Taloustilanne kaupunginhallituksen ruodittavana

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan talousarvion perusteet vuodelle 2021 sekä esityksen taloussuunnitelman perusteista vuosille 2022–2023. Talouden tasapainottamista jatketaan. Merkittäviä säästöjä haetaan jo vuodelle 2021 sekä henkilöstörakenteen että palvelutason leikkausten kautta. Talouden tasapainottamisen tavoitteena ovat noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

– Kaupungin taloustilanne on erittäin vakava ja kaikki vastuuta kantavat tahot ymmärtävät, että henkilöstörakennetta ja palvelutasoa täytyy sopeuttaa vastaamaan kantokykyä. Merkittävää sopeutusta pyydämme myös ppky Selänteeltä, jossa on käynnissä palvelurakenneuudistuksen valmistelu, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi totesi.

Pyhäjärven selännepalvelujen kustannusnousuun haetaan vuodelle 2021 1,2 miljoonan euron säästöjä 15.6.2020 esitettyyn talousarvioraamiin muun muassa palvelurakenteeseen, henkilöstörakenteeseen ja palvelutasoon kohdistuvilla leikkauksilla. Muussa tapauksessa Pyhäjärven kaupunki ei pysty laatimaan taloussuunnitelmaansa kuntalain tasapainovaatimuksen mukaisesti.
Vuoden 2021 investointeihin käytetään nettomääräisesti korkeintaan 0,7 miljoonaa. Vuosien 2022–2024 investointiraamit tulevat olemaan vastaavaa suuruusluokkaa.

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä Pyhäjärven kaupungin ja Neoen Renewables Finland Oy:n välille koskien Itämäen tuulivoimapuiston aluetta.

 

Kaupunginhallitus esittää  kaupunginvaltuustolle sekö kaupungin omistamien omakotitonttien että liike- ja teollisuustonttien alennuskampanjoita. Kampanjoissa kaikkien rakentamattomien tonttien myyntihintaa laskettaisiin vuodeksi 2021 80 prosentilla. Myytäviin tontteihin kohdistettaisiin rakentamisvelvoite.

(JS)