Koulut toimivat erikoisjärjestelyin

Peruskoulut ja esiopetus jatkoivat viime viikon torstaina toimintaansa erikoisjärjestelyin. Koululaisia opiskelee muun muassa seurakuntakeskuksessa.

Ikosen koululla laajuutta opetustiloihin on haettu ottamalla luokkatiloiksi ruokasali, tekstiilityön luokka ja liikuntasali, lisäksi kaksi kolmatta luokkaa opiskelee seurakuntakeskuksessa. Opettaja Tapio Laakso pyytääkin esimerkiksi autoilijoita huomioimaan että alueella liikkuu nyt tavallista enemmän lapsia.
– Lähiopetus on sujunut kaiken kaikkiaan paremmin kuin ehkä osasin odottaakaan, turvaväleistä toki on puhuttava koko ajan samoin kun käsien pesusta, Ikosen koulun rehtori Maria-Leena Mehtälä sanoo.
– Periaatteena on ollut, että sisätiloissa varsinkin ollaan tarkkoja siitä, että luokka pysyy omissa oloissaan eli ei olla toisten luokkalaisten kanssa tekemisissä. Ulkonakin pyritään siihen, että liikutaan oman luokan alueella tai kanssa. Porrastuksia on välitunneissa ja ruokailussa.
Ikosen koululaista noin 10 prosenttia on pois koulusta lähiopetukseen paluun myötä.

Lukiolaiset ovat jatkavat kevätlukukauden loppuun etäopiskelua, joten Salmen koululaiset ovat saaneet vallata käyttöönsä koko talon.
– Kasit ovat lukion tiloissa, ysit biologian ja äikän siivissä ja seiskat matikan siivessä, eli eri luokka-asteet on sijoitettu omille alueilleen. Tämä helpottaa ohjaajien työskentelyä, Salmen koulun rehtori Anja Nilivaara valottaa.
Myös Salmen koululla luokkaryhmien väliset kontaktit on pyritty estämään. Luokanvalvoja opettaa omaa luokkaansa aineenopettajilta saamiensa ohjeiden mukaan. Luokkaa opettaa joku muukin opettaja, mutta heidän lukumääränsä on pyritty saamaan minimiin. Näin opettajan kautta tapahtuvia kontakteja ryhmien välillä on pyritty vähentämään.
Salmen koululla ruokailussa on kaksi ryhmää kerrallaan salin eri puolilla. Oppilaat istuvat harvennetuilla väleillä vain pöydän toisella puolella eivätkä vastakkain ja peräkkäiset ryhmät istuvat pöydän eri puolilla. Siistijät pyyhkivät pöydät ja tuolit aina ryhmän poistuttua paikalta ennen uuden ryhmän tulemista. Oppitunteja pyritään pitämään ulkona mahdollisuuksien mukaan ja liikuntaa opetetaan vain ulkona.
– Haastavaahan tämä on. Näin lyhyen aikaa pystymme näin tekemään, mutta ei tästä oikein ole pysyväksi ratkaisuksi, Anja kommentoi.
Myös Salmen koulun oppilaista noin 10 prosenttia oppilaista on jäänyt kotiin oman tai läheisen riskiryhmään kuulumisen takia.
– Oppilaat ovat sopeutuneet hyvin, vaikka rajoitustoimet ovat tiukat. Esimerkiksi toisessa ryhmässä olevan kaverin kanssa hengailu ei nyt onnistu. Hattua nostan nuorisolle! Anja kiittelee.
– Ja hattua nostan myös henkilökunnalle! Opettajat ovat joutuneet tekemään kaksi tiukkaa muutosta pienen ajan sisällä. Siistijät ovat joutuneet muuttamaan toimintatapojaan paljon ja lisäämään tehtäviään. Ohjaajat ovat muun työn ohessa jakaneet ruokaa jne. Loistavaa porukkaa talo täynnä!

Teksti: Mirka Kauranen
Kuva: Tapio Laakso