Hankintaoikaisuvaatimus nurin teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta piti kokoustaan tänään tiistaina, lehtemme painoon menon jälkeen. Asialistalla oli hankintaoikaisuvaatimus koskien vuosien 2020 – 2023 pihojen ja alueiden talvihoitourakkaa.

Määräaikaan mennessä kyseisestä urakasta jätettiin kaksi tarjousta, joista lautakunta valitsi teknisen johtajan esityksen mukaan edullisemman tarjouksen tehneen Pyhäjärven Vesi ja Energia Oy:n tarjouksen, joka oli 84 000 euroa eli neliöhinnaltaan 0.47 euroa vuodessa. Toisen tarjouksen oli jättänyt Kuljetus ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay, heidän tarjouksensa oli 132 000 euroa, neliöhinnaltaan 0.74 euroa vuodessa.

Kuljetus ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen 5.5.2020, vaatimuksessaan yhtiö vaatii hankintapäätöksen kumoamista ja oikaisua hankintalain vastaisena.

Vaatimuksessa esitetään perusteluna muun muassa Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n asema kaupungin tytäryhtiönä ja näin ollen epätasa-arvoinen asema kilpailussa.

Kaupungin vastaperustelun mukaan kaupunki ei maksa Pyhäjärven Vesi ja Energialle tukea, joka kohdistuisi yhtiön toiminnan tukemiseen ja olisi aiheuttanut epätasa-arvoa tarjouskilpailun osalta.

Hintatasoa aiemman urakkakauden hinnoitteluun verrattaessa todetaan, että kaudella 2015 – 2018 Kuljetus ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay:n hinnoittelu oli 118 950 euroa, eli 0,47 euroa neliöltä, joten nyt urakkakilpailun voittaneen tarjouksen hintataso on samalla tasolla päättyvän urakkakauden hintatason kanssa.

Pyhäjärven Energia ja Vesi on antanut selvityksen aurausurakan hinnoitteluperiaatteistaan huhtikuussa ja osoittanut, että heidän tarjouksensa perusteella tehtävä auraustoiminta on voitollista liiketoimintaa. Aurauksen tuotto kattaa siitä aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Teknisen johtajan päätösehdotus oli, että lautakunta hylkää hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti.

Mirka Kauranen