Etätyöstä voi saada verovähennyksiä

Korona-aika on aiheuttanut muutoksia monen työntekoon. Etätöiden tekeminen on yleistynyt entisestään. Osalle se on ollut tuttua jo aiemmin, mutta moni vasta-alkaja on joutunut tekemään hankintojakin kotitoimistoa viritellessään.
Etätyön tekemisestä aiheutuvia kustannuksia voi vähentää verotuksessa. Verottajan sivuilla annetaan ohjeita etätyöhön liittyvistä vähennyksistä.

Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa työnantajan kanssa on sovittu, että ainakin osan työajasta työskennellään kotona tai muussa työntekijän hankkimassa työskentelytilassa. Vähennettäviä kustannuksia ovat esimerkiksi työhuoneeseen, kalusteisiin, työvälineisiin ja tietoliikenneyhteyksiin liittyvät kulut.

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos kuluja syntyy yli tuon summan, ne voi ilmoittaa tulonhankkimismenoina veroilmoitukseen.
Vähennykset voi ilmoittaa esimerkiksi sähköisesti verottajan OmaVero-palveluun kirjautumalla. Etätyön verovähennykset kuuluvat tulonhankkimismenoihin. Tulonhankkimismenot voi ilmoittaa myös paperilomakkeella.

Työhuonevähennystä voi hakea joko kaavamaisen työhuonevähennyksen mukaan tai työtilasta aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan. Jos etätyötä tekee alle puolet vuoden työpäivien kokonaismäärästä, kaavamainen vähennys on 450 euroa. Jos etätyöpäiviä kertyy yli puolet, vähennys on 900 euroa. Todellisten kulujen mukaan vähennettäessä kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneista vuokra-, valaistus- ja lämmityskuluista sekä kalusteista.

Työvälineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot voi vähentää tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä. Jos tietoliikenneyhteydet ovat osittain työkäytössä, niiden kustannuksista voi vähentää puolet. Pääasiassa työkäytössä olevat tietoliikenneyhteyksien kustannukset voi vähentää kokonaan.

Matkakulujen osalta etätyö voi vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia. Matkakulut voi vähentää niiltä päiviltä, jolloin käy työpaikalla. Matkakuluissa on 750 euron omavastuu.

Teksti ja kuva: Jaana Salo