Kirkkovaltuuston kokous

Kirkkovaltuusto piti kokoustaan viime keskiviikkona. Pyhäjärven kirkonkirjojen pitäminen siirretään Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan aluekeskusrekisteriin ja Pyhäjärven seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi kesäkuun 2021 alusta alkaen. Seurakuntalaisia tullaan jatkossakin palvelemaan Pyhäjärven kirkkoherranvirastossa, vaikka itse rekisteritoiminnot tapahtuvat Oulussa.
Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Tilikauden tulokseksi muodostui 163 089,49 euroa. Vuosikate on 215 010,43 euroa ja poistot yhteensä 51 920,94 euroa. Kertomusvuonna verotuloja tilitettiin 962 216,77 euroa, mikä on 0,25 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Seurakunnan tuloveroprosentti säilytetään 1,75 prosentissa myös vuonna 2021.
Kellotapuli ja pääkirkon ulkopuoli alkavat olla kunnostuksen tarpeessa, joten selvitystyötä varten asetettiin korjaustoimikunta.
Kokouksessa käsiteltiin myös tuhkauurnille tarkoitetun alueen perustamista hautausmaalle ja selvitystyötä päätettiin jatkaa.
Seurakuntapastorina toiminut Teija Kuivalainen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa 30.7.2020 alkaen.

Teksti: Mirka Kauranen
Kuva: Arkistokuva / Jaana Salo