Koulut kiinni keskiviikosta alkaen

Päivitetty uutista 16.3.2020 kello 22.15. Lisätty Pyhäjärven kaupungin johtoryhmän tarkemmin Pyhäjärveä koskevat ohjeet.

 

Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut Valtioneuvoston 16.3.2020 annettujen suositusten mukaisesti kaupungin toimintojen osalta.

Seuraavat toimenpiteet astuvat voimaan tiistaina 17.3.2020:

 • Kirjastotoiminta keskeytyy 13.4.2020 saakka.
 • Kaikki kaupungin liikuntatilat suljetaan 13.4.2020 saakka.
 • Nuoriso- ja kerhotilat suljetaan 13.4.2020 saakka.
 • Kuntouttavan työtoiminnan tilat suljetaan 13.4.2020 saakka.

Seuraavat toimenpiteet astuvat voimaan keskiviikkona 18.3.2020:

 • Varhaiskasvatus toimii normaalisti. Suositellaan lasten hoitamista kotona, kun siihen on mahdollisuus.
 • Esiopetus ja perusopetuksen 1.-3.- luokkien lähiopetus järjestetään niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Muiden luokka-asteiden lähiopetus keskeytetään ja korvataan vaihtoehtoisilla tavoilla.
 • Kaikkien luokka-asteiden erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville.
 • Lukion lähiopetus keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman pitkälle vaihtoehtoisilla tavoilla.
 • Ylioppilaskokeet järjestetään aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa.

Lisäksi asukkaille saatetaan erityisesti tiedoksi:

 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.
 • Koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta huoltajat pidetään ajan tasalla sulkujen aikana Wilman ja Päikyn kautta, jotka toimivat myös yhteydenpitokanavina. Huoltajien tulee seurata Wilmaa ja Päikkyä aktiivisesti.

Koronatilanne elää jatkuvasti, joten Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä kehottaa asukkaita seuraamaan THL:n, Ppky Selänteen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia (verkkosivut ja Facebook).

Tässä tietotulvassa on hyvä säilyttää maltti ja rauhallisuus sekä luottaa terveydenhuollon ammattilaisten ja eri viranomaisten ohjaukseen ja työhön, johtoryhmä muistuttaa.

 

Suomen hallituksen tiedotustilaisuus:

Suomen hallitus piti tiedotustilaisuuden koronavirustilanteen aiheuttamista poikkeustoimista. Koronavirustilanteen johdosta muun muassa kaikki koulut tullaan sulkemaan keskiviikosta alkaen 13.4.2020 saakka. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä 1.- 3. luokkien opetus tullaan järjestämään, mutta näissäkin toivotaan paikkoja säästettävän erityisesti yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla työskentelevien vanhempien lapsille.

 

TIEDOTE

Valtioneuvoston on linjannut suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen järjestäjille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suosituksella turvataan varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa.

Suositukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Suositukset perusopetukseen
Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 – 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Suositukset lukio-opetukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja vapaaseen sivistystyöhön
Oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa
Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia päätökseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.

Muut tilat
Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

 

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

Mirka Kauranen

Kuva: Jaana Salo

Salmen koulu sulkeutuu keskiviikkona. Toimintaansa jatkavat vain varhaiskasvatus, esiopetus sekä 1.-3. luokkien opetus niiden lasten osalta, joiden vanhemmat toimivat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.