aktivoi ihmisiä myös kuntarajojen ulkopuolelta. Minulle tuli sellainen tuntuma että he ovat kotoisin Pyhäjärveltä tai heillä on joku muu sidos tänne. Heistä välittyy sitoutuminen Pyhäjärven kehittämiseen ja oman inhimillisen pääoman käyttäminen tällä tavoin. Viesteistä välittyi välittäminen Pyhäjärvestä ja se että he seuraavat aktiivisesti asioita täällä. Kesäaika piristi kisaan osallistumista ulkopaikkakuntalaisten osalta, joten Kiviniemi arvelee kesäpyhäkkäillä olleen sormensa pelissä vastauksissa.

Yritysideakilpailussa oli kaksi kategoriaa; ensimmäisessä etsittiin palvelua tai tuotetta, joka Pyhäjärveltä puuttuu, mutta jolle olisi tilausta. Toisessa taas etsittiin pyhäjärvistä palvelua tai tuotetta, jolla olisi kysyntää Suomessa ja maailmalla. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti molempiin sarjoihin.

– Kehitystä tarvitaan molemmissa kategorioissa ja kilpailu oli tasokas molemmissa niissä. Jatkokehittelyille on olemassa hyvät edellytykset.

Seuraavaksi kilpailun raati alkaa käsitellä lähetettyjä ideoita. Raadissa on edustajia Pyhäjärven kaupungilta, Pyhäjärven Kehitys Oy:stä, Nihakista, Pyhäjärven yrittäjäyhdistyksestä, paikkakunnan molemmista pankeista sekä Pyhäjärven Sanomista. Raatilaiset valitsevat ideoiden joukosta aluksi finalistit. Tulemme esittelemään kilpailuideoita arvioineen myös juttusarjassa Pyhäjärven Sanomissa.