Koronatalkoilla tukea ja turvaa riskiryhmille

Suomen hallitus antoi toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee pysyä karanteenin tapaan kotonaan ja välttää ihmiskontakteja. Kaikilla ei ole lähiomaisia, jotka voivat avustaa esimerkiksi hoitamalla kauppa-asiat ja käymällä apteekissa. Pyhäjärvellä tilanteeseen reagoitiin nopeasti.
– Heti kun valtioneuvosto julisti poikkeustilan, seuraavana päivänä minulle soitti eräs henkilö, joka kertoi että haluaisi olla tekemässä jotain yli 70-vuotiaiden hyväksi. Kohta sähköpostiin tuli viestiä, että Virtaa vapaaehtoisuudesta eli Viva-hanke haluaa aloittaa yhteistyön kaupungin kanssa. Päätimme johtoryhmässä samantien, että aloitetaan toiminta, hyvinvointi-sote projektipäällikkö Arja Rantapelkonen kertoo.

Viva-hanke ja Pyhäjärven kaupunki alkoivat yhteistyössä koordinoida vapaaehtoisten toimesta annettavaa asiointiapua riskiryhmiin kuuluville.
– Viva-hankkeella oli valmiina ohjeistus siitä kuinka toimitaan. Esimerkiksi rahaa ei kuljeteta, vaan asiakkaat itse sopivat maksuista esimerkiksi tilin kautta tai valtakirjaperiaatteella. Myöskään päihdeaineita eivät vapaaehtoiset kuljeta, Rantapelkonen kuvailee.
Yhteistyössä perustettiin Pyhäjärven koronatalkoot -Facebooksivu, jossa on jo reilusti yli sata jäsentä. Viva-hankkeella oli jo valmiiksi luotu Vaparivaihde-toimintamalli vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen.
– Meillä on Pyhäjärvellä meneillään mallintaminen siitä, mitä pyhäjärviset itse pitävät hyvinä toimintamalleina, olipa kyseessä yhdistykset, seurakunta tai kaupungin oma toiminta. Vaparitoiminta on ollut muutenkin hyvä sapluuna, jolla myös kulttuuriluotsitoimintaa on tarkoitus viedä eteenpäin syksymmällä, Rantapelkonen kiittelee.

Koronatalkoisiin on suhtauduttu hyvin, mutta vapaaehtoisia toivotaan lisää mukaan. Vapareita on mukana noin 30 ja apua tarvitsevia talouksia suunnilleen saman verran. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Vaparivaihde.fi-sivustolla.
– Seurakuntakin ilmoittautui heti mukaan talkoisiin. Kävimme myös yrittäjäyhdistyksen kanssa läpi, onko asiointiavun tarjoaminen vapaaehtoisvoimin hyvä ajatus yrittäjien näkökulmasta. Yrittäjäyhdistyksen hallitus oli sitä mieltä, että tärkeintä on että riskiryhmiin kuuluvien asiointi saadaan hoidettua, tavalla tai toisella, Arja kertoo.
Tietoa on verkossa paljon saatavilla, mutta sitä on tärkeää välittää riskiryhmille myös näin lehden sivuilla ja kirjeenä, jotta osataan suojautua ja tiedetään mistä apua on saatavilla.
– Vaikka tämä virus on näkymätön asia, kukaan ei tiedä ketkä ovat ensimmäisiä taudinkantajia. Sen takia on todella tärkeää, että hallituksen ohjeistusta noudatetaan. Kaupungilta ja Ppky Selänteeltä on lähdössä samassa kirjekuoressa ohjeistuksia yli 70-vuotiaille. Kerromme kirjeessä myös koronatalkoista ja asiointiavusta, Rantapelkonen lupaa.

 

Teksti ja kuva: Jaana Salo