Uudelle hyötyjäteasemalle tulee etävalvonta

Vestia Oy on rakentamassa uutta hyötyjäteasemaa Pyhäjärvelle. Etävalvottu asema tulee käyttöön lokakuun aikana.

Vestian tavoitteena on uudistaa kaikki 15 hyötyjäteasemaansa uuden itsepalvelumallin mukaisiksi. Tietyissä kunnissa hyötyjäteasemat siirtyvät toimimaan yhtiön itse omistamille tonteille kunnalta vuokratun tontin sijaan. Pyhäjärven asema on yksi uuteen sijaintiin muuttavista asemista.

– Tarve asemien kehitysprojektille lähti asiakkailta saadun palautteen perusteella. Nykyisellä toimintamallilla asemat ovat olleet auki hyvin rajatusti, joka on aiheuttanut ajoittain pitkiäkin jonoja asiakkaiden tuodessa jätekuormiaan samaan aikaan. Uuteen sijaintiin siirtyminen mahdollistaa etävalvotun itsepalvelumallin, jolloin asemalla asiointi on jatkossa mahdollista kaikkina arkipäivinä, kertoo Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Asemalla on mahdollista saada myös henkilökohtaista palvelua, jota on tarjolla tiettyinä aikoina. Asiakkaalle jää siis mahdollisuus valita henkilökohtaisen palvelun ja itsepalvelumallin välillä.

– Etävalvottu itsepalveluautomaatio tulee muuttamaan asemalla asiointia niinä aikoina, kun paikalla ei ole henkilökuntaa. Kuormaa tuodessa asiakas ilmoittaa kuormansa sisällön ja hoitaa tarvittavan maksun palveluautomaatilla. Kosketusnäytöllä toimiva automaatti ei merkittävästi eroa esimerkiksi bensa-asemien automaateista. Mikäli automaatilla asioidessa tai oman kuorman osalta herää kysyttävää, niin etävalvomosta pystytään neuvomaan ääni- ja kuvayhteyden kautta.

Uudelle asemalle voi tuoda samoja jätelajikkeita kuin tähänkin asti. Uutuutena asemalle tulee muovipakkausten vastaanotto.

Hyötyjäteasema sai rakennuslupansa uuteen sijaintiin 17.6. ja jo seuraavana päivänä alkoi puuston poistaminen.

– Tämän hetkisen aikataulun mukaan asema valmistuu ja saadaan käyttöön lokakuun aikana. Heinäkuun sateinen sää on asettanut haasteita rakentamiselle, joten aikataulu on hieman venynyt suunnitellusta.

Uudet etävalvotut asemat tulevat olemaan auki kello 10-17 arkipäivisin pilotointivaiheessa.

– Toiminnasta saatujen kokemusten perusteella tarkastellaan myöhemmin, onko aukioloaikoja syytä vielä muuttaa. Pyhäjärven hyötyjäteasema on tällä hetkellä auki vain maanantaisin, joten palvelun saatavuus paranee merkittävästi uuden toimintamallin myötä.

Tämänhetkinen hyötyjäteasema sijaitsee Lammasmäentiellä. Vanha sijainti tulee jäämään vielä toistaiseksi Vestian vuokraamaksi ja sen osalta yhtiö miettii mahdollista käyttötarvetta esimerkiksi lavojen varastointipaikkana. Asematoiminta kuitenkin loppuu vanhassa sijainnissa, kun uusi asema saadaan otettua käyttöön.

Vallitseva koronatilanne on näkynyt myös hyötyjäteasemalla.

– Tällä hetkellä olemme rajoittaneet asemilla asiointeja siten, että enintään 10 asiakasta olisi alueella kerrallaan. Turvaväleistä toki on syytä pitää huolta silloinkin. Koronaa ajatellen uusi automatisoitu toimintatapa vähentää omalta osaltaan tartuntariskiä asiakaskäyntien jakautuessa tasaisemmin pitkin viikkoa yhden päivän sijaan.

Nykyistä asemaa hoitavan urakoitsijan mukaan asiakkaat ovat ymmärtäneet hyvin yhdenaikaiseen asiointiin liittyvät rajoitteet, eikä turvavälienkään osalta ole ollut ongelmia.

– Jonoja on toki syntynyt, mutta niissäkin on riittänyt ihmisillä malttia odottaa. Jatkossa jonotuksesta pitäisikin päästä suurimmalta osin eroon uuden itsepalvelumallin myötä.

Soinio haluaa muistutaa käyttäjiä siitä, että hyötyjäteasemalle tuotu henkilöauton peräkärrykuorman koko saisi olla enimmillään 3 kuutiota.

– Asema on kuitenkin mitoitettu kokonaiskapasiteetiltaan pienjätekuormia varten. Kuormia tehdessä onkin hyvä käydä verkkosivuiltamme tarkastamassa asemalla asiointiin liittyvät ohjeet.

Vestia on etävalvotun hyötyäjäteaseman kautta uuden äärellä – vastaavanlaista ei ole muualla toteutettu. Pyhäjärven asema onkin yksi neljästä tämän vuoden aikana rakennettavista pilottikohteista.

– Kun uuden toimintatavan mukainen asema saadaan käyttöön, niin toivomme asiakkailta runsaasti palautetta sen toimivuudesta!