Tennishallirahat äänestyksellä läpi

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina. Asialistalla pyörivät talousasiat kuten välitilinpäätös sekä investointimäärärahojen muutokset. Suurta muutosta haetaan Selänteen perussopimuksen muuttamisella.

Vuonna 2017 voimaan tulleesta kuntalaista löytyy pykälä, jonka mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on tällöin kunnan puolesta kuntayhtymällä.

Tällä hetkellä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen voimassa olevan perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttävät jäsenkuntien valtuustot. Tälle on tulossa muutos uuden perussopimuksen myötä. Muutoksen myötä peruspalvelukuntayhtymälle muodostettaisiin valtuusto, jolla olisi ylin päätäntävalta.

– Jo pidemmän aikaa on ollut tarkoitus muuttaa perussopimusta uuden kuntalain mukaiseksi. Selänteen isot uudistus- ja säästöprosessit ovat kuitenkin painaneet päälle, jolloin tällainen kysymys on jäänyt pimentoon. Nyt muutokselle on löytynyt aikaa, alusti kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi valtuuston kokouksessa.

Vanhan sopimuksen luomat puitteet päätöksenteolle ovat Kiviniemen mielestä kankeat.

– Uusi perussopimus mahdollistaa sen, että kuntayhtymässä voidaan tehdä palvelurakennemuutoksia jämäkästi.

Päätöstä perussopimuksen muuttamisesta pidettiin valtuustosalissa tämän kauden merkittävimpänä.

– Tämän sopimuksen jälkeen muutoksia alkaa tulla. Nyt korostuu paikkakuntien välinen yhteistyö ja hyvät suhteet. Ensisijaisesti kuntayhtymä pyrkii tasapainottamaan oman budjettinsa. Tulemme saamaan aikaan rakennemuutoksia. Tämä on kipeä päätös, mutta tämä pelastaa Pyhäjärven, valtuutettu Jouni Jussinniemi puhui.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden perussopimuksen yksimielisesti. Haapajärvi on hyväksynyt sopimuksen jo aiemmin. Kärsämäki ja Reisjärvi tekivät päätöksensä tiistaina lehden jo mentyä painoon.

Valtuuston sisällä oli havaittavissa erimielisyyttä liittyen investointimäärärahojen muutoksiin. Muutosesityksellä pyritään saamaan rahaa Honkavuoren tennis- ja huoltohallin rakentamiseen. Rahoitussuunnitelma muuttui vasta toukokuun aikana – monen valtuutetun mielestä suunnitelma tuli puskista.

– Pyhäjärven Vasemmisto esittää, että pysymme alkuperäisessä talousarvion mukaisessa suunnitelmassa. Talouden puolesta on tiukkaa, joten meillä on käytettävissä rahaa vain oikeasti tuottaviin kohteisiin. Kaikin puolin tennis- ja huoltohalli on hyvä hanke, mutta nyt ei ole sen aika, totesi valtuutettu Jorma Leskinen.

Pohjois-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt kaupungille 85 000 euron avustuksen halli-investointiin.

– Suomen Hiihtoliiton strategisessa kokonaisuudessa Honkavuori on merkittävässä asemassa. Aluetta kehittämällä mahdollistetaan enemmän isoa kilpailutoimintaa – tästä osoituksena vuoden 2021 SM-hiihtokilpailut. Honkavuori luo paikkakunnastamme positiivista kuvaa, Asko Kauranen kannatti muutosehdotusta.

Valtuutettu Martti Savolaisen mukaan tennishalli tuli täysin ”yks ja kaks” esille. Hän oli myös huolissaan siitä, että kun rahahanat avataan hallia varten, sitä ei osata sulkea ajoissa vaan menoja tulee entistä enemmän. Savolaisen myös tennishallin sijoituspaikkaa voisi harkita uudelleen.

Valtuustossa suoritettiin huutoäänestys. Talousarvioon lisättiin tennis- ja huoltohalli-investointi äänin 17–5. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää.

Valtuustossa päätettiin myös, että kaupunki myöntää Vestia Oy:lle Kuntarahoitukselta otettavalle 400 000 euron lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 10 vuotta. Kaupunki edellyttää takaukselle Vestia Oy:ltä 320 000 euron vastavakuutta.

Pauliaukusti Haapaselle ja Satu Väisäselle myönnettiin erot kaupungin luottamustehtävistä.

Joonas Kärkkäinen

 

Kuva: Havainnekuva tennis- ja huoltohallista ja sen sijoittumisesta Hiisituvan läheisyyteen. Kuvankäsittely Mainostuuli. Kuva: Pyhäjärven kaupunki.