YT- neuvotteluissa lomautus 16:lle

Pyhäjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 26.3.2020. Yhteistoimintamenettelyjen perusteena oli hallituksen 16.3.2020 koronavirustilanteen hoitamiseksi linjaamien poikkeuksellisten toimenpiteiden huomattavat vaikutukset kaupungin toimintaan ja henkilöstöön. Linjausten mukaan kaupungin toimintayksiköitä suljettiin ja toimintaa rajoitettiin, jolloin työn tarjoamisen edellytykset vähenivät. Kaupungin arvion mukaan koronavirustilanne tulee jatkumaan kauemmin kuin mitä hallituksen linjaukset ovat tällä hetkellä voimassa. Arvio pohjautuu asiantuntijatahojen kuten THL:n arvioon, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Työvoimatarvetta selvitettäessä huomiota kiinnitettiin erityisesti koronapandemian kaupungin palveluille aiheuttamien sulkujen ja rajoitusten todennäköiseen kestoon ja mahdolliseen lisäpalvelutarpeiden syntymiseen. Suomen hallituksen poikkeusoloihin liittyvien toimien jatkaminen tässä vaiheessa 13.5.2020 saakka tukee kaupungin näkemystä poikkeusolojen kestosta ja tilanteen vakavuudesta.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päädyttiin lomautuksiin 16 henkilön osalta. Neljän osalta kyse on työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 momentin noudattamiseen työnteon estymisestä, eli käytännössä uimahallin henkilöstö on lomautettu koska uimahalli on suljettuna. Loput lomautettavat työskentelevät hallintotoimessa, sivistystoimessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä teknisessä toimessa ruokahuollossa ja siivouksessa. Suurin osa lomautuksista koskee koulunkäynnin avustajia ja ohjaajia, lomautetuksi on joutunut myös muun muassa ruoka- ja siivouspalvelujen työntekijöitä sekä osa Työntalo Namon henkilöstöstä.

Lomautukset ovat määräaikaisia alkaen 4.5.2020 ja kestävät 30.6.2020 saakka, paitsi uimahallin henkilökunnan osalta lomautus alkaa jo 30.3.2020.

Mirka Kauranen