JEDUssa päätettiin viedä lukukausi loppuun etänä

Suomen hallitus keskustelee ja mahdollisesti päättää tänään koulujen avaamisesta. Aiemman linjauksen mukaan poikkeusolosuhteet jatkuvat 13.5.2020 saakka. Vaikka koulut päätettäisiin avata, etäopiskelu voi kuitenkin jatkua toisen asteen oppilaitoksissa kesälomaan saakka, koska toisen asteen oppilaat eivät ole lain velvoittaman oppivelvollisuuden piirissä.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2020, että opiskelijoiden ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi Koulutuskeskus JEDUssa on tarkoituksenmukaista jatkaa opetuksen järjestämistä etäopetuksena toukokuun loppuun saakka.

Koulutuskeskus JEDUssa opetuksen toteuttaminen etäopetuksena on sujunut hyvin. Etäopetus on toteutettu siten, että näytöt on toteutettu pääsääntöisesti työelämässä, mutta tarpeen vaatiessa näytöt on ollut mahdollista suorittaa myös oppilaitoksen tiloissa erityisin järjestelyin. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus on toteutettu mahdollistamalla lähiopetus pienryhmille.

Opiskelijoiden ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi on henkilöstölle toteutettu kysely asiasta. Henkilöstöltä kysyttiin, että olisiko syytä Koulutuskeskus JEDUssa harkita, että koulutuksen järjestämistä etäopetuksena jatketaan toukokuun loppuun saakka. Tällöin opetuksen järjestäminen jatkuisi etäopetuksena 10 päivää pitempään. Kyselyyn vastasi 296 henkilöä, joista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutuksen järjestämistä etäopetuksena pitäisi jatkaa toukokuun loppuun saakka.